« 2024. № 1 (175)

Народознавчі зошити.  2024. № 1 (175).  С. 42—55

УДК 398.332.4(477.87+438+437.67)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.01.042

СВЯТА У ГРУДНІ НА ЛЕМКІВЩИНІ

ГОРБАЛЬ Марія

 • ORCID ID: http://orcid.org /0000-0001-9287-8336
 • провідна наукова редакторка,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: horbal.m@gmail.com

Анотація. Стаття продовжує авторський цикл фольклорно-етно­графічних публікацій, які стосуються зимової обрядовості Лемківщини.

Тема є актуальною, оскільки в пропонованому комплексному висвітленні досі не була предметом докладного наукового розгляду.

Об’єкт дослідження — передріздвяний цикл свят на Лемківщині, а предмет дослідження — структура та локальні особливості релігійних свят у грудні (за Юліанським календарем).

Детально описано традиції та обряди, які проводились на Лемківщині у період від Введення до Анни. Дослідження написане на основі розповідей старожилів з Лемківщини, а також літературних джерел, на які подаються покликання в тексті.

У висновках авторка відзначає високу духовно-христи­янську свідомість та побутову культуру лемків, витворену як церквою, так і народними традиціями.

Методика дослідження ґрунтується на застосуванні принципів історичності, наукової об’єктивності та структурно-типологічного аналізу фольклорно-етногра­фіч­них артефактів; у процесі студій та наукової кваліфікації залучених матеріалів використані методи польового етнографічного дослідження, зокрема інтерв’ювання респондентів. Ряд розглянутих прикладів вводяться у науковий обіг вперше.

Ключові слова: свято Введення, Катерини, Андрія Первозванного, Наума, Варвари, Миколая, Анни, святі, храмове свято, полазник, традиції, обряди, дійства.

Надійшла 3.01.2024

Список використаних джерел

 • 1. Вархол Йосиф. Народны звичаї зимового періоду. Лемківский народний календар на 19881991 роки. Виданя Лемкосоюза, 1991. C. 71—76. URL: http://lemko.org/pdf/KLS1991.pdf.
 • 2. Ардан Володимир. Мої рідні Поляни. Штрихи до історії села. Львів, 2011. 140 с.
 • 3. Свята великомучениця Варвара в українських стародруках. URL:http://www.nbuv.gov.ua/node/5584.
 • 4. Некролог. URL:http://pc.studyty.org.ua/content/blogsection/10/15/
 • 5. Пулюй Іван. Збірник праць. Т. ІІІ. Молитовник. Псалтир. За редакцією проф. Василя Шендеровського. Київ: Рада, 1997. Перевидання: Молитовник для руського народу. Друге побільшене виданнє. Відень, 1871. 272 с.
 • 6. Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічне дослідження. Автор-упоряд. Марія Горбаль. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. 216 с.
 • 7. Різдвяна яличка. Лемківські різдвяні легенди та перекази. Автор-упоряд. Марія Горбаль. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. 40 с.
 • 8. Горбаль Марія. Різдвяна обрядовість Лемківщини: монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. 200 с.
 • 9. Горбаль Марія. Лемківські «вечірки» («вечирки», «вечурки», «прядки»). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. 48 с.
 • 10. Шмайда Михайло. А Іші Вам вінчую. Календарна об­рядовість русинів-українців Чехо-Словаччини. Т. 1. Братіслава; Пряшів, 1992. 500 с.
 • 11. Сивицький Микола. Андрія. Лемківщина. Земля. Люди. Історія. Культура. Ч. ІІ. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. 496 с.
 • 12. Традиції і прикмети українців у грудневі свята. URL: https://uaua.top/5309/?utm_source=face­book&utm_­medium=urkfb&utm_campaign=gruden&fbclid=IwAR2p48h_IObXc7CvXQHzntSzmgynvsqQscTDmv7UNWR_dgKb5VWUuumeH18.
 • 13. Протоєвангеліє Якова.URL:http://kyiv-pravosl.info/2022/01/10/protoevanhelie-yakova/.
 • 14. Закон Божий. Підручник для сім’ї та школи. Київ: Фентезі ЛТД, 1996. 576 с.
 • 15. Свята у грудні: традиції, прикмети і ворожіння. URL:https://archive.svitua.org/item/8131-sviata-u-hrudni-tradytsii-prykmety-i-vorozhinnia.html 16.       Красовський Іван. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст. За матеріалами Йосифінського поземельного кадастру 1787—1788 рр. Львів, 1993. 198 с.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »