« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 706—720

УДК [[801.81:398.81]:355.318]:811.161.2-13](477)”1914/…”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.706

«ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА …»: АБО ЧОМУ СТРІЛЕЦЬКА ПІСНЯ СТАЛА СИМВОЛОМ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ТА МАРКЕРОМ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТИ

КУЗЬМЕНКО Оксана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388
 • докторка філологічних наук, старша наукова співробітниця,
 • провідна наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ соціальної антропології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Анотація. Актуальність статті зумовлена потребою висвітлення історії пісні «Ой у лузі червона калина», яка від початку російсько-української війни стала всесвітньо популярною. Мета — встановити генетичні зв’язки між гімном Легіону УСС та творами українського фольклору. Стрілецька пісня типологічно близька з козацькими та повстанськими піснями, у поетиці яких задіяна символіка калини, семантична продуктивність якої є предметом дослідження. Наукова новизна — на основі польових записів авторки, особистого досвіду спілкування із біженцями та огляду масмедійних платформ проведено аналіз способів функціонування пісні, що забезпечило її повторну фольклоризацію. Подано перевірені факти з історії виникнення, географії поширення, проаналізовано причини та вияви текстуальних змін. Зроблено висновок, що концептуальне значення головних образів пісні допомагає виявити національну ідентичність сучасних українців, які прагнуть свободи. Методологічною основою є принципи діахронно-синхронного аналізу та історизму, функціонально-системний підхід до вивчення явищ пісенної культури із залученням історико-типологічного, семантико-структурного методів.

Ключові слова: російсько-українська війна, український фольклор, Легіон Українських січових стрільців, стрілецька пісня, популярна пісня, фольклоризм, фольклоризація, фольклорний концепт, символ, червона калина.

Надійшла 6.07.2022

Список використаних джерел

 • 1. Гриневич В. Неприборкане різноголосся. Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр. Київ; Дніпропетровськ: Ліра, 2012. 508 с.
 • 2. Zinchenko O., Viatrovych V., Maiorov M. The War & Myth: unknown WWII, 1939—1945. Kyiv: Ukrainian Institute of National Remembering, 2018. 272 p.
 • 3. Будрецкіс А. Литовський рух опору, 1944—1952. Український визвольний рух. Львів. 2005. Вип. 4. С. 210—229. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/han­dle/123456­789/67066 (дата звернення: 09.04. 2022).
 • 4. Būgine L. Borderland Lives: Historical Reflections in Eastern Lithuanian Life Stories. The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition Today. Boston: Academic Studies Press, 2020. P. 88111.
 • 5. Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940—2000-х років (історико-фольклористичне дослідження). Львів: Галицька видавнича спілка, 2003. 581 с.
 • 6. Кузьменко О. Пієтет повстанців до стрілецької пісні. Шлях перемоги, 1998. № 27 (2305). С. 6.
 • 7. Стрілецькі пісні. Упоряд., автор передмови, приміток і додатків О.М. Кузьменко. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. 640 с.
 • 8. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с. + 16 іл.
 • 9. Кузьменко О. «Гей, яблучко наливається, Україна молода Ї укріпляється»: народна творчість про Українську революцію 1917—21 рр. Україна Модерна. Ч. 29. С. 122—163. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2020.29.1205.
 • 10. «Ой у лузі червона калина…». Кліп Гурту «Гайдамаки» й співачки Тоні Матвієнко. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2KFmijE0Ikw(дата звернення: 09.04.2022).
 • 11. NAVKA — «Ой у лузі червона калина» (караоке версія). URL:https://www.youtube.com/watch?v= pgmirQnPdzE (дата звернення: 09.04.2022).
 • 12. Самборська Дар’я. «Діти під час війни швидко стають дорослішати!: відверта розмова з батьком хлопчика, який надихнув піснею всю країну.URL:https://news.obozrevatel.com/ukr/society/diti-pid-chas-vijni-shvidko-doroslishayut-vidverta-rozmova-z-batkom-hlopchika-yakij-nadihnuv-pisneyu-usyu-krainu.htm?_gl=1*fujreo*_ga*MTE5MTg2OTMzNy4xNjQ5MzI1NTIy*_ga_JBX3X27G7H*MTY0OTMyNTUyMi4xLjAuMTY0OTMyNTUyMi42MA (дата звернення: 09.04.2022).
 • 13. «Ой у лузі червона калина». Андрій Хливнюк (Бумбокс і The Kiffness). Слава Україні! 28.02.2022.URL:https://www.youtube.com/watch?v=_PLYcHR­R­Gaw (дата звернення: 09.04.2022).
 • 14. Тараненко В. Під пісню «Ой у лізу червона калина» українці пробилися до фіналу Чемпіонату світу з фігурного катання. URL: https://glavcom.ua/news/pid-pisnyu-oy-u-luzi-chervona-kalina-ukrajinska-para-figuristiv-probilasya-do-finalu-chs-833005.html (дата звернення: 09.04.2022).
 • 15. «Ой у лузі червона калина похилилася». Київське метро. URL:https://www.youtube.com/watch?v= jCSnpciUzNE(дата звернення: 08.04.2022).
 • 16. «Ой у лузі червона калина» — відео-флешмоб гімну УСС. URL:https://www.youtube.com/watch?v=YY­R2Of4a-Vs(дата звернення: 06.04.2022).
 • 17. «Ой у лузі червона калина». Генеральний штаб ЗСУ. URL:https://www.youtube.com/watch?v=N7p­AXDwqj3Q (дата звернення: 08.04.2022).
 • 18. «Ой у лузі червона калина». Христина Соловій, Jerry Heil I Alyona Alyona. Неймовірне виконання. URL:https://www.youtube.com/watch?v=H9jEFM­Ohl-c(дата звернення: 28.06.2022).
 • 19. «Ой у лузі червона калина». Легендарна пісня на матчі Клуж — Динамо. 20.04.2022 р. URL:https://www.youtube.com/watch?v=emBypaZ1FvM(дата звернення: 28.06.2022).
 • 20. «Ой у лузі червона калина» — «The Red Guelder Rose in the Meadov». URL:https://www.youtube.com/watch?v=LCrPb1crO-4(дата звернення: 04.04. 2022).
 • 21. «Ой у лузі» грузинською. Це неймовірно! 29 бер. 2022 р. URL:https://www.youtube.com/watch?v= IYV­poarCRT8 (дата звернення: 08.04.2022).
 • 22. Marlene Maas sang her vision of a better future for Ukraine: The ruined land will flouri. URL:https://www.youtube.com/watch?v=8hvDOEDGUDE (дата звернення: 07.04.2022).
 • 23. BBC News. Україна. «Ой у лузі червона калина». Історія пісні від Січових стрільців до Хливнюка і Pink Floyd. URL:https://www.bbc.com/ukrainian/features-61037106(дата звернення: 07.04.2022).
 • 24. У Литві заспівали «Ой у лузі червона калина». URL:https://www.facebook.com/watch/?v=111206­9262921083(дата звернення: 22.04.2022).
 • 25. Українська «Ой у лузі червона калина» зазвучала у стінах польського храму. 20 квітня 2022 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=kJx500BYkaQ (дата звернення: 22.06.2022).
 • 26. Кузьменко O. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. 296 c.
 • 27. Бб (Іван Боберський). Стрілецькі пісні і труби. Діло. 1916. Ч. 7076. 1221 березня. С. 1.
 • 28. о. Андрій Григорій Трух. Про стрілецьку пісню «Червона калина». За волю України: історичний збірник УСС. В 50-ліття збройного виступу УСС проти Москви 1914—1964. Нью-Йорк: Видання Головної Управи Братства УСС, 1967. С. 352—355.
 • 29. Боберський І. Щоденник. 1918—1919 рр. Упоряд. О.Ю. Мицик. Київ: Видав. Дім КМ Академія, 2003. 260 с.
 • 30. Думін О. Історія Лєґіону Українських січових стрільців 1914—1918. Львів: Червона калина, 1936. 375 с.
 • 31. Погребенник Ф. «Ой у лузі червона калина похилилася». Народна творчість та етнографія. 1990. № 6. С. 51—54.
 • 32. Кузьменко О.М. Символіка калини в українських піснях національно-визвольних змагань ХХ ст. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету: Символ дерева у світовій культурі та художній творчості. Львів: НЛТУУ, 2006. Вип. 16.4. С. 87—92.
 • 33. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 742. Арк. 1—294. Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття, 2014 р. (Тлумацький, Тисменицький р-ни Івано-Франківської обл.).
 • 34. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 731. Арк. 1—320. Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття, 2013 р. (Тлумацький, Тисменицький р-ни Івано-Франківської обл.).
 • 35. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2б. Од. зб. 535. Кузьменко О., Пастух Н. Фольклорні записи із Західного Полісся. 2005 р. Ч. 1: Весільні обряди та пісні Любешівщини. Арк. 1—79. Ч. 2: Пісенні та прозові жанри Любешівщини. Арк. 1—143.
 • 36. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 25: Пісні УПА. Упоряд., ред. і автор передм. З. Лавришин. Торонто; Львів: Літопис УПА, 1996—1997. 554 с.
 • 37. Повстанські пісні. Упоряд. В. Подуфалий. Вип. 1. Тернопіль, 1992. 78 с.
 • 38. А ми тую червону калину…: Пісні української на­ціонально-визвольної боротьби. Зібрав і упоряд. З. Бервецький. Дрогобич, 1990. 42 с.
 • 39. Хлопці підемо! Ukrainian military song — Lets go lads. 10 жовтня 2014 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3ELDVhv_Z3M (дата звернення: 22.06.2022).
 • 40. У Львові встановили світовий рекорд з виконання пісні «Ой у лузі червона калина». 28.06.2022 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=kIHVqEE­fdxI (дата звернення: 29.06.2022).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »