« 2020. № 6 (156)

Народознавчі зошити. 2020. № 6 (156). С. 1427—1436

УДК 37.091.011.3: 94—051

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.06.1427

ЦЕРКВА У ВОЛОСЯНЦІ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ

Василь СОКІЛ

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3164-1217
 • доктор філологічних наук, професор,
 • завідувач відділу,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ фольклористики,
 • проспект Свободи, 15,79000, м. Львів, Україна,
 • e-mail: vasylsokil@gmail.com

Публікація представляє історію церковного життя у с. Волосянці новітнього періоду, який охоплює 1980-ті роки і до сьогодні. Вперше вводиться цінна інформація про священнослужителів, голову церковного комітету. Розглядаються різні документи, що проливають світло на питання реставрації старої церкви та побудови нової. Подано життєписи досліджуваних осіб та їхня праця, спрямована на задоволення духовних потреб громадян.

Предметом дослідження став процес відновлення та утвердження релігійного буття, національно-патріотичних основ та усвідомлення своїх осяжних коренів. Звідси випливає й мета дослідження — на основі різних джерел (біографічних, духовних, національно-патріотичних, госпо_дарських) показати незнищенність віри та сподівань народу, а це актуалізує обрану тему.

Джерельною базою для написання статті стали рукописні документи, які знаходяться в церковному архіві с. Волосянки (заяви, договори, акти, повідомлення, метричні записи тощо). Чимало матеріалів почерпнуто з домашніх архівів, зокрема Павліни Левицької, о. А. Цапа.

Біля витоків відновлення церкви у селі став о. Роман Левицький, який уже до того мав досвід парохіальної діяльності. Саме тут він докладав великі зусилля для налагодження духовного життя. У Волосянці отець отримав за свою працю найбільше визнання. Йому випала честь приймати на відкритті храму високодостойне духівництво.

У дослідженні використано типологічний, структурно-функціональний методи та метод польових досліджень.

Ключові слова: церква, священник, голова церковного комітету, Служба Божа, господарське життя.

 • 1. Особовий листок священника. Роман Левицький. Домашній архів Павліни Левицької у Волосянці. Арк. 1.
 • 2. Роман Левицький. Автобіографія. Домашній архів Павліни Левицької у Волосянці. Арк. 1.
 • 3. Договір про зарплату священникові Р. Левицькому. Церковний архів с. Волосянки. Арк. 1.
 • 4. Акт інвентаризації церкви с. Волосянки Святопреображення. Церковний архів с. Волосянки. 2 арк.
 • 5. Офіра на реставрацію церкви 1987 року. Церковний архів с. Волосянки. Арк. 5.
 • 6. Повідомлення. Українська Греко-Католицька Церква. Самбірсько-Дрогобицька єпархія. Канцелярія. 22 березня 2002 р. Церковний архів с. Волосянки. Арк. 1.
 • 7. Цап А. Український церковний спів ХVІІ століття за книгою І.А. Гарнера «Богослужебное пене Русской Православной Церкви». Дипломна робота. Дрогобич, 2007. 55 арк. Домашній архів о. А. Цапа.
 • 8. Вороновський Ю., Митник Л. Celebret litterae commendatitiae. Дрогобич, 22 лютого 2009. Домашній архів о. А. Цапа. Арк. 1.
 • 9. Лепецький І. Воля або смерть. Волосянківська громада вшанувала повстанців. Бойківська думка. 2013. 3—9 листопада.
 • 10.    Метрична книга с. Волосянки (початок ХІХ — середина ХХ ст.). Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 39 звор.
 • 11.    Заява голови церковного комітету М. Зелика до уповноваженого із справ релігії у Сколівському райвиконкомі В. Слабіцького. 12 липня 1985 р. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 1.
 • 12.    Кошторис на реставрацію церкви с. Волосянки. 6 липня 1987 р. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 7.
 • 13.    Заява голови церковного комітету М. Зелика до голови Волосянківської сільської ради Л. Безеги від 5 липня 1991 р. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 1.
 • 14.    Розписка Б. Кіндзельського про отримання грошей за робочі креслення на церкву. 5 липня 1992 р. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 1.
 • 15.    Угода про перевезення придбаної лісопродукції. 29.07.1994 р. Волосянка. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 1.
 • 16.    Угода про малювання образів до церкви. 26.06.2000 р. Волосянка. Парохіальний архів села Волосянки. Арк. 1.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »