« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 721—727

УДК 398.82-193:746.3 (477) “2021”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.721

ВИШИТІ ЕПІГРАФИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ВІРТУАЛЬНИХ ЛИСТІВОК ДО ТРИДЦЯТОЇ РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

БРОВАРЕЦЬ Тетяна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1563-2572
 • кандидатка філологічних наук,
 • молодша наукова співробітниця,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики
 • та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • відділ української та зарубіжної фольклористики,
 • вул. М. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: tetiana.volkovicher@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто побутування вишитих епіграфів (на рушниках та іконах переважно ХХ ст.) як елементів сучасних віртуальних листівок у соцмережах. Мета — проаналізувати випадки реактуалізації епіграфічної вишивки, що нещодавно масово спалахнули в українському медіапросторі у дуже стислий часовий проміжок — серпень 2021 року — з нагоди тридцятої річниці Незалежності України.

Актуальність цієї статті зумовлена тим, що нещодавній День тридцятої річниці Незалежності України позначився величезною кількістю віртуальних привітань різних форм і типів, які потребують належної систематизації.

Вишиті епіграфи (як сучасні, так і сторічної давнини) постають складниками креолізованих текстів — сучасних віртуальних листівок, поширених у соціальних мережах. Отже, об’єктом цієї статті є зразки епіграфічної вишивки (рушники та ікони з написами), а предметом — способи їхньої реактуалізації в медіапросторі протягом серпня 2021 року — з нагоди тридцятої річниці Незалежності України.

Окрім розгляду вишитих написів на текстилі як елементів віртуальних листівок, перспективним нам видається аналіз інших шляхів реактуалізації зразків епіграфічної вишивки, а надто — у сучасному медіапросторі.

Ключові слова: епіграфічна вишивка; пряма й опосередкована реактуалізація; віртуальна листівка; 30‑річчя Незалежності України.

Надійшла 30.05.2022

Список використаних джерел

 • 1. Дроздов О. Прошу уважно подивитися на цю світлину. 2021. 24 серпня. URL: https://www.facebook.com/ostap.drozdov/posts/4186985758063951 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 2. 30 знакових книжок нашої Незалежності. 2021. URL: https://30.book-institute.org.ua/ (дата звернення: 31.01.2022).
 • 3. Брода А. Жіноча сила: як українки виживали в ГУЛАГу: Інтерв’ю з Оксаною Кісь. 2021. 17 грудня. Локальна історія. URL: https://localhistory.org.ua/texts/interviu/zhinocha-sila-iak-ukrayinki-vizhivali-v-gulagu/ (дата звернення: 31.01.2022).
 • 4. Фесюк Г. Іконка моєї мами, яка Сиділа в тюрмі, в Золочеві і в Мордовських таборах. 2021. 26 серпня. Дроздов О. (2021 р., 24 серпня). Прошу уважно подивитися на цю світлину. URL: https://www.face­book.com/photo.php?fbid=4457660017618372&set=p.4457660017618372&type=3. https://www.face­book.com/photo.php?fbid=4457659744285066&set=p.4457659744285066&type=3 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 5. Путько-Гарлач О. 2021. 24 серпня. Цьогоріч ми святкуємо 30-ту річницю Незалежності України. Музей історії релігії (Палац Потоцьких). URL: https://www.facebook.com/groups/palacpotockyh/posts/ 3915373445234322/ (дата звернення: 31.01.2022).
 • 6. Явна Л. 2021. 24 серпня. Старенький рушник з моєї збірки. Давній народний одяг. URL: https://www.facebook.com/folkshirt/posts/3049074075372723 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 7. Явна Л. 2014. 27 серпня. Сьогодні жінка принесла отакий рушник із Львівщини. Давній народний одяг. URL: https://www.facebook.com/folkshirt/photos/ a.1452002275079919/1467814303498716 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 8. Магунь-Мороз М. 2021. 24 серпня. 30 років — багато чи мало? URL: https://www.facebook.com/mirka.mahun.moroz/posts/2965618063689541 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 9. Пожоджук Д. 2021. 24 серпня. Українці святкують відновлення своєї державності. URL: https://www.facebook.com/dpozodzuk/posts/4189247067791721 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 10. Пожоджук Д. 2021. 24 серпня. Рушник, який я колись вишивав, актуальний і сьогодні. URL: https://www.facebook.com/dpozodzuk/posts/418926­3457790082 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 11. Пожоджук Д. 2021. 24 серпня. Рушник, який я колись вишивав, не втрачає своєї актуальності і сьогодні. URL: https://www.facebook.com/dpozodzuk/posts/4189267167789711 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 12. Пожоджук Д. 2019. 26 травня. Цей рушник я вишивав тоді, коли за вишиті на ньому слова можна було загриміти в обійми Росії. URL: https://www.facebook.com/dpozodzuk/posts/2186205848095863 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 13. Етно Мотив. 2021. Рушник вишиваний на домотканому полотні. Епіцентр. URL: https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-rushnik-vishivanii-na-domotkanomu-polotni-1ebf913f-ddd8-6b6c-b6ab-51af29650bdc.html (дата звернення: 31.01.2022).
 • 14. Ярмольчук Р. 2021. 19 серпня. 24 серпня українці святкують День Незалежності! ЗДО. № 6; Струмочок, м. Вараш. URL: https://www.facebook.com/groups/1564585337043621/posts/2034920566­676760 (дата звернення: 31.01.2022).
 • 15. Лазда Т. 2021. 24 серпня. Тобі, Україно. № 30. URL: https://www.facebook.com/tatjana.jelgava.3/posts/ 522249102338274 (дата звернення: 31.01.2022).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »