« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 605—613

УДК 398.8:[821.161.2:821.162.1]”20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.605

СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ НАРОДНОПІСЕННІ CТИЛІЗАЦІЇ ЯК ФОРМИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО СУСІДСТВА ТА СПІЛЬНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ

ХАРЧИШИН Ольга

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9379-8300

кандидат філологічних наук,

старша наукова співробітниця,

Інститут народознавства НАН України,

відділ фольклористики,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: е-mail: okharchyshyn@gmail.com

Анотація. Проаналізовано українсько-польські взаємовпливи в піснях літературного походження крізь призму з’ясування різних форм стилізацій як сучасних практик збереження, популяризації та розвитку традиційних культур.

Актуальність дослідження зумовлена підкресленою увагою сучасних науки і суспільства до проблем етнокультурних погранич, зокрема українсько-польського, та до трансформаційних процесів у народних традиціях. Об’єкт дослідження — українські й польські пісні літературного походження, а предмет — їхні трансформаційні форми — так звані стилізації. Джерельна база — друковані видання та інтернет-ресурси (YouTub та ін.). Мета — простежити місце і роль українсько-польських народнопісенних стилізацій в українсько-польській народнопісенній взаємодії, відображаючи їхні різні форми. З’ясовано, що в досліджуваному суміжжі у наш час активно застосовуються такі форми стилізацій як реконструкції, переклади, переспіви, алюзії тощо, що є виявами близькосусідських етнокультурних взаємин чи спільного культуротворення.

Статтю виконано на методологічних засадах комплекс­ного вивчення фольклору з урахуванням міждисциплінарних підходів та текстуально-контекстуальних зв’язків. Такі засади закладено у працях І. Франка, Ф. Колесси, Р. Кирчіва, Г. Нудьги, С. Грици та ін.

Ключові слова: народнопісенні стилізації, пісні, текст, варіант, переспів, взаємодія, українці, поляки.

Надійшла 19.05.2020

Список використаних джерел

 1. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Львів, 1997. Кн. 1. С. 61—98.
 2. Кирчів Р. Студії з українсько-польського етнокуль­турного пограниччя. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 462 с.
 3. Кирчів Р. Історія української фольклористики. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. Т. 1. Преромантична і романтична фольклористика. 524 с.
 4. Харчишин О. Козацька тема в пісенних етнокультурах українців і поляків. Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання. Збірка наукових праць. Одеса, 2018. С. 339—348.
 5. Харчишин О. Коляди з «Богогласника» (1790): функ­ціону­вання в українській і польській етнокультурах. Народознавчі зошити. 2018. № 6. С. 1448—1455. DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1448.
 6. Харчишин О. «Hej, sokoly» («Гей соколи!»): тексти і кон­тексти пісні. Народознавчі зошити. 2019. № 5. С. 1246—1259. DOI https://doi.org/10.15407/nz2019. 05.1246.
 7. Пісні літературного походження. Упоряд. В.Г. Бой­ко, А.Ф. Омельченко. Київ: Наукова думка, 1978.
 8. Gdybym miał gitarę. Tekst piosenki. URL: https://www.tekstowo.pl/piosenka,biesiadne,gdybym_mial_gitare. (дата звернення: 18.11.2019).
 9. Gdybym miał gitarę. URL:https://www.youtube.com/watch?v=lHR-XkpdkBU&list=PLHGFa30buWaLYfG-lYiG6XetnGLdH0fd4&index=11 (дата звернення: 18.11.2019).
 10. Bernard Ładysz. Matko Moja Ja Wiem. URL: https://www.youtube.com/watch?v=e2yvjatUjpY (дата звернен­ня: 18.11.2019).
 11. Харчишин О. Український народнопісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя. Львів, 2011. 368 с.
 12. Masters. Żono moja. URL: https://www.youtube.com/watch?v=J8t9d4TIVHQ (дата звернення: 22.11.2019).
 13. Żono moja. Tekst piosenki. URL: https://www.tekstowo.pl/piosenka,masters,zono_moja.html (дата звернення: 22.11.2019).
 14. Жоно моя. URL: https://www.pisni.org.ua/songs/ 7256262.html (дата звернення: 22.11.2019).
 15. Жоно моя. Українська весільна пісня. URL: https://www.youtube.com/watch?v=v7OjdH2qlb8 (дата звернення: 22.11.2019).
 16. София Ротару. Одна Калина. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8WHlUTsXQD8 (22.11.2019).
 17. Ivan Komarenko. Dom na wiślanym brzegu. URL: https://www.youtube.com/watch?v=n9kppKlCMqY (дата звернення: 22.11.2019).
 18. Dom na wiślanym brzegu. Tekst piosenki. URL: https://www.tekstowo.pl/piosenka,ivan_komarenko,dom_na_wislanym_brzegu.html (дата звернення: 25.11.2019).
 19. Украинские народные песни, изданные Михайлом Максимовичем. Москва, 1834. С. 141.
 20. Нудьга Г. Козак. Філософ. Поет. Львів, 1999. 297 с.
 21. Poznał kozak cud dziewczynę. URL: https://www.teks­to­wo.pl/piosenka,bayer_full,lepiej_bylo_nie_czarowac.html (дата звернення: 25.11.2019).
 22. 22. Bayer Full. Lepiej było, lepiej był URL: https://www.youtube.com/watch?v=RnxUxOQrTjo (дата звернення: 25.11.2019).
 23. Люцина Хворост. «Ніколи» (українська версія польського танґо 1930-х рр.). URL: https://www.youtube.com/watch?v=zuKDDzthWj4 (дата звернення: 25.11.2019).
 24. Włóczęgi. Tylko we Lwowie. URL: https://www.youtube.com/watch?v=AlYazVircaQ. (дата звернення: 25.11.2019).
 25. Віктор Морозов і батяр-бенд «Галичина». URL: https://www.youtube.com/watch?v= fNnXFmKKNBM (дата звернення: 25.11.2019).
 26. 2 Tylko we Lwowie. Przemysław Majewski. URL: https://www.youtube.com/watch?v=397XU4jEJ4E (25.11.2019).
 27. ГальчакБ., Харчишин О. Звідки прилетіли соколи. Рефлексії над генезою популярної пісні. URL: http://uamoderna.com/md/halczak-kharchyshyn-hei-sokoly (дата звернення: 25.11.2019).
 28. Олег Скрипка. «Гей, соколи». Українська інтерпретація саундтреку стрічки «Межа». URL: https://www.youtube.com/watch?v=jCIGtPRmJmU (дата звернення: 25.11.2019).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »