« 2021. № 2 (158)

Народознавчі зошити. 2021. № 2 (158). С. 374—388

УДК 378.4(477.83-25):39″1921-1939″(092)Фішер А.

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.02.374

ВПРАВИ ТА СЕМІНАР ПІД КЕРІВНИЦТВОМ АДАМА ФІШЕРА: ТЕМАТИКА І ПРЕДМЕТНИЙ ЗАСЯГ (1921—1939)

Роман ТАРНАВСЬКИЙ

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7817-6730
 • доктор історичних наук, доцент,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра етнології,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • e-mail: roman.tarnavskyi@lnu.edu.ua

Історія університетських студій — проблематика, яка має непересічну актуальність, позаяк дає змогу не лише дослідити важливі питання, пов’язані з тим чи іншим університетом як інтелектуальним центром, а й вплив на становлення і розвиток різних наукових середовищ (шкіл, напрямів) або ж окремих науковців. Львівський університет від початку ХХ ст. перетворився на один з найбільших етнологічних центрів Центральної та Східної Європи. Значною у цьому була заслуга польського етнолога, професора Адама Фішера (1889—1943), до наукової школи якого належали й українські народознавців, які стали основою української етнологічної науки середини — другої половини ХХ ст. Вважаємо тему, присвячену практичним заняттям під керівництвом А. Фішера у Львівському університеті, актуальною, адже її розкриття, серед іншого, є підґрунтям для дослідження теоретико-методологічної підготовки багатьох відомих науковців.

Метою статті є комплексний аналіз вправ та семінару під керівництвом А. Фішера впродовж 1921—1939 рр. Об’єктом дослідження є практичні заняття, які у Львівському університеті проводив цей вчений, а предметом — їхня тематика та змістове наповнення. Для висвітлення зазначеної проблематики використано широке коло першоджерел (офіційних статистично-довідникових видань Львівського університету, рукописних нотаток до курсів А. Фішера та ін.), опрацьованих із застосуванням таких методів, як порівняльно-історичний, герменевтичний, типологічного аналізу та ін.

Ключові слова: Адам Фішер, Львівський університет, практичні заняття, етнологічний семінар, методологія етнологічної науки, етнографічне картографування.

 • 1. C. k. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowe (далі — C. k. UF І). Program wykładów w półroczu letniem 1910/1911. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1911. 50 s.
 • 2. C. k. UF І. Program wykładów w półroczu zimowiem 1911/1912. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1911. 48 s.
 • 3. C. k. UF І. Program wykładów w półroczu letniem 1911/1912. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1912. 48 s.
 • 4. C. k. UF І. Program wykładów w półroczu zimowiem 1912/1913. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1912. 48 s.
 • 5. C. k. UF І. Program wykładów w półroczu letniem 1912/1913. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1913. 46 s.
 • 6. C. k. UF І. Program wykładów w półroczu zimowiem 1913/1914. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1913. 49 s.
 • 7. C. k. UF І. Program wykładów w półroczu letniem 1913/1914. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1914. 50 s.
 • 8. C. k. UF І. Program wykładów w półroczu zimowiem 1914/1915. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1914. 51 s.
 • 9. C. k. UF І. Program wykładów w półroczu zimowiem 1915/1916. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1915. 50 s.
 • 10.    C. k. UF І. Program wykładów w półroczu letniem 1915/1916. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1916. 22 s.
 • 11.    C. k. UF І. Program wykładów w półroczu zimowiem 1916/1917. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1916. 26 s.
 • 12.    C. k. UF І. Program wykładów w półroczu letniem 1916/1917. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1917. 25 s.
 • 13.    C. k. UF І. Program wykładów w półroczu zimowiem 1917/1918. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1917. 25 s.
 • 14.    C. k. UF І. Program wykładów w półroczu letniem 1917/1918. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1918. 26 s.
 • 15.    C. k. UF І. Program wykładów w półroczu zimowiem 1918/1919. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1918. 26 s.
 • 16.    Uniwersytet we Lwowie. Program wykładów w półroczu zimowiem 1919/1920. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1919. 24 s.
 • 17.    Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (далі — UJK). Program wykładów w półroczu letniem (3-cim try­mestrze) 1919/1920. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1920. 23 s.
 • 18.    UJK. Program wykładów w 1 i 2 trymestrze roku akademickiego 1920/1921. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1920. 24 s.
 • 19.    UJK. Program wykładów w trymestrze І—ІІ roku szkolnego 1921—1922. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1921. 32 s.
 • 20.    UJK. Program wykładów w 3 trymestrze roku akademickiego 1921—1922. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1922. 26 s.
 • 21.    UJK. Program wykładów w trymestrze I і II roku akademickiego 1922—1923. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1922. 38 s.
 • 22.    UJK. Program wykładów w trymestrze III roku akademickiego 1922—1923. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1923. 32 s.
 • 23.    UJK. Program wykładów w roku akademickim 1923—1924. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1923. 46 s.
 • 24.    UJK. Program wykładów na wydziale filozoficznym w trymestrze III roku akademickiego 1923/24. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1924. 16 s.
 • 25.    UJK. Program wykładów na rok akademicki 1924—1925. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1924. 52 s.
 • 26.    UJK. Program wykładów na rok akademicki 1925—1926. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1925. 56 s.
 • 27.    UJK. Program wykładów na rok akademicki 1926—1927. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1926. 61 s.
 • 28.    UJK. Program wykładów na rok akademicki 1927—1928. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1927. 52 s.
 • 29.    UJK. Program wykładów na rok akademicki 1928—1929. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1928. 52 s.
 • 30.    UJK. Program wykładów na rok akademicki 1929—1930. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1929. 52 s.
 • 31.    UJK. Program wykładów na rok akademicki 1930—1931. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1930. 59 s.
 • 32.    UJK. Program wykładów na rok akademicki 1931—1932 i skład Uniwersytetu w latach akademickich 1930/31 i 1931/32. Lwów: Drukarnia naukowa, 1931. 186 s.
 • 33.    UJK. Program wykładów oraz skład Uniwersytetu w roku akad. 1932/33. Lwów: Drukarnia naukowa, 1932. 170 s.
 • 34.    UJK. Spis wykładów na rok akad. 1933/34. Lwów: Drukarnia naukowa, 1933. 77 s.
 • 35.    UJK. Spis wykładów na rok akad. 1934/35. Lwów: Drukarnia naukowa, 1934. 76 s.
 • 36.    UJK. Spis wykładów na rok akad. 1935/36. Lwów: Drukarnia naukowa, 1935. 79 s.
 • 37.    UJK. Spis wykładów w roku akademickim 1936/37. Lwów: Drukarnia naukowa, 1936. 82 s.
 • 38.    UJK. Spis wykładów w roku akademickim 1937/38. Lwów: Drukarnia naukowa, 1937. 82 s.
 • 39.    UJK. Spis wykładów w roku akademickim 1938/39. Lwów: Drukarnia naukowa, 1938. 84 s.
 • 40.    UJK. Spis wykładów w roku akademickim 1939/40. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1939. 80 s.
 • 41.    Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1926/27 stanowiąca sprawozdanie rektora i dziekanów. Zestawił rektor w roku szkolnym 1926/27 Prof. Dr. Józef Siemiradzki. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1928. 184 s.
 • 42.    Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1928/29 stanowiąca sprawozdanie rektora i dziekanów. Zestawił rektor w roku szkolnym 1928/29 Prof. Dr. Leon Piniński. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1930. 113 s.
 • 43.    Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny 1929/30 stanowiąca sprawozdanie rektora i dziekanów. Zestawił prof. dr. Hilary Schramm, rektor w roku szkolnym 1929/30. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1931. 134 s.
 • 44.    Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (да­лі — Archiwum PTL). Nr. inw. 35: Fischer Adam. Metody etnologiczne (Rkp.). 67 s.
 • 45.    Archiwum PTL. Nr. inw. 36: Fischer Adam, Etnologia i jej zakres w sosunku do nauk pokrewnych (Rkp.). 30 s.
 • 46.    Archiwum PTL. Nr. inw. 39: Fischer Adam, Kręgi kulturowe i warstwy kulturowe w Oceanii (Rkp.). 24 s.
 • 47.    Archiwum PTL. Nr. inw. 42: Fischer Adam, Obrzędy, zwyczaje i zabiegi magiczne (Rkp.). 52 s.
 • 48.    Archiwum PTL. Nr. inw 62: Fischer Adam, Wstęp do etnologii. Wykłady (Rkp., Mp.). 5 + 72 + 2 s.
 • 49.    Archiwum PTL. Nr. inw. 66: Fischer Adam, Pierwiastki bałtyckie w ludowej kulturze kaszubskiej (Rkp., mp.). 8 s.
 • 50.    Archiwum PTL. Nr. inw. 72: Fischer Adam, Problem kwestionariusza etnograficznego (Rkp., mp.). 20 s.
 • 51.    Archiwum PTL. Nr. inw. 73: Fischer Adam, Lud Polski (Rkp., mp.). 57 + 69 s.: zdjęncia, mapa.
 • 52.    Archiwum PTL. Nr. inw. 94: Fischer Adam, Zakład Etnologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (Mp.). 6 s.
 • 53.    Archiwum PTL. Nr. inw. 110: Fischer Adam, Metoda etnogeograficzna w zastosowaniu do kultury społecznej i duchowej (Mp.). 5 s.
 • 54.    Archiwum PTL. Nr. inw. 23: Fischer Adam, Zagadnienia etnografii połabskiej (Mp.). 7 s.
 • 55.    Archiwum PTL. Nr. inw. 282: Materiały ankietowe do zagadnienia «Dusza i duchy w wierzeniach ludowych» (Rkp.). 102 s.
 • 56.    Fischer A. Kilka wyjasnień w odpowiedzi na uwagi krytyczne Prof. Kazimierza Moszyńskiego wpółredaktora «Ludu Słowiańskiego». Lud. Lwów. 1932. T. 31. S. 177—180.
 • 57.    Fischer A. Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego (Kwestjonarjusz). Nasze drogi. 1930. № 4. S. 101—102.
 • 58.    Fischer A. Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. Kwestjonariusz. Orli Lot. 1930. № 4. S. 85—86.
 • 59.    Fischer A. Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. Lud. Lwów. 1929. T. 28. S. 240—247.
 • 60.    Fischer A. Wpływ czynników geograficznych na zjawiska etnograficzne.Pamiętnik I Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce w r. 1927. Tom II. Kraków: Komitet organizacyjny II Z.S.G.E., Księgarnia geograficzna «Orbis», 1930. S. 152—155.
 • 61.    Fischer A. Rusini. Zarys etnografji Rusi. Lwów, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 1928. VIII + 192 s.
 • 62.    Тарнавський Р. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910—1947). Відп. редактор М. Глушко. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 236 с.
 • 63.    Bystron J.S. Wstęp do ludoznawstwa polskiego. Lwow: Drukarnia K.S. Jakubowskiego i Sp., 1926. VIII + 176 s. (Lwowska bibljoteka sławistyczna. T. 2. Red. F. Bujak, J. Czekanowski, T. Lehr-Spławiński).
 • 64.    Falkowski J. Działalność Zakładu Etnologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1924—1934). Lud. Lwów. 1933. T. 32. S. 183—192.
 • 65.    Державний архів Львівської області. Ф. 26. Оп. 2. Спр. 1189: Медвідь Ольга (справа про закінчення університету). 1929—1933. 12 арк.
 • 66.    Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 1. Спр. 194: Фішер Адам (особова справа). 1939—1940. 82 арк.
 • 67.    Притула Я., Тарнавський Р. Університет Яна Казимира у Львові. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Том І: А—К. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 54—77.
 • 68.    Tylor E. B. Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologji, filizofji, wiary, mowy, sztuki i zwyczjów. Tom I. Przekład z trzeciego wydania angelskiego z roku 1891 Z.A. Kowerskiej, ze wstępem i dodatkami, dotyczącemi rzeczy słowiańskich, a zwłaszcza polskich oraz życiorysem autora przez Jana Karłowicza. Warszawa: Drukarnia F. Csernáka, 1896. V + 433 s.
 • 69.    Tylor E.B. Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologji, filizofji, wiary, mowy, sztuki i zwyczjów. Tom II. Przekład z trzeciego wydania angelskiego z roku 1891 Z.A. Kowerskiej, ze wstępem i dodatkami, dotyczącemi rzeczy słowiańskich, a zwłaszcza polskich oraz życiorysem autora przez Jana Karłowicza. Warszawa: Drukarnia F. Csernáka, 1898. III + 417 s.
 • 70.    Gajek J. Śp. Profesor Dr Adam Fischer. Adam Fischer. Red. P. Grochowski, A. Mianecki. Toruń, Wrocław: PTL, 2015. S. 49—55.
 • 71.    Державний архів Львівської області. Ф. 26. Оп. 5. Спр. 857: Клімек Станіслав (особова справа). 1925—1939. 403 арк.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »