« 2020. № 5 (155)

Народознавчі зошити. 2020. № 5 (155). С. 1030—1036

УДК 94 (477) (092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.05.1030

«НАЙСТРАШНІШИЙ ВОРОГ НАШОГО НАРОДУ»: ПРОСВІТНИЦЬКА ПРОБЛЕМАТИКА НА СТОРІНКАХ «НАШОГО ЛЕМКА»

НАКОНЕЧНИЙ Володимир

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0386-2162
 • кандидат історичних наук, доцент,
 • Київський національний університет культури і мистецтв,
 • кафедра міжнародних відносин,
 • вул. Євгена Коновальця, 36, 01601, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: nakonechniy.ua@gmail.com

Анотація. Мета статті — проаналізувати культурно-просвіт­ницьку політику часопису «Наш лемко», спрямовану на подолання масової неписьменності в лемківському середовищі. Актуальність статті полягає в потребі з‘ясування особливостей просвітницької діяльності лемківських діячів в умовах реалізації урядами Другої Речі Посполитої антиукраїнського курсу. Предметом дослідження є особливості обговорення різнопланової культурно-просвітницької проблематики на сторінках «Нашого лемка».

Джерельною базою дослідження став комплект часопису, який походить з цензурного комітету, завдяки чому з‘явилася можливість переглянути всі заплановані до друку матеріали, а не лише ті, що залишилися після прискіпливого цензурного втручання. На основі опрацювання матеріалів «Нашого лемка» автор дійшов висновку про багатоаспектність культурно-просвітницького служіння редакції «Нашого лемка». З‘ясовано, що видавці газети розробили та вдало реалізували програму подолання хронічного анальфабетизму серед русинів. Її складовими були добре продумана агітація, численні видавничі проекти, організація ідейного спротиву пропаганді тощо.

Методологічною основою статті є принципи системності, історизму та компаративності з застосуванням культурно-історичного та порівняльно-типологічного методів.

Ключові слова: «Наш лемко», культурно-просвітницька діяльність, Друга Річ Посполита.

Надійшла 3.10.2020

Список використаних джерел

 • 1. Nakonechnyi V. Yuliian Tarnovych as a researcher of Polish-Ukrainian relationships. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького держав­ного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія». 2019. Ч. 1/43. С. 213—228. Doi: 10.24919/2312-2595.1/43.184280.
 • 2. Лемківщино рідна, заколишу в красі твоїй. За ред. В. Денисюка, О. Кровицької. Львів, 2002. 90 с.
 • 3. Двотижневик «Наш лемко» 1934—1939 років. Вибрана публіцистика. Зібрали і до друку підготували Олександр Маслей, Володимир Пилипович. Gorlice: «Zjednoczenie Јemkуw», 2004. 325 с.
 • 4. Про што буде писати «Наш Лемко». Наш Лемко. 1934. № 1. С. 2.
 • 5. До боротьби з неписемністю! До всіх Громадян! Наш лемко. 1934. Ч. 23. С. 1.
 • 6. Де шукати світла правди і науки? Наш лемко. 1934. Ч. 6. С. 2—3.
 • 7. Чому треба читати книжку? Наш лемко. 1934. Ч. 3. С. 2.
 • 8. Наша читальня працює. Наш лемко. 1934. Ч. 9. С. 2.
 • 9. Березівський К. Чому кожна наша хата має бути читальнею? Наш лемко. 1938. Ч. 3. С. 2—3.
 • 10. Як вести зимові вечори? Наш лемко. 1934. Ч. 24. С. 5.
 • 11. Громадяни! Наш лемко. 1934. Ч. 23. С. 3.
 • 12. Лемківська молодь. Творім власне життя! Наш лемко. 1934. Ч. 10. С. 2.
 • 13. «Наш лемко» в кожній лемківській хаті! Які мають бути просвітники Лемківщини? Наш лемко. 1934. Ч. 17. С. 4.
 • 14. Риманівщина на фронті культурно-освітньої праці. Наш лемко. 1934. Ч. 11. С. 1.
 • 15. Просвіта в Аргентині. Наш лемко. 1935. Ч. 2. С. 2.
 • 16. Тарнович Ю. Де наш ратунок. Наш лемко. 1934. Ч. 23. С. 2.
 • 17. Виповіджмо війну темноті і баламуті. Наш лемко. 1934. Ч. 13. С. 2.
 • 18. Село Ропиця руська, пов. Горлиці. Наш лемко. 1934. Ч. 8. С. 8.
 • 19. Як творяться читальні Качковського на Лемківщині? Наш лемко. 1934. Ч. 6. С. 2.
 • 20. Гість. Радошиці к. Команчі. Наш лемко. 1934. Ч. 9. С. 7.
 • 21. Історія «лемківського букваря». Наш лемко. 1934. Ч. 18. С. 4.
 • 22. «Ми не хочемо букварів». Наш лемко. 1934. Ч. 20. С. 3.
 • 23. Лемківський Буквар. Наш лемко. 1934. Ч. 8. С. 5.
 • 24. Дбайте про рідну мову! Наш лемко. 1934. Ч. 13. С. 3.
 • 25. Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ — 30-ті роки ХХ століття). Київ; Дрогобич, 2008. 494 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »