« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 881—891

УДК 761.1.071.1.031.2.02(477)”17/18”О.Бриндіков

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.881

СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ДЕРЕВОРИТУ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА БРИНДІКОВА

ШПАК Оксана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432
 • кандидат мистецтвознавства,
 • старший науковий співробітник,
 • Інституту народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • просп. Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Анотація. Сучасний український художник Олександр Бриндіков у своїй творчості успішно використовує мистецькі здобутки народного деревориту (народної гравюри) XVIIІ—ХІХ ст. На основі традиційної техніки, іконографії, художніх особливостей давніх зразків він створює графічні репліки і самостійні творчі композиції, а також поєднує їх з орнаментальною вибійкою. Такий підхід є особливо актуальним сьогодні з погляду збереження традиційної народної культури, зміцнення національних здобутків сучасного українського мистецтва. Мета роботи: дослідити передумови, які стали творчими імпульсами і сприяли формуванню авторської манери Олександра Бриндікова; простежити зв’язок творів художника з автентичними дереворитами XVIIІ—ХІХ ст. щодо техніки виконання, тематики, іконографії, стилістики. Предмет дослідження — графічний доробок Олександра Бриндікова 2010—2019 рр.; запропоновано періодизацію його творчості; дається мистецтвознавча оцінка творів.

Методологічну основу дослідження становлять: аксіологічний метод (для розкриття ціннісних особливостей давніх і сучасних творів), метод мистецтвознавчого аналізу (для характеристики графічного доробку художника), компаративний метод (для порівняння художніх особливостей сучасних робіт з автентичними дереворитами).

Ключові слова: Україна, дереворит, народна гравюра, народне мистецтво, професійне мистецтво, іконографія, вибійка.

Надійшла 11.06.2020

Список використаних джерел

 • 1. Сенишин О. Львівський митець Олександр Бриндіков запросив на виставку «Дереворит». 09.06.2015. URL: https://zaxid.net/lvivskiy_mitets_oleksandr_brin­di­kov_zaprosiv_na_vistavku_derevorit_n1354418. (Дата звер­нення: 16.01.2018).
 • 2. Патрікєєва Н. (Не) пересічні львів’яни. Майстер гравюри. URL: http://tvoemisto.tv/exclusive/neperesich­ni_lvivyany_mayster_gravyury_70506.html. (Дата звер­нен­ня: 27.02.2020).
 • 3. У Львові відновлюють традицію ікони-гравюри. 09.06.2015 р. URL: https://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/sacral_art/60203/. (Дата звернення: 27.02.2020).
 • 4. Метельський Р. 13 дереворитів Олександра Бриндікова. 11.06.2015. URL: https://photo-lviv.in.ua/13-derevorytiv-oleksandra-bryndikova/. (Дата звернення: 15.03.2019).
 • 5. Шпак О. Дереворити на полотні Олександра Бриндікова. Мистецький альманах «Артес». URL: http://artes-almanac.in.ua/art/articles/derevoryty_na_polotni_oleksandra_ Bryndikova.html. (Дата звернення: 27.07.2015).
 • 6. Skoczeс-Marchewka B. Oleksandr Bryndikov i jego drzeworyty. URL: http://www.drzeworyty.pl/fascynacje. (Да­та звернення: 27.11.2019).
 • 7. Олександр Бриндіков. URL: http://iconart.com.ua/ua/artists/artist-41/oleksandr-brindikov. (Дата звернення: 27.02.2020).
 • 8. Олександр Бриндіков (Брюндік). URL: http://art.lviv-online.com/oleksandr-bryndikov-bryundik/. (Дата звер­нення: 27.02.2020).
 • 9. Олександр Бриндіков. Дереворит. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LhbCZHtbQl4#action=share. (Дата звернення: 17.10.2019).
 • 10. Львівський митець Олександр Бриндіков запросив на виставку «Дереворит». URL: https://www.youtube.com/watch?v=r5_fkn9P72o. (Дата звернення: 08.03.2016).
 • 11. Украинская выбойка и гравюры Александра Брынди­кова. Мастер дела. 24.12.2018. URL: https://youtu.be/33i3LlrFQ0k . (Дата звернення: 19.10.2019).
 • 12. Альбом «Дереворити Олександра Бриндікова». URL: https://ww/w.facebook.com/media/set/?set=a.557558651014667&type=3. (Дата перегляду:14.02.2020).
 • 13. Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII—XIX століть. Львів: ІН НАН України, 2006. 224 с.
 • 14. Grabowski J. Ludowe obrazy drzeworytnicze. Warszawa: Instytut Wydawniczy «Pax», 1970. 252 s.
 • 15. Народна ІКОНА. URL: https://www.facebook.com/narodna.ikona. (Дата звернення:14.02.2020).
 • 16. Klaido Navicko ir Oleksandro Bryndikovo medzio raiziniu paroda. URL: http://zasliukc.lt/naujienos/331/klaido-navicko-ir-oleksandro-bryndikovo-medzio-raiziniu-paroda. (Дата звернення:18.03.2020).
 • 17. Klaidas Navickas wood cuts and paper cuttings exhibition in Ћasliai. URL: http://www.klaidaspapercuts.lt/karpiniai/main.php?id=naujienosID544. (Дата звернення:18.03.2020).
 • 18. Майстерня вибійки. URL: https://www.facebook.com/maysternia.vybiyky/. (Дата звернення: 25.08.2019).
 • 19. Wirtualne Muzeum Drzeworytуw Ludowych. URL: http:// www.drzeworyty.pl/. (Дата звернення: 16.01.2018).
 • 20. Piwocki K. Drzeworyt ludowy w Polsce. Warszawa, 1934. 163 s.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »