« 2024. № 1 (175)

Народознавчі зошити.  2024. № 1 (175).  С. 189—198

УДК 7.047:656.054/.056:81’373.612.2

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.01.189

ВІЗУАЛЬНА МЕТАФОРА «МІСТО — ДОРОЖНІЙ ЗНАК» У МИСТЕЦТВІ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ       

БАБІЙ Надія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9572-791X
 • кандидатка мистецтвознавства, доцентка,
 • Прикарпатський національний університет
 • імені Василя Стефаника,
 • вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ, Україна,
 • Контакти: e-mail: nadiia.babii@pnu.edu.ua

Анотація. Проаналізовано твори/артефакти візуального мистецтва, які, як гібридні чи концептуальні метафори, використовують універсальні уніфікаційні зображення, а саме — дорожні знаки. Мета статті— дослідити різноманітні можливі смислові співвідношення між інформаційним знаком і образом міста. Актуальність теми полягає у тому, що нейтральність та уніфікованість дорожніх знаків є чинником для швидкого сприйняття та інтерпретації їх як метафори, в т. ч. політичної у творах візуального мистецтва чи в актуальних практиках. Розглянуто станковий живопис, фотографію, колаж, асамбляж, практики у публічних просторах кінця ХХ — початку ХХІ ст. Методологія дослідження поєднує засади мистецтвознавчого, семіотичного, психологічного та культурологічного методів, що створює можливість структурувати типи комбінаційних поєднань образу міста і дорожнього знака, а також пояснити чи спрогнозувати рефлексію реципієнтів.

Результати. Доведено, щозастосування готових інформаційних систем у візуальній творчості належать до нечастих, однак виразних механізмів дослідження тем буденності. Долучаючи ідентичні знаки до урбаністичних студій митці персоналізують й суб’єктивізують дорожній знак. Запропоновані концепти не є остаточними та можуть бути розширені і доповнені через оприлюднення інших творів, перегляд творів у інших умовах чи іншими інтерпретаторами, що не пов’язані із названими митцями спільністю культурного середовища. Це перше у вітчизняному науковому дискурсі дослідження, присвячене розпізнаванню мети візуальних метафор, джерелом яких є навігаційні об’єкти.

Kлючові слова: образ міста, дорожній знак, візуальна метафора, естетична свідомість, мистецтво кінця ХХ — початку ХХІ ст.

Надійшла 26.01.2024

Список використаних джерел

 • 1. Gibbs R.W. The Poetics of Mind. Figurative Thought, Language and Understanding. New York: Cambridge Uni­versity Press, 1994. 528 p.
 • 2. Дениско П. Інсайт. Візуальні й мультимодальні метафори в живописі, скульптурі, кіно та інших візуальних мистецтвах. Полтава: ФОП Говоров С.В., 2021. 248 с.
 • 3. Neurath M., Kinross R. The Transformer: Principles of Making Isotype Charts Paperback. Hyphen Press, 2009. 80 p.
 • 4. Неборак В. Дискредитація дискретности, або що можна написати про Юрія Коха? Сучасність. 1994. Част. 6. С. 129—134.
 • 5. Бабій Н. Модифікація теми міста у візуальному мистецтві Західної України другої половини ХХ століття. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник. 2021. Випуск 38. С. 45—51. DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.v38i.466
 • 6. Приватний архів Бабій Н. Надія Бабій із Броніславом Тутельманом (інтерв’ю). 2023, 30.04.
 • 7. Чиста фотографія В’ячеслава Тарновецького. Ukrainian photography. 2021, 25.01. URL: https://www.untitled.in.ua/post/vyacheslav-tarnovetsky-photography
 • 8. Друль О. Нащо людям картини. Юрко Кох. Zbruи. 2020. 5.01. URL: https://zbruc.eu/node/94689
 • 9. Бобренко Р. Художня трансформація дорожніх знаків у творчості Клета Абрахама в контексті стріт-арту. Художня культура. Актуальні проблеми. 2020. № 16 (1). С. 81—85. URL: https://doi.org/10. 31500/1992-5514.16.2020.20524
 • 10. Jones J. When does street art become «art» art? 22 Sep. 2020. URL: https://www.theguardian.com/art­andde­sign/2020/sep/22/solved-when-does-street-art-become-art-art.
 • 11. Дениско П. Розпізнавання мети та джерела метафори у візуальних творах мистецтва. Філософська думка. 2015. Випуск 4. С. 104—119.
 • 12. Модернізація дорожнього знака в Дрогобичі від не­відомих художників. 2018, 23.10. Варто — Галицькі новини. URL: https://www.facebook.com/vartogalnews/posts/pfbid02kKtvGbi17MihJitnLr88As2rfyYjwHHuPmab9QhHswVzhRobSSnAuGwcNGE3fHsdl
 • 13. Babii N. Popular culture as a source of ideas in the urban spaces of Western Ukraine during the pandemic. Culture and Arts in the Modern World. 2021. Issue 22. Рр. 129—144. DOI:10.31866/2410-1915.22.2021.235900
 • 14. Toi.khto.dumkamy.bahatiie. URL: https://www.instagram.com/toy.hto.dumkamy.bahatiye/
 • 15. Коваль В. В Умані відбулось відкриття арт фестивалю «Свобода вибору», який триватиме два місяці. Umannews. City. 2023, 18.08. URL: https://umannews.city/articles/306829/ v-umani-vidbulos-vidkrittya-art-festivalyu-svoboda-viboru-yakij-trivatime-dva-misyaci
 • 16. Терлюк І. На Тернопільщині розміщують нові дорожні знаки «Окупантам рух заборонений». Суспільне Тернопіль. 2022, 03.03. URL: https://suspilne.media/ 213219-na-ternopilsini-rozmisuut-novi-dorozni-znaki-okupantam-ruh-zaboronenij/
 • 17. Рutler busters. 2022, 03. URL: https://milart.ucf.in.­ua/murals/putler-busters
 • 18. Гал І. «У росію нах*й»: в Україні за шалені гроші продали унікальний дорожній знак. (2022, 03.06.) Факти. URL: https://fakty.ua/402059-v-rossiyu-nah-j-v-ukraine-za-beshenye-dengi-prodali-unikalnyj-dorozhnyj-znak

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »