« 2019. № 1 (145)

Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 149—156

УДК 398+78:681.84:331.556.46(7)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.149

СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРУ І ЕСТРАДНОЇ МУЗИКИ У ЗВУКОЗАПИСАХ УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

ФЕДОРНЯК Наталія

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4981-6495

аспірантка,

«Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника»,

вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ,Україна.

Контакти: e-mail: natalya.savchuk.2011@gmail.com

Анотація. Розглядаються особливості трансформації музичного фольклору українців Північної Америки в контексті аналізу звукозаписів українського вторинного виконавства. Виокремлено звукову продукцію найпоказовіших колективів та солістів Канади та США, у творчості яких зафіксовані зразки стильового синтезу українського фольклору та масової естрадної музики (поп, рок, джаз, ф’южн, World music тощо).

Ключові слова: українська діаспора Північної Америки, звукозаписи, вторинний український музичний фольклор, трансформація фольклорної традиції, масова естрадна музика, стильовий синтез, колективи та солісти української діаспори Північної Америки.

Надійшла 10.12.2018

Список використаних джерел

 1. Клименко І. Дискографія української етномузики (автентичне виконання). 1908—2010: Ілюстрований хро­нологічний реєстр з анотаціями і покажчиками. Київ, 2010. 360 с.
 2. Spottswood Richard K. Ethnic music in America: First progress report on a discography. JEMF Quarterly. Los Angeles: Summer, 1979. № 54.
 3. Spottswood Richard K. Ethnic music on records. A discography of ethnic recordings produced in the United States, 1893—1942. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1990. Vol. 2: Slavic. 552 p.
 4. Klymasz Robert Bogdan. An introduction to the Ukra­inian-Canadian immigrant folksong cycle. Musical Tran­scriptions by Walter P. Klymkiw. Ottawa: National Mu­seums of Canada, 1970. 106 p.
 5. Klymasz, Robert Bogdan. The Ukrainian winter folksong cycle in Canada. Musical Transcriptions by K. Peacock? (W.P. Klymkiw?). Ottawa: National Museums of Ca­na­da, 1970. National museums of Canada bulletin № 236. Folklore series № 9. 156 p.
 6. Cherwick Brian A. Polkas on the Prairies: ukrainian music and the construction of identity: Doctor of Phiposophy. Edmonton, 1999. 226 p.
 7. Черевик Браєн. «Це наша земля, це наше поле…»: дві тенденції в українсько-канадській музиці. Народознавчі зошити. 2010. № 3—4. С. 332—339.
 8. Максимюк С. З історії українського звукозапису та дискографії (наук. ред. Р. Савицький, Ю. Ясіновський). Львів-Вашингтон: Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2003. 287 с.
 9. Kuzyszyn Oles. Ukrainian bands and their development in the United States and in Canada from 1959 to the present. The Ukrainian Weekly. 1980. № 44. Р. 10—11.
 10. Карась Г.В. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття: монографія. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. 1164 с.
 11. Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ — початку ХХІ століття: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. 488 с.
 12. Тормахова В.М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез: автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 17.00.03. Музичне мистецтво. Київ, 2007. 17 с.
 13. Дискографія дуету «Міккі і Банні». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#M12 (дата звернення: 28.09.2018).
 14. Дискографія гурту «Д-Дріфтерс-5». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#D2 (дата звернення: 28.09.2018).
 15. «Rushnychok»: The first 10 years. The Ukrainian Weekly. № 39. 1980. Р. 11.
 16. Дискографія ансамблю «Рушничок». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#R20 (дата звернення: 28.09.2018).
 17. Дискографія ансамблю «Сини степів». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#S23 (дата звернення: 28.09.2018).
 18. Ансамбль «Веселі часи». Режим доступу: http://www.ukrmusic.org/entsyklopediya/v/veseli-chasy-ansambl-chykaho-ssha.html (дата звернення: 28.09.2018).
 19. Гурт «Ізмарагд». Режим доступу: http://www.ukr­music.org/entsyklopediya/i/izmarahd-vokalno-instrumentalnyj-ansambl-nyu-dzhersi-ssha.html (дата звернення: 28.09.2018).
 20. Гурт «Соняшник». Режим доступу: http://www.ukr­mu­sic.org/entsyklopediya/s/sonyashnyk-ist-brun­svik-nyu-dzhersi.html (дата звернення: 28.09.2018).
 21. Ансамбль «Промінь». Режим доступу: http://www.uaes­tra­da.org/ansambli/promin/ (дата звернення: 28.09.2018).
 22. Гурт «Буря». Режим доступу: http://www.ukrmusic.org/entsyklopediya/b/burya-toronto-kanada.html (дата звернення: 28.09.2018).
 23. Квітка Цісик. Режим доступу: http://www.uaestrada.org/spivaki/tsisyk-kvitka (дата звернення: 28.09.2018).
 24. Яна Білик. Режим доступу: https://yanabilyk.band­camp.com/releases (дата звернення: 28.09.2018).
 25. Гурт «Кубасонікс». Режим доступу: https://kubasonics.bandcamp.com/ (дата звернення: 28.09.2018).
 26. Дискографія Василя Попадюка. Режим доступу: http://www.vasylpopadiuk.com/ (дата звернення: 28.09.2018).
 27. Дискографія гурту «Міленія». Режим доступу: http://www.ukr-can-zabavabands.ca/#M15 (дата звернення: 28.09.2018).
 28. Дискографія гурту «Тут і там». Режим доступу: http://www.tytitam.com/music.html (дата звернення: 28.09.2018).
 29. Дискографія гурту «Українія». Режим доступу: http://www.ukrainia.org/wp/discography-listing/ (дата звернення: 28.09.2018).
 30. Дискографія гурту «Довіра». Режим доступу: https://itunes.apple.com/us/artist/dovira/id550460919 (дата звернення: 28.09.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »