Народознавчі зошити.  2024. № 1 (175).  С. 199—204

УДК 75.056.017.4-023.5]:159.935-056.262

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.01.199

МЕТОДИ КОДУВАННЯ КОЛЬОРУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПРОБЛЕМАМИ ЗОРУ

ГУЛЕВИЧ Світлана

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6719-6453
 • магістриня мистецтвознавства, аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: svetlanagulevich2020@gmail.com

Анотація. Кольори впливають на людину по-різному і здатні викликати певні емоції. Фізіологічні, психоемоційні, а навіть духовні аспекти впливу кольору на людей багато в чому сформовані внаслідок їх взаємодії з навколишнім світом. Різні грані впливу кольору на людину з давніх-давен зміцнювалися на свідомому й підсвідомому рівні і були важливим чинником комунікації людей, а отже правдива, якомога менше спотворена передача кольорів у мистецтві є надважливою умовою виконання мистецтвом комунікаційної функції.

Мета статті — дослідити методи створення різноманітних систем та патентних винаходів щодо кодування кольору для людей з проблемами зору, проаналізувати сильні й слабкі сторони цих методів.

Об’єктом дослідження є види різноманітних систем кодування кольору та патентованих винаходів передачі кольорового відображення засобом тактильного відчуття для людей з проблемами зору, а предметом — кодування та семіотичні символи передачі кольору.

Методологічною основою дослідження є емпіричний метод як описові системи в допомозі розпізнавання кольорового світу та його передачі для людей з проблемами зору.

Ключові слова: Мистецтво, семіотика, люди з проблемами зору, кодування кольору, семіотика у мистецтві, системи позначання кольору.

Надійшла 27.12.2023

Список використаних джерел

 • 1. Лотман Ю. Вибрані статті. Т. 1. Таллінн, 1992. С. 191—199.
 • 2. Slater S. The complete book of heraldry. China: Anness Publishing, 2021. 256 p.
 • 3. Peter W. 2003. Technique for enabling color blind persons to distinguish between various colors. URL: https://patents.google.com/patent/US7145571B2/en (дата звернення:19.12.2023).
 • 4. Система кодування кольору. 2010. ColorAdd: A Color Coding System. Colblindor. URL: https://www.color-blindness.com/2010/01/13/coloradd-a-color-coding-system/ (Last accessed: 19.12.2023).
 • 5. Amorim F.R. Avaliação do Sistema de Cуdigo de Cores «See Color» em Mapa Tбtil. Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodйsia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto. P. 34—48.
 • 6. Taktila farger. URL: https://www.kursplats.nu/tactile/ (Last accessed: 19.12.2023).
 • 7. Новини. Департамент соціального захисту населення, Прес-служба ОДА, від 2 серпня 2021 р. URL: https://old.loda.gov.ua/news?id=60928 (дата звернен­ня: 19.12.2023).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »