« 2020. № 5 (155)

Народознавчі зошити. 2020. № 5 (155). С. 1144—1157

УДК 75.036(477.87-25)”1960″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.05.1144

ФОРМАЛЬНІ ПОШУКИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ У ЖИВОПИСІ З. ФЛІНТИ 1960-х рр. ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ 1910—1930-х рр.: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАПРЯМКІВ

МАТКОВСЬКА Іванна

 • аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ivanna_novakivska@ukr.net

Зеновій Флінта репрезентує молоде покоління худож­ників-нонконформістів в українському мистецтві 1960—1980-х рр., який у час комунізму і єдиного творчого методу соцреалізму в 1959—1969 рр. у своїх неформальних роботах експериментує з узагальненням образу, геометризацією форми, стилістикою і технікою живопису під впливом робіт майстрів європейського та українського модернізму 1910—1930-х рр. — П. Сезана, П. Пікассо, Ж. Брака, Ф. Леже, О. Архипенка, А. Матісса, А. Модільяні, В. Кандінського та ін., художників українського авангарду 1910—1930-х рр. К. Малевича, О. Богомазова, В. Єрмилова, О. Екстер та ін., шукає свого методу. Актуальність. Станом на сьогодні ми не маємо повної і узагальненої картини неформальних творчих пошуків З. Флінти раннього періоду його творчості — 1960-х рр., тому це актуальна проблема українського мистецтвознавства. Мета роботи — комплексне дослідження, систематизація, аналіз неформальних живописних творів З. Флінти 1960-х рр. — предмету дослідження. Результати. Ми дослідили та проаналізували цілий ряд неофіційних живописних творів З. Флінти 1960-х рр., а також виділили їх спільні риси та стилістичні ознаки, що дало можливість систематизувати і прослідкувати етапи і напрямки неформальних творчих пошуків З. Флінти 1960-х рр. Висновки. Пошуки та експерименти З. Флінти у неформальному живописі в 1960-х роках під впливом творчості європейських і українських модерністів поч. ХХ ст. стають базою для кристалізації у кін. 1960-х його власної творчої манери і образів Всесвіту митця.

Ключові слова: Зеновій Флінта, образотворче мистецтво, нонконформізм, формальні пошуки, впливи модернізму поч. ХХ ст., живопис 1960-х рр.

Надійшла 8.10.2020

Список використаних джерел

 • 1. From Picasso to Pollock: Modern Art From the Gug­gen­heim Museum. New York: Guggenheim Museum Publi­cations, 2003.
 • 2. Український модернізм 1910—1930: альбом. Хмельницьк: Галерея; Нац. худож. музей України, 2006. 288 с.
 • 3. Яців Р. Образотворче мистецтво Львова 1960—1970-х років: у пошуках ключа до розуміння. Мистецька мапа України. Київ: Ювелір Прес, 2008. С. 27—29.
 • 4. Звіринський Карло. «Все моє малярство — то молитва. Спогади, інтерв’ю, роздуми, статті. Львів: Манускрипт-Львів, 2017. 280 с.
 • 5. Данилів-Флінта І., Маїк Н. Зеновій Флінта. 1935—1988: альбом.Львів: Компанія Ґердан, 2005. 47 с.
 • 6. Данилів-Флінта І., Космолінська Н. Зеновій Флінта: альбом. Львів: [б. вид.], 2010. 56 с.
 • 7. Мисюга Б. Герметично коло Карла Звіринського: альбом-монографія. Луцьк; Львів: МСУМК, ЛНАМ. Коло. 2019. 280 с.
 • 8. Art: A Word History. New York: Abrams, 2007.
 • 9. Горбачов Д. «Він та я були українці». Малевич та Україна. Київ: Сімстудія, 2006. 466 с.
 • 10. Мирослава Мудрак Український авангард. Український модернізм 1910—1930: альбом. Хмельницьк: Галерея; Нац. худож. музей України, 2006. С. 31—37.
 • 11. Джон Болт. Національний за формою, інтернаціональний за змістом: модернізм в Україні. Український модернізм 1910—1930: альбом. Хмельницьк: Галерея; Нац. худож. музей України, 2006. С. 7—15.
 • 12. Матковська І. Алегоричні твори Зеновія Флінти та їх інтерпритація. Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1684—1691.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »