« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 714—722

УДК [94:070.48:314.151.5(560=512.19:477.75)]”198/200″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.714

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО‑ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ТУРЕЦЬКОЇ ДІАСПОРИ КИРИМЛИ НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ EMEL (кін. 1980‑х — поч. 2000‑х років)

АБЛЯТІФОВ Рустем

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3368-7203

магістр державного управління, аспірант,

Львівський національний університет ім. Івана Франка,

кафедра середніх віків та візантиністики,

вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна,

Контакти: e-mail: abu-bakr@ukr.net

Анотація. Історія повернення раніше депортованого народу киримли з місць колишнього заслання на історичну Батьківщину — Крим у кінці 1980-х — на початку 2000-х рр. (хронологічні межі дослідження) детально досліджувалося багатьма українськими та закордонними істориками та політологами. Проте питання внеску та впливу на процес репатріації киримли, відродження їхньої культури, мови та національної освіти з боку сучасної кримської діаспори Туреччини поки залишається поза увагою дослідників. В цьому й полягає актуальність статті. Показати трансформацію суспільно-політичної думки серед діаспори киримли Туреччини щодо підтримки прав і свобод цього народу у період його масової репатріації з місць колишнього заслання на історичну Батьківщину окресленого періоду на прикладі діаспорного історико-філософського журналу Emel та його вплив на зміну національної свідомості киримли Туреччини є метою статті. Об’єкт дослідження — публікації журналу Emel протягом періоду, що досліджується. Це видання посідає особливе місце серед діаспорних друкованих ЗМІ та є своєрідним феноменом у Туреччині. Використовувалися також інтерв’ю діячів та активістів діаспори киримли Туреччини — як тих, хто безпосередньо були задіяні у виданні журналу, так і представників кримських національно-культурних товариств Туреччини. Акцентується на впливі журналу на суспільну мобілізацію громад киримли Туреччини та зміну культурної ідентичності серед кримської діаспори Туреччини окресленого періоду.

Ключові слова: киримли, діаспора киримли, Emel, суспільно-політична думка, Крим, Туреччина, репатріація.

Надійшла 20.06.2020

Список використаних джерел

 1. Кульчицький С. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину (1956—1989). Український історичний журнал. №2. С. 75—109.
 2. Safran W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 1991. Spring. Vol. 1. № 1. P.83—99. URL: http://europeofdiasporas.eu/sites/default/files/posts/files/3.%20Safran%20Diasporas%20in%20Modern%20Society.pdf (дата звернення: 26.07.2019).
 3. Williams B.G. The Crimean Tatars: The Diaspora Experience and the Forging of a Nation. Leiden; Brill, 2001. P. 520.
 4. Kahraman A. The Crimean Tatar National Movement in the publications of inner and outer diaspora: Lenin Bayragэ, Emel and Dergi. (Master’s Thesis). METU. URL: http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12617563/index.pdf (дата звернення 15.07.2019).
 5. Karpat K. Ottoman Population 1830—1914. Demographic and Social Characteristics. University of Madison-Wisconsin, 1985. P. 242.
 6. Aydın F.T. Comparative Cases in Long-Distance Nationalism: Explaining Émirgré, Exile, Diaspora and Transnational Movements of the Crimean Tatars. (Thesis for a Doctor of Philosophy in Political Science). University of Toronto. URL: https://tspace.library.utoronto.ca/bit­stream/1807/67253/1/Aydin_Filiz_T_201211_PhD_thesis.pdf (дата звернення 21.11.2018).
 7. Eren N. Crimean Tatar communities abroad. In Tatars of Crimea. Return to the Homeland. Ed. by E. Allwourth. Duke University Press. Durham and London, 1998. P. 323—351.
 8. Tarihçe. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi: офіційна сторінка. URL: http://istanbulkirim.org/hakkimizda/tarihce/ (дата звернення: 16.04.2019).
 9. Toprak F. Perception of Homeland Among Crimean Tatar Diaspor Living in Turkey as Reflected on the Diaspora Journal Emel. (Master’s Thesis). METU. URL: http://ansamblperegrinus.pl/uploads/artykuly/perception_of_homeland_among_crimean_tatar_diaspora_living_in_turkey_feyza_toprak.pdf (дата звернення: 16.11.2018).
 10. Киреев Н.Г. История Турции. ХХ век. Москва: ИВ РАН; Крафт+, 2007. 608 с.
 11. Emel Dergisi hakkında. Emel Türk Kültür Araştırma ve Tanıtma Vakfı: офіційна сторінка. URL: http://emel­vakfi.org/emel-dergisi-hakkinda/ (дата звернення 16.04.2018).
 12. In Reappearing. Emel. 1960. №1. С. 4.
 13. ÜlküsalM. (1975). Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferası. Emel. №90. С. 1—8.
 14. Çernobil’in Öğrettikleri. Emel. 1986. №155. С.25.
 15. Çelebi Ç. Sungurlu’dan: Köyümü Bilemiyorum. Emel. 1994. №204. С.29.
 16. Emel. 1989. № 175. Обкладинка.
 17. Kırım Tatar Milli Hareketi’nin Kırım’da yaşayan Rus ve Ukraynalılara çağrısı. Emel. 1990. № 176. С.  41—42.
 18. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi’nin İlmi Araştırmalar Vakfın’daki konferansı. Emel. 1991. № 187. С. 41.
 19. «Evimizi geri verin» adıyla düzenlenen Kırım’a yardım kampaniyası devam ediyor. Emel. 1991. № 189. С. 41—49.
 20. Kırım Tatar Milli Meclisi’nin Türkiye Temsilciliği hakkında kararı. Emel. 1991. № 187. С. 26.
 21. Karatay Z. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Meclis heyetinin Türkiye ziyareti. Emel. 1992. № 188. С. 1—32.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »