« 2024. № 1 (175)

Народознавчі зошити.  2024. № 1 (175).  С. 83—95

УДК 94(477)”1991/1993”:061.2(=161.2:100)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.01.083

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ: НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ІНСТИТУТАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВОМ (1991—1993 РР.)

ЯЦІВ Андрій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1421-6518
 • магістр історії, заступник директора
 • Міжнародного інституту освіти, культури
 • та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»,
 • вул. Степана Бандери, 32 А, 79013, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: yatsiv@gmail.com

Анотація. Висвітлено розвиток взаємовідносин між Світовим Конґресом Вільних Українців (СКВУ) та українською державною владою, громадськими інститутами та суспільством у 1991—1993 рр. Будучи надбудовою українських громад у діаспорі, СКВУ вже з перших місяців існування незалежної Української держави розпочав активні комунікації з представниками державної влади, громадськими інститутами та суспільством, шукаючи шляхи взаємодії та допомоги. Системна участь представництва СКВУ у знакових подіях в Україні перших років незалежності та пошук шляхів допомоги Українській державі і народові засвідчила чіткий намір української діаспори на початку 1990-х рр. подолати штучну прірву між українцями в Україні та за кордоном, спричинену роками радянської окупації, та можливістю стати чинником відродження та розбудови України.

Метою статті є систематизувати та проаналізувати хронологію і розвиток взаємовідносин між Світовим Конґресом Вільних Українців, його представниками та структурними складовими, з одного боку, та українською державною владою, громадськими інститутами та суспільством — з іншого у 1991—1993 рр.

Ключові слова: українська діаспора, Світовий Конґрес Вільних Українців, державна незалежність України, Шимко Юрій, Верига Василь, Кравчук Леонід.

Надійшла 13.02.2024

Список використаних джерел

 • 1. Недужко Ю. Боротьба української діаспори США за відродження державної незалежності України (кінець 50-х — початок 60-х рр. ХХ ст.). Спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Мандрівець». Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». 2006. № 4. С. 55—61.
 • 2. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі віднов­лення державної незалежності України (середина 40-х — початок 90-х років ХХ століття). НАН України; Інститут європейських досліджень НАН України. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. 618 с.
 • 3. Кононенко А. Світовий Конгрес Українців» у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів. Українознавчий альманах. 2016. Вип. 19. С. 129—133.
 • 4. Атаманенко А. Україна і закордонне українство. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2013. Вип. 21. С. 8—16.
 • 5. Тихенко В. Документи з історії Світового Конгресу Українців. «Архіви України». Травень-серпень. 2016. Випуск 3—4 (302—303). С. 206—212.
 • 6. Вахнянин А. Шлях до єднання: ідея створення Світового Конгресу Вільних Українців. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. 2021. № 6/48. С. 395—407.
 • 7. Вахнянин А. Другий Світовий Конґрес Вільних Українців: підготовка, проведення та значення. Народознавчі зошити. № 1 (163). 2022. С. 192—201.
 • 8. Біловус Л. Світовий Конгрес Українців на шпальтах української діаспори США (після 1991 р.) — напрями роботи для збереження національної ідентичності. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2017. № 2 (4). С. 197—209.
 • 9. Мазука Л.І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії. Київ: НІСД, 2013. 32 с.
 • 10. Бем Н. Технології просування інтересів України Сві­товим Конґресом Українців. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: мо­нографія. Відп. ред. Тюрменко І.І. Київ: НАУ, 2021. С. 172—178.
 • 11. Шимко Ю. Роздуми з нагоди 50-ліття СКУ. URL: https://www.newpathway.ca/роздуми-з-нагоди-50-ліття-ску/.
 • 12. Терен В., Хорунжий Ю. Плав’юк Микола: Україна — життя моє. Т. 1: Від селянського сина — до державника. Київ: Олени Теліги, 2002. 349 с.
 • 13. Лозинський А. Світовий Конґрес Українців та ООН: заради справедливості. Київ: Києво-Моги­лян­ська академія, 2013. 220 c.
 • 14. Уряд та Світовий Конґрес Українців підписали Меморандум про співпрацю. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-ta-svitovij-kongres-ukrayinciv-pidpisali-memorandum-pro-spivpracyu
 • 15. Уряд України та Світовий Конгрес Українців підписали Меморандум про співпрацю. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/247556639
 • 16. Світовий Конґрес Українців підписав меморандум про співпрацю з Кабінетом Міністрів України. URL: https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/svitovij-konґres-ukraїncziv-pidpisav-memorandum-pro-spiv­pra­czyu-z-kabinetom-ministriv-ukraїni/
 • 17. СКУ уклав меморандум про співпрацю з Міноборони України. URL: https://svitua.org/2023/01/11/sku-uklav-memorandum-pro-spivpraczyu-z-minoborony-ukrayiny/.
 • 18. Міненерго і Світовий конгрес українців домовились про співпрацю для допомоги енергосектору і зміцнення енергосистеми. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minenerho-i-svitovyi-konhres-ukraintsiv-domovylys-pro-spivpratsiu-dlia-dopomohy-enerhosektoru-i-zmitsnennia-enerhosystemy
 • 19. У МКІП підписано меморандум про партнерство. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mkip-sku-muzej-golodomoru-ta-fond-rozvitku-muzeyu-pidpisali-memorandum-pro-partnerstvo
 • 20. Підписано Меморандум про співпрацю між Світовим Конгресом Українців та МІОК Львівської політехніки. URL: https://lpnu.ua/news/pidpysano-memorandum-pro-spivpratsiu-mizh-sku-ta-miok
 • 21. Світовий Конґрес Українців підписав меморандум про співпрацю з Українським кризовим медіа-цен­тром. URL: https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/svitovyj-kongres-ukrayincziv-pidpysav-memorandum-pro-spivpraczyu-z-ukrayinskym-kryzovym-media-czentrom/
 • 22. Екзекутива УАКР відбула чергові наради. Свобода. Ч. 109. 1991. 11 червня. С. 1, 3.
 • 23. Дорожинський П. Напередодні останнього Конґресу СКВУ. Матеріали Шостого Світового Конґресу Віль­них Українців. Торонто; Нью-Йорк; Лондон, 1998. С. 10—13.
 • 24. World Congress Of Free Ukrainians 1988—1993 спів­працю (відео). URL: https://www.youtube.com/watch? v=4zVVv3H6sgE
 • 25. Відбувся Перший світовий форум української діаспори. Свобода. Ч. 167. 1990. 31 серпня. С. 1, 5.
 • 26. Звернення до українців світу. Свобода. Ч. 167. 1990. 31 серпня. С. 5.
 • 27. В’ячеслав Чорновіл і Атена Пашко в Торонто. Сво­бода. Ч. 227. 1990. 28 листопада. С. 4.
 • 28. У Вашінґтоні пригадали про Чорнобиль. Свобода. Ч. 83. 1991. 3 травня. С. 1, 4.
 • 29. Президія СКВУ відбула своє чергове квартальне засідання. Свобода. Ч. 187. 1991. 1 жовтня. С. 1.
 • 30. Президія СКВУ привітала Верховну Раду України з проголошенням незалежности. Свобода. Ч. 168. 1991. 4 вересня. С. 1.
 • 31. Президія СКВУ вислала телеграму до Дж. Буша. Свобода. Ч. 165. 1991. 29 серпня. С. 1.
 • 32. Л. Кравчук відвідає Канаду. Свобода. Ч. 172. 1991. 10 вересня. С. 1.
 • 33. Звернення Президії Секретаріяту СКВУ з нагоди відвідин голови Верховної ради України Леоніда Крав­чука Північної Америки. Свобода. Ч. 181. 1991. 21 ве­ресня. С. 1.
 • 34. Президент СКВУ відвідав Україну. Свобода. Ч. 196. 1991. 12 жовтня. С. 1.
 • 35. Яців Володимир. 900-ліття Дрогобича. Свобода. Ч. 196. 1991. 12 жовтня. С. 1.
 • 36. Звіт з діяльности Канцелярії і Генерального секретаря СКВУ за час від 1‑го грудня 1991 р. до 31 жовтня 1992 року. Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). С. 4—12.
 • 37. Фонд відбудови України. Свобода. Ч. 242. 1991. 20 грудня. С. 1, 4.
 • 38. Шпонтак Михайло. Самостійність України закріп­люється. Свобода. Ч. 6. 1992. 10 січня. С. 2.
 • 39. СКВУ відбув 27-му Пленарну Сесію. Свобода. Ч. 98. 1992. 23 травня. С. 1, 4.
 • 40. Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). 124 с.
 • 41. Звернення до української громадськости в діяспорі. Свобода. Ч. 124. 1992. 1 липня. С. 1.
 • 42. Закінчився Світовий форум українців. Свобода. Ч. 163. 1992. 26 серпня. С. 1.
 • 43. Барановський Роман. Представники УАКР на святку­ванняx у Києві. Свобода. Ч. 212. 1992. 6 листо­пада. С. 1, 4.
 • 44. Стахів Євген. Роздуми про одну об’єднану централю українців в Америці. Свобода. Ч. 12. 1993. 20 січня. С. 2—7.
 • 45. Меморандум до вельмидостойного Леоніда М. Кравчука, Президента України, від Світового Конґресу Вільних Українців з Нагоди Всесвітнього форуму Українців 21—24 серпня 1992 р. Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). С. 54—57.
 • 46. Уряд УНР в екзилi передав свої повновластi Урядові в Україні. Свобода. Ч. 163. 1992. 26 серпня. С. 1.
 • 47. У 25-ліття С К В О Ради. Свобода. Ч. 177. 1992. 16 ве­ресня. С. 4.
 • 48. Звіт Світової Координаційно-Виховної Освітньої Ра­ди на Пленумі Секретаріату СКВУ, дня 20—21 листопада 1992. Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). С. 25—26.
 • 49. Резолюція ювілейної наукової конференції в Америці, присвяченої 125-ій річниці від дня народження академіка Михайла Грушевського. Свобода. Ч. 30. 1992. 14 лютого. С. 3.
 • 50. Привіт. Свобода. Ч. 9. 1992. 15 січня. С. 3.
 • 51. Завершення Акції СКВУ в справі Голоду в Україні в 1932—33 роках. Свобода. Ч. 159. 1992. 20 серпня. С. 7.
 • 52. Світова Кооперативна Рада (Звіт). Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. Торонто; Нью-Йорк; Лондон, 1998. С. 164—167.
 • 53. Українська Світова Кооперативна Рада. URL: http://www.wcuc.org.ua/about.0.html
 • 54. Збірна плавання України взяла участь в першій фазі змагань за чемпіонат світу. Свобода. Ч. 246. 1991. 27 грудня. С. 3.
 • 55. Україна братиме незалежну участь в літній Олімпіаді. Свобода. Ч. 30. 1992. 14 лютого. С. 1, 8.
 • 56. В Атлантi зорганізовано український олімпійський комітет. Свобода. Ч. 47. 1993. 11 березня. С. 1.
 • 57. Плянують участь у світових форумах. Свобода. Ч. 139. 1992. 23 липня С. 1.
 • 58. Спілка української молоді. Комунікат. Вісник Сві­то­вого Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). С. 17.
 • 59. Перший Всеукраїнський з’їзд Суспільної служби України. Свобода. Ч. 151. 1992. 8 серпня. С. 3.
 • 60. Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. Торонто; Нью-Йорк; Лондон, 1998. 476 с.
 • 61. Статут Світового Конґресу Українців. Матеріали Шос­того Світового Конґресу Вільних Українців. Торонто; Нью-Йорк; Лондон, 1998. С. 327—332.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »