« 2020. № 5 (155)

Народознавчі зошити. 2020. № 5 (155). С. 1144—1157

УДК 75.036(477.87-25)”1960″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.05.1144

ФОРМАЛЬНІ ПОШУКИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ У ЖИВОПИСІ З. ФЛІНТИ 1960-х рр. ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО І УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ 1910—1930-х рр.: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАПРЯМКІВ

МАТКОВСЬКА Іванна

 • аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: ivanna_novakivska@ukr.net

Зеновій Флінта репрезентує молоде покоління худож­ників-нонконформістів в українському мистецтві 1960—1980-х рр., який у час комунізму і єдиного творчого методу соцреалізму в 1959—1969 рр. у своїх неформальних роботах експериментує з узагальненням образу, геометризацією форми, стилістикою і технікою живопису під впливом робіт майстрів європейського та українського модернізму 1910—1930-х рр. — П. Сезана, П. Пікассо, Ж. Брака, Ф. Леже, О. Архипенка, А. Матісса, А. Модільяні, В. Кандінського та ін., художників українського авангарду 1910—1930-х рр. К. Малевича, О. Богомазова, В. Єрмилова, О. Екстер та ін., шукає свого методу. Актуальність. Станом на сьогодні ми не маємо повної і узагальненої картини неформальних творчих пошуків З. Флінти раннього періоду його творчості — 1960-х рр., тому це актуальна проблема українського мистецтвознавства. Мета роботи — комплексне дослідження, систематизація, аналіз неформальних живописних творів З. Флінти 1960-х рр. — предмету дослідження. Результати. Ми дослідили та проаналізували цілий ряд неофіційних живописних творів З. Флінти 1960-х рр., а також виділили їх спільні риси та стилістичні ознаки, що дало можливість систематизувати і прослідкувати етапи і напрямки неформальних творчих пошуків З. Флінти 1960-х рр. Висновки. Пошуки та експерименти З. Флінти у неформальному живописі в 1960-х роках під впливом творчості європейських і українських модерністів поч. ХХ ст. стають базою для кристалізації у кін. 1960-х його власної творчої манери і образів Всесвіту митця.

Ключові слова: Зеновій Флінта, образотворче мистецтво, нонконформізм, формальні пошуки, впливи модернізму поч. ХХ ст., живопис 1960-х рр.

Надійшла 8.10.2020

Список використаних джерел

 • 1. From Picasso to Pollock: Modern Art From the Gug­gen­heim Museum. New York: Guggenheim Museum Publi­cations, 2003.
 • 2. Український модернізм 1910—1930: альбом. Хмельницьк: Галерея; Нац. худож. музей України, 2006. 288 с.
 • 3. Яців Р. Образотворче мистецтво Львова 1960—1970-х років: у пошуках ключа до розуміння. Мистецька мапа України. Київ: Ювелір Прес, 2008. С. 27—29.
 • 4. Звіринський Карло. «Все моє малярство — то молитва. Спогади, інтерв’ю, роздуми, статті. Львів: Манускрипт-Львів, 2017. 280 с.
 • 5. Данилів-Флінта І., Маїк Н. Зеновій Флінта. 1935—1988: альбом.Львів: Компанія Ґердан, 2005. 47 с.
 • 6. Данилів-Флінта І., Космолінська Н. Зеновій Флінта: альбом. Львів: [б. вид.], 2010. 56 с.
 • 7. Мисюга Б. Герметично коло Карла Звіринського: альбом-монографія. Луцьк; Львів: МСУМК, ЛНАМ. Коло. 2019. 280 с.
 • 8. Art: A Word History. New York: Abrams, 2007.
 • 9. Горбачов Д. «Він та я були українці». Малевич та Україна. Київ: Сімстудія, 2006. 466 с.
 • 10. Мирослава Мудрак Український авангард. Український модернізм 1910—1930: альбом. Хмельницьк: Галерея; Нац. худож. музей України, 2006. С. 31—37.
 • 11. Джон Болт. Національний за формою, інтернаціональний за змістом: модернізм в Україні. Український модернізм 1910—1930: альбом. Хмельницьк: Галерея; Нац. худож. музей України, 2006. С. 7—15.
 • 12. Матковська І. Алегоричні твори Зеновія Флінти та їх інтерпритація. Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1684—1691.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »