« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 752—763

УДК [929:271.4-725](477.83) 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.752

ДУЛІБСЬКІ ОТЦІ ШАНКОВСЬКІ — ВІД «СЛУЖІННЯ РОДУ» ДО «СЛУЖІННЯ НАРОДУ»

ТАРАС Ярослав

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466
 • доктор історичних наук, професор,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • завідувач відділу етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна
 • e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Розглядається внесок у духовне та суспільно-політичне життя Галичини другої половини XIX — 20-х років XX ст. отців Лева і Петра Шанковських — парохів с. Дуліби Стрийського району.

Метою дослідження є на прикладі отців, які прослужили в с. Дуліби 63 роки, показати роль священницьких родів у суспільному житті галицьких українців, еволюцію української національної свідомості і перехід священства від культурницьких, етнографічних уподобань до чітких самостійних позицій, що будувались на тезі «українська родина — нація — держава».

Об’єктом дослідження є сільські галицькі парохи, предметом — процеси, які відбувалися в галицькому селі на ниві українського національного пробудження, пошуку національної ідентичності.

Ключові слова: Дуліби, Стрийщина, рід Шанковських, Іван Франко, Греко-католицька церква.

Надійшла 13.07.2022

Список використаних джерел

 • 1. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: в 11 т. Ред. В. Кубійович. Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові. Т. 10: Перевидання в Україні. Львів, 2000. С. 3600—4016.
 • 2. Дріт Т. Декани з гір (Історія фербльована — посвячена ферблістам). Львів: Накладом редакції «Комара», 1903. 40 с.
 • 3. Франко І. Рутенці. Типи галицьких русинів із 60-тих та 70-тих рр. минулого віку. Львів: Загальна Друкарня, 1913. X + 42 с.
 • 4. Олесницький Є. Сторінки з мого життя. Передрук видання 1935 р. з додатковими матеріалами. Стрий: Щедрик, 2007. 384 с.
 • 5. Горак Р. Плебанія у Фалиші. Краєзнавчий вісник: Стрийщина: Історія та сучасність. Матеріали науково-практичної конференції. Вип. 3. Стрий, 2014. С. 98—118.
 • 6. Шанковський Л. Нарис історії Стрийщини. Стрийщина: Історично-мемуарний збірник Стрийщини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рожнітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Миколаївщини: в 3 т. Нью-Йорк: Комітет Стрийщини, 1990—1993. Т. 1. 1990. С. 69—192.
 • 7. Герб Кривда. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кривда_(герб).
 • 8. Шематизм Львівської архиєпархії на 1848 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16160/edition/14606
 • 9. Шематизм Львівської архиєпархії на 1851 р. URL:https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16162/edition/14621/
 • 10. Шематизм Львівської архиєпархії на 1862 р.URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16170/edi­ti­on/14668
 • 11. Шематизм Львівської архиєпархії на 1863 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16171/edi­tion/14674
 • 12. Шематизм Львівської архиєпархії на 1867 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16175/edi­tion/14692
 • 13. Hof- und Staats-Handbuch der Цsterreichisch-Ungarischen Monarchie fьr 1882. Verlag: Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, ca. 1882.
 • 14. Діло. 1890. Ч. 20.
 • 15. Діло. 1893. Ч. 266.
 • 16. ЦДІА України у Львові. Ф. 201. Оп. 4а. Спр. 5328.
 • 17. Шематизм Львівської архиєпархії на 1899 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16341/edi­tion/14667
 • 18. Діло. 1885. Ч. 103.
 • 19. Діло. 1898. Ч. 243.
 • 20. Шематизм Львівської архиєпархії на 1901 р. URL: https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/16343/edi­tion/14679
 • 21. Блажейовський Д. Історичний шематизм Львівської архієпархії (1832—1944): у 2 т. Київ: Академія, 2004. Т. 2: Духовенство і релігійні згромадження. 570 с. 
 • 22. Тарас Я. Постать майстра Василя Турчиняка — будівничого церкви св. Юрія в с. Дуліби Стрийського району. Народознавчі зошити. 2021. Зош. 2. С. 342—354.
 • 23. Стрийщина: Історично-мемуарний збірник Стрий­щини, Скільщини, Болехівщини, Долинщини, Рож­нітивщини, Журавенщини, Жидачівщини і Микола­ївщини: в 3 т. Нью-Йорк: Комітет Стрийщини, 1990—1993. Т. 2. 1990.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »