« 2022. № 1 (163)

Народознавчі зошити. 2022. № 1 (163). С. 80—86

УДК 75.056:655.3.066.11-053.4/.6″2000/2010″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.01.080

ГРАФІКА УКРАЇНСЬКИХ ДИТЯЧИХ ВИДАНЬ 2000—2010 рр. (на матеріалі творчості випускників ЛНАМ)

МАЙОВЕЦЬ Андрій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3311-9350
 • аспірант, Львівська національна академія мистецтв,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: andriy.mayovets@gmail.com

Анотація. Аналізується досвід окремих ілюстраторів, випускників Львівської національної академії мистецтв, творча програма яких набула розвитку від початку ХХІ ст. Відзначаються спільні риси фахових критеріїв мистців, які працюють над видавничими проєктами для дитячої аудиторії: загальні підходи до вирішення системи «автор — текст — візія», стилістика, метафорично-пластична образність, інтерпретація елементів етнічної традиції та сучасні дизайн-технології.

Метою статті є аналіз концептуальних підходів групи сучасних ілюстраторів дитячих видань, які сформувалися в спільному освітньому середовищі — у ЛНАМ. На багатому фактологічному матеріалі розглядається множинність авторських підходів до інтерпретації класичних літературних форм або новотворів у різних версіях естетики сучасної книжкової графіки. Актуальність статті полягає у тому, що вперше здійснюється типологія основних принципів вирішення просторових ілюстраційних комплексів, що належать до характерних для львівської академічної фахової мистецької освіти особливостей декоративного трактування пластичної форми, та звернення до фольклорної традиції. Поза тим, розглядаються приклади інших способів композиційної організації аркушів з ілюстраціями дитячих видань. Об’єктом дослідження є твори графіки дитячих видань українських видавництв, які спеціалізуються, серед інших, на випуску книг для дітей. Предметом дослідження є образно-виражальні засоби ілюстраторів українських дитячих видань 2000—2010-х рр.

Ключові слова: графіка,комп’ютерна графіка, ілюстрація, дитяча книга, художники-графіки, випускники Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ), художня манера, композиція, векторна та растрова техніка, стиль, дизайн, програмне забезпечення, макетування, «магічний реалізм», етнічна традиція, пластична метафора.

Надійшла 11.01.2022

Список використаних джерел

 • 1. Львівська Національна Академія Мистецтв. ЛНАМ. URL: http://www.lnam.edu.ua/ (06-04-18).
 • 2. Сидоренко В.Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ—ХХІ століть. Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. Київ: ВХ [студіо], 2008. 187 с.: іл.
 • 3. Славова М. Дитяча книга: в дорозі чи в глухому куті? Про її сьогоденний соціокультурний стан. Бібліотечна планета. 2001. № 1. С. 38—39.
 • 4. Яців Р. Модерна окциденція мистецького Львова. Образотворче мистецтво. 2007. № 2. С. 10—11.
 • 5. Мельник О. Комп’ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю. Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. 2015. № 1. С. 157—161.
 • 6. Буквоїд. Культура. URL: http://bukvoid.com.ua /events/ culture/2014/ 05/16/073736.html (10-05-19).
 • 7. Зографос. Ілюстрації. URL:http://zografos.org.ua/ illustrations.html (20-05-19).
 • 8. Видавництво Старого Лева. URL: http://starylev.com.ua/index.php?route=site/authors/view&author_id= 155 (02-04-17).
 • 9. Художник як співавтор. Літакцент. URL: http://litakcent. com/2011/09/13/hudozhnyk-jak-spivavtor/ (03-02-19).
 • 10. Балуцька Леся: Українська дитяча книжка: проблеми кількості та якості Майбутнє твориться в дитинстві. ПОСТУП. Документ MHTML. URL: http://postup.brama.com/usual.php?what =64152.
 • 11. Огар Емілія. Культура сучасної дитячої книжки. Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи: Науково-практ. зб. Львів: Аз-Арт, 2002. С. 138—147.
 • 12. Тесленко Інна.Дитяча книга: деградує чи прорветься Україна? ІА ZIK. URL: http://zik.ua/ua/news/2013/ 05/11/406820.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »