« 2019. № 1 (145)

Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 149—156

УДК 398+78:681.84:331.556.46(7)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.149

СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРУ І ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ У ЗВУКОЗАПИСАХ УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

ФЕДОРНЯК Наталія

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4981-6495

аспірантка,

«Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника»,

вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ,Україна.

Контакти: e-mail: natalya.savchuk.2011@gmail.com

Анотація. Розглядаються особливості трансформації музичного фольклору українців Північної Америки в контексті аналізу звукозаписів українського вторинного виконавства. Виокремлено звукову продукцію найпоказовіших колективів та солістів Канади та США, у творчості яких зафіксовані зразки стильового синтезу українського фольклору та масової естрадної музики (поп, рок, джаз, ф’южн, World music тощо).

Ключові слова: українська діаспора Північної Америки, звукозаписи, вторинний український музичний фольклор, трансформація фольклорної традиції, масова естрадна музика, стильовий синтез, колективи та солісти української діаспори Північної Америки.

Надійшла 10.12.2018

Список використаних джерел

 1. Клименко І. Дискографія української етномузики (автентичне виконання). 1908—2010: Ілюстрований хро­нологічний реєстр з анотаціями і покажчиками. Київ, 2010. 360 с.
 2. Spottswood Richard K. Ethnic music in America: First progress report on a discography. JEMF Quarterly. Los Angeles: Summer, 1979. № 54.
 3. Spottswood Richard K. Ethnic music on records. A discography of ethnic recordings produced in the United States, 1893—1942. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1990. Vol. 2: Slavic. 552 p.
 4. Klymasz Robert Bogdan. An introduction to the Ukra­inian-Canadian immigrant folksong cycle. Musical Tran­scriptions by Walter P. Klymkiw. Ottawa: National Mu­seums of Canada, 1970. 106 p.
 5. Klymasz, Robert Bogdan. The Ukrainian winter folksong cycle in Canada. Musical Transcriptions by K. Peacock? (W.P. Klymkiw?). Ottawa: National Museums of Ca­na­da, 1970. National museums of Canada bulletin № 236. Folklore series № 9. 156 p.
 6. Cherwick Brian A. Polkas on the Prairies: ukrainian music and the construction of identity: Doctor of Phiposophy. Edmonton, 1999. 226 p.
 7. Черевик Браєн. «Це наша земля, це наше поле…»: дві тенденції в українсько-канадській музиці. Народознавчі зошити. 2010. № 3—4. С. 332—339.
 8. Максимюк С. З історії українського звукозапису та дискографії (наук. ред. Р. Савицький, Ю. Ясіновський). Львів-Вашингтон: Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2003. 287 с.
 9. Kuzyszyn Oles. Ukrainian bands and their development in the United States and in Canada from 1959 to the present. The Ukrainian Weekly. 1980. № 44. Р. 10—11.
 10. Карась Г.В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. 1164 с.
 11. Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ — початку ХХІ століття: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. 488 с.
 12. Тормахова В.М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез: автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 17.00.03. Музичне мистецтво. Київ, 2007. 17 с.
 13. Дискографія дуету «Міккі і Банні». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#M12 (дата звернення: 28.09.2018).
 14. Дискографія гурту «Д-Дріфтерс-5». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#D2 (дата звернення: 28.09.2018).
 15. «Rushnychok»: The first 10 years. The Ukrainian Weekly. № 39. 1980. Р. 11.
 16. Дискографія ансамблю «Рушничок». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#R20 (дата звернення: 28.09.2018).
 17. Дискографія ансамблю «Сини степів». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#S23 (дата звернення: 28.09.2018).
 18. Ансамбль «Веселі часи». Режим доступу: http://www.ukrmusic.org/entsyklopediya/v/veseli-chasy-ansambl-chykaho-ssha.html (дата звернення: 28.09.2018).
 19. Гурт «Ізмарагд». Режим доступу: http://www.ukr­music.org/entsyklopediya/i/izmarahd-vokalno-instrumentalnyj-ansambl-nyu-dzhersi-ssha.html (дата звернення: 28.09.2018).
 20. Гурт «Соняшник». Режим доступу: http://www.ukr­mu­sic.org/entsyklopediya/s/sonyashnyk-ist-brun­svik-nyu-dzhersi.html (дата звернення: 28.09.2018).
 21. Ансамбль «Промінь». Режим доступу: http://www.uaes­tra­da.org/ansambli/promin/ (дата звернення: 28.09.2018).
 22. Гурт «Буря». Режим доступу: http://www.ukrmusic.org/entsyklopediya/b/burya-toronto-kanada.html (дата звернення: 28.09.2018).
 23. Квітка Цісик. Режим доступу: http://www.uaestrada.org/spivaki/tsisyk-kvitka (дата звернення: 28.09.2018).
 24. Яна Білик. Режим доступу: https://yanabilyk.band­camp.com/releases (дата звернення: 28.09.2018).
 25. Гурт «Кубасонікс». Режим доступу: https://kubasonics.bandcamp.com/ (дата звернення: 28.09.2018).
 26. Дискографія Василя Попадюка. Режим доступу: http://www.vasylpopadiuk.com/ (дата звернення: 28.09.2018).
 27. Дискографія гурту «Міленія». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#M15 (дата звернення: 28.09.2018).
 28. Дискографія гурту «Тут і там». Режим доступу: http://www.tytitam.com/music.html (дата звернення: 28.09.2018).
 29. Дискографія гурту «Українія». Режим доступу: http://www.ukrainia.org/wp/discography-listing/ (дата звернення: 28.09.2018).
 30. Дискографія гурту «Довіра». Режим доступу: https://itunes.apple.com/us/artist/dovira/id550460919 (дата звернення: 28.09.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »