« 2024. № 1 (175)

Народознавчі зошити.  2024. № 1 (175).  С. 83—95

УДК 94(477)”1991/1993”:061.2(=161.2:100)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.01.083

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ: НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ІНСТИТУТАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВОМ (1991—1993 РР.)

ЯЦІВ Андрій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1421-6518
 • магістр історії, заступник директора
 • Міжнародного інституту освіти, культури
 • та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка»,
 • вул. Степана Бандери, 32 А, 79013, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: yatsiv@gmail.com

Анотація. Висвітлено розвиток взаємовідносин між Світовим Конґресом Вільних Українців (СКВУ) та українською державною владою, громадськими інститутами та суспільством у 1991—1993 рр. Будучи надбудовою українських громад у діаспорі, СКВУ вже з перших місяців існування незалежної Української держави розпочав активні комунікації з представниками державної влади, громадськими інститутами та суспільством, шукаючи шляхи взаємодії та допомоги. Системна участь представництва СКВУ у знакових подіях в Україні перших років незалежності та пошук шляхів допомоги Українській державі і народові засвідчила чіткий намір української діаспори на початку 1990-х рр. подолати штучну прірву між українцями в Україні та за кордоном, спричинену роками радянської окупації, та можливістю стати чинником відродження та розбудови України.

Метою статті є систематизувати та проаналізувати хронологію і розвиток взаємовідносин між Світовим Конґресом Вільних Українців, його представниками та структурними складовими, з одного боку, та українською державною владою, громадськими інститутами та суспільством — з іншого у 1991—1993 рр.

Ключові слова: українська діаспора, Світовий Конґрес Вільних Українців, державна незалежність України, Шимко Юрій, Верига Василь, Кравчук Леонід.

Надійшла 13.02.2024

Список використаних джерел

 • 1. Недужко Ю. Боротьба української діаспори США за відродження державної незалежності України (кінець 50-х — початок 60-х рр. ХХ ст.). Спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Мандрівець». Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». 2006. № 4. С. 55—61.
 • 2. Недужко Ю. Українська діаспора в процесі віднов­лення державної незалежності України (середина 40-х — початок 90-х років ХХ століття). НАН України; Інститут європейських досліджень НАН України. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. 618 с.
 • 3. Кононенко А. Світовий Конгрес Українців» у контексті підтримки суверенітету України та непорушності її кордонів. Українознавчий альманах. 2016. Вип. 19. С. 129—133.
 • 4. Атаманенко А. Україна і закордонне українство. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2013. Вип. 21. С. 8—16.
 • 5. Тихенко В. Документи з історії Світового Конгресу Українців. «Архіви України». Травень-серпень. 2016. Випуск 3—4 (302—303). С. 206—212.
 • 6. Вахнянин А. Шлях до єднання: ідея створення Світового Конгресу Вільних Українців. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. 2021. № 6/48. С. 395—407.
 • 7. Вахнянин А. Другий Світовий Конґрес Вільних Українців: підготовка, проведення та значення. Народознавчі зошити. № 1 (163). 2022. С. 192—201.
 • 8. Біловус Л. Світовий Конгрес Українців на шпальтах української діаспори США (після 1991 р.) — напрями роботи для збереження національної ідентичності. Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. 2017. № 2 (4). С. 197—209.
 • 9. Мазука Л.І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії. Київ: НІСД, 2013. 32 с.
 • 10. Бем Н. Технології просування інтересів України Сві­товим Конґресом Українців. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: мо­нографія. Відп. ред. Тюрменко І.І. Київ: НАУ, 2021. С. 172—178.
 • 11. Шимко Ю. Роздуми з нагоди 50-ліття СКУ. URL: https://www.newpathway.ca/роздуми-з-нагоди-50-ліття-ску/.
 • 12. Терен В., Хорунжий Ю. Плав’юк Микола: Україна — життя моє. Т. 1: Від селянського сина — до державника. Київ: Олени Теліги, 2002. 349 с.
 • 13. Лозинський А. Світовий Конґрес Українців та ООН: заради справедливості. Київ: Києво-Моги­лян­ська академія, 2013. 220 c.
 • 14. Уряд та Світовий Конґрес Українців підписали Меморандум про співпрацю. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-ta-svitovij-kongres-ukrayinciv-pidpisali-memorandum-pro-spivpracyu
 • 15. Уряд України та Світовий Конгрес Українців підписали Меморандум про співпрацю. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/247556639
 • 16. Світовий Конґрес Українців підписав меморандум про співпрацю з Кабінетом Міністрів України. URL: https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/svitovij-konґres-ukraїncziv-pidpisav-memorandum-pro-spiv­pra­czyu-z-kabinetom-ministriv-ukraїni/
 • 17. СКУ уклав меморандум про співпрацю з Міноборони України. URL: https://svitua.org/2023/01/11/sku-uklav-memorandum-pro-spivpraczyu-z-minoborony-ukrayiny/.
 • 18. Міненерго і Світовий конгрес українців домовились про співпрацю для допомоги енергосектору і зміцнення енергосистеми. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minenerho-i-svitovyi-konhres-ukraintsiv-domovylys-pro-spivpratsiu-dlia-dopomohy-enerhosektoru-i-zmitsnennia-enerhosystemy
 • 19. У МКІП підписано меморандум про партнерство. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mkip-sku-muzej-golodomoru-ta-fond-rozvitku-muzeyu-pidpisali-memorandum-pro-partnerstvo
 • 20. Підписано Меморандум про співпрацю між Світовим Конгресом Українців та МІОК Львівської політехніки. URL: https://lpnu.ua/news/pidpysano-memorandum-pro-spivpratsiu-mizh-sku-ta-miok
 • 21. Світовий Конґрес Українців підписав меморандум про співпрацю з Українським кризовим медіа-цен­тром. URL: https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/svitovyj-kongres-ukrayincziv-pidpysav-memorandum-pro-spivpraczyu-z-ukrayinskym-kryzovym-media-czentrom/
 • 22. Екзекутива УАКР відбула чергові наради. Свобода. Ч. 109. 1991. 11 червня. С. 1, 3.
 • 23. Дорожинський П. Напередодні останнього Конґресу СКВУ. Матеріали Шостого Світового Конґресу Віль­них Українців. Торонто; Нью-Йорк; Лондон, 1998. С. 10—13.
 • 24. World Congress Of Free Ukrainians 1988—1993 спів­працю (відео). URL: https://www.youtube.com/watch? v=4zVVv3H6sgE
 • 25. Відбувся Перший світовий форум української діаспори. Свобода. Ч. 167. 1990. 31 серпня. С. 1, 5.
 • 26. Звернення до українців світу. Свобода. Ч. 167. 1990. 31 серпня. С. 5.
 • 27. В’ячеслав Чорновіл і Атена Пашко в Торонто. Сво­бода. Ч. 227. 1990. 28 листопада. С. 4.
 • 28. У Вашінґтоні пригадали про Чорнобиль. Свобода. Ч. 83. 1991. 3 травня. С. 1, 4.
 • 29. Президія СКВУ відбула своє чергове квартальне засідання. Свобода. Ч. 187. 1991. 1 жовтня. С. 1.
 • 30. Президія СКВУ привітала Верховну Раду України з проголошенням незалежности. Свобода. Ч. 168. 1991. 4 вересня. С. 1.
 • 31. Президія СКВУ вислала телеграму до Дж. Буша. Свобода. Ч. 165. 1991. 29 серпня. С. 1.
 • 32. Л. Кравчук відвідає Канаду. Свобода. Ч. 172. 1991. 10 вересня. С. 1.
 • 33. Звернення Президії Секретаріяту СКВУ з нагоди відвідин голови Верховної ради України Леоніда Крав­чука Північної Америки. Свобода. Ч. 181. 1991. 21 ве­ресня. С. 1.
 • 34. Президент СКВУ відвідав Україну. Свобода. Ч. 196. 1991. 12 жовтня. С. 1.
 • 35. Яців Володимир. 900-ліття Дрогобича. Свобода. Ч. 196. 1991. 12 жовтня. С. 1.
 • 36. Звіт з діяльности Канцелярії і Генерального секретаря СКВУ за час від 1‑го грудня 1991 р. до 31 жовтня 1992 року. Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). С. 4—12.
 • 37. Фонд відбудови України. Свобода. Ч. 242. 1991. 20 грудня. С. 1, 4.
 • 38. Шпонтак Михайло. Самостійність України закріп­люється. Свобода. Ч. 6. 1992. 10 січня. С. 2.
 • 39. СКВУ відбув 27-му Пленарну Сесію. Свобода. Ч. 98. 1992. 23 травня. С. 1, 4.
 • 40. Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). 124 с.
 • 41. Звернення до української громадськости в діяспорі. Свобода. Ч. 124. 1992. 1 липня. С. 1.
 • 42. Закінчився Світовий форум українців. Свобода. Ч. 163. 1992. 26 серпня. С. 1.
 • 43. Барановський Роман. Представники УАКР на святку­ванняx у Києві. Свобода. Ч. 212. 1992. 6 листо­пада. С. 1, 4.
 • 44. Стахів Євген. Роздуми про одну об’єднану централю українців в Америці. Свобода. Ч. 12. 1993. 20 січня. С. 2—7.
 • 45. Меморандум до вельмидостойного Леоніда М. Кравчука, Президента України, від Світового Конґресу Вільних Українців з Нагоди Всесвітнього форуму Українців 21—24 серпня 1992 р. Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). С. 54—57.
 • 46. Уряд УНР в екзилi передав свої повновластi Урядові в Україні. Свобода. Ч. 163. 1992. 26 серпня. С. 1.
 • 47. У 25-ліття С К В О Ради. Свобода. Ч. 177. 1992. 16 ве­ресня. С. 4.
 • 48. Звіт Світової Координаційно-Виховної Освітньої Ра­ди на Пленумі Секретаріату СКВУ, дня 20—21 листопада 1992. Вісник Світового Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). С. 25—26.
 • 49. Резолюція ювілейної наукової конференції в Америці, присвяченої 125-ій річниці від дня народження академіка Михайла Грушевського. Свобода. Ч. 30. 1992. 14 лютого. С. 3.
 • 50. Привіт. Свобода. Ч. 9. 1992. 15 січня. С. 3.
 • 51. Завершення Акції СКВУ в справі Голоду в Україні в 1932—33 роках. Свобода. Ч. 159. 1992. 20 серпня. С. 7.
 • 52. Світова Кооперативна Рада (Звіт). Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. Торонто; Нью-Йорк; Лондон, 1998. С. 164—167.
 • 53. Українська Світова Кооперативна Рада. URL: http://www.wcuc.org.ua/about.0.html
 • 54. Збірна плавання України взяла участь в першій фазі змагань за чемпіонат світу. Свобода. Ч. 246. 1991. 27 грудня. С. 3.
 • 55. Україна братиме незалежну участь в літній Олімпіаді. Свобода. Ч. 30. 1992. 14 лютого. С. 1, 8.
 • 56. В Атлантi зорганізовано український олімпійський комітет. Свобода. Ч. 47. 1993. 11 березня. С. 1.
 • 57. Плянують участь у світових форумах. Свобода. Ч. 139. 1992. 23 липня С. 1.
 • 58. Спілка української молоді. Комунікат. Вісник Сві­то­вого Конґресу Вільних Українців. Рік XVII. 1992. Ч. 1 (19). С. 17.
 • 59. Перший Всеукраїнський з’їзд Суспільної служби України. Свобода. Ч. 151. 1992. 8 серпня. С. 3.
 • 60. Матеріали Шостого Світового Конґресу Вільних Українців. Торонто; Нью-Йорк; Лондон, 1998. 476 с.
 • 61. Статут Світового Конґресу Українців. Матеріали Шос­того Світового Конґресу Вільних Українців. Торонто; Нью-Йорк; Лондон, 1998. С. 327—332.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »