Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2022. № 2 (164)

Народознавчі зошити. 2022. № 2 (164).  С. 460—472

УДК [930.2:[378.4.016:39]](477.83-25ЛНУім.І.Франка)”189/193″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.02.460

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНТРОПОЛОГІЇ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ ст.

ТАРНАВСЬКИЙ Роман

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7817-6730
 • доктор історичних наук, доцент ,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра етнології,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: roman.tarnavskyi@lnu.edu.ua

Анотація. Антропологічні студії — важлива складова народознавства, адже без висвітлення антропологічних особливостей етносу неможлива його комплексна характеристика. У першій третині ХХ ст. одним з провідних антропологічних центрів Європи був Львівський університет, де, зокрема, сформувалася львівська антропологічна школа професора Яна Чекановського. У публікаціях про вченого головну увагу звернено на його наукові праці. Натомість викладацькій діяльності приділено менше уваги. Це зумовлює актуальність теми пропонованої статті, метою якої є комплексна характеристика особливостей викладання антропологічних дисциплін у Львівському університеті від кінця ХІХ ст. (коли відповідні курси уперше з’являються в навчальному процесі) — до 1939 р. (початку трансформації університету за радянської окупації). Об’єктом дослідження є курси антропологічного спрямування викладачів Львівського університету — Бенедикта Дибовського, Івана Раковського, Яна Чекановського, Болеслава Росінського, Станіслава Клімека. Предмет дослідження — тематика та змістове наповнення відповідних курсів, їхні особливості у зіставленні з антропологічними дисциплінами в інших університетських центрах розвитку антропології (зокрема, з Яґеллонським та Познанським університетами). Основу джерельної бази дослідження становлять офіційні видання Львівського університету — «Програми курсів» за 1880-ті — 1930-ті роки, а також праці його викладачів, опрацьовані із застосуванням порівняльно-історичного і типологічного методів.

Ключові слова: антропологія, Львівський університет, лекції, практичні заняття, Іван Раковський, Бенедикт Дибовський, Ян Чекановський, Болеслав Росінський, Станіслав Клімек.

Надійшла 28.01.2022

Список використаних джерел

 • 1. C. k. Uniwersytetu imienia cesarza Franciszka I we Lwowie (далі — C. k. UF І). Program wykładуw w pуłroczu zimowem 1913/1914. Lwów: I  Związkowa drukarnia, 1913. 49 s.
 • 2. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu letniem 1913/1914. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1914. 50 s.  
 • 3. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu zimowem 1914/1915. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1914. 51 s.
 • 4. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu zimowem 1915/1916. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1915. 50 s.
 • 5. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu letniem 1915/1916. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1916. 22 s.
 • 6. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu zimowem 1916/1917. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1916. 26 s.
 • 7. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu letniem 1916/1917. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1917. 25 s.
 • 8. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu zimowem 1917/1918. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1917. 25 s.
 • 9. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu letniem 1917/1918. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1918. 26 s.
 • 10. C. k. UF І. Program wykładуw w pуłroczu zimowem 1918/1919. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1918. 26 s.
 • 11. Uniwersytet we Lwowie. Program wykładуw w pуłroczu zimowem 1919/1920. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1919. 24 s.
 • 12. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie (далі — UJK). Program wykładуw w pуłroczu letniem (3-cim trymestrze) 1919/1920. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1920. 23 s.
 • 13. UJK. Program wykładуw w 1 i 2 trymestrze roku akademickiego 1920/1921. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1920. 24 s.
 • 14. UJK. Program wykładуw w trymestrze І–ІІ roku szkolnego 1921—1922. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1921. 32 s.
 • 15. UJK. Program wykładуw w 3 trymestrze roku akademickiego 1921—1922. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1922. 26 s.
 • 16. UJK. Program wykładуw w trymestrze I і II roku akademickiego 1922—1923. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1922. 38 s.
 • 17. UJK. Program wykładуw w trymestrze III roku akademickiego 1922—1923. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1923. 32 s.
 • 18. UJK. Program wykładуw w roku akademickim 1923—1924. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1923. 46 s.
 • 19. UJK. Program wykładуw na wydziale filozoficznym w trymestrze III roku akademickiego 1923/24. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1924. 16 s.
 • 20. UJK. Program wykładуw na rok akademicki 1924—1925. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1924. 52 s.
 • 21. UJK. Program wykładуw na rok akademicki 1925—1926. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1925. 56 s.
 • 22. UJK. Program wykładуw na rok akademicki 1926—1927. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1926. 61 s.
 • 23. UJK. Program wykładуw na rok akademicki 1927—1928. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1927. 52 s.
 • 24. UJK. Program wykładуw na rok akademicki 1928—1929. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1928. 52 s.
 • 25. UJK. Program wykładуw na rok akademicki 1929—1930. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1929. 52 s.
 • 26. UJK. Program wykładуw na rok akademicki 1930—1931. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1930. 59 s.
 • 27. UJK. Program wykładуw na rok akademicki 1931—1932 i skład Uniwersytetu w latach Akademickich 1930/31 i 1931/32. Lwów: Drukarnia naukowa, 1931. 186 s.
 • 28. UJK. Program wykładуw oraz skład Uniwersytetu w roku akad. 1932/33. Lwów: Drukarnia naukowa, 1932. 170 s.
 • 29. UJK. Spis wykładуw na rok akad. 1933/34. Lwów: Drukarnia naukowa, 1933. 77 s.
 • 30. UJK. Spis wykładуw na rok akad. 1934/35. Lwów: Drukarnia naukowa, 1934. 76 s.
 • 31. UJK. Spis wykładуw na rok akad. 1935/36. Lwów: Drukarnia naukowa, 1935. 79 s.
 • 32. UJK. Spis wykładуw w roku akademickim 1936/37. Lwów: Drukarnia naukowa, 1936. 82 s.
 • 33. UJK. Spis wykładуw w roku akademickim 1937/38. Lwów: Drukarnia naukowa, 1937. 82 s.
 • 34. UJK. Spis wykładуw w roku akademickim 1938/39. Lwów: Drukarnia naukowa, 1938. 84 s.
 • 35. UJK. Spis wykładуw w roku akademickim 1939/40. Lwów: I Związkowa drukarnia, 1939. 80 s.
 • 36. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie(далі — UJ). Spis wykładуw w pуłroczu zimowem, rok Szkolny 1919/20. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1919. 38 s.
 • 37. UJ. Spis wykładуw w pуłroczu letniem, rok szkolny 1919/20. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1920. 29 s.
 • 38. UJ. Spis wykładуw w pуłroczu zimowem, rok szkolny 1920/21. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1920. 30 s.
 • 39. UJ. Spis wykładуw w pуłroczu letniem (III trimestr), rok szkolny 1920/21. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1921. 34 s.
 • 40. UJ. Spis wykładуw, rok szkolny 1921/22 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1921. 69 s.
 • 41. UJ. Spis wykładуw, rok szkolny 1922/23 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1922. 76 s.
 • 42. UJ. Spis wykładуw, rok szkolny 1923/24 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1923. 87 s.
 • 43. UJ. Spis wykładуw, rok szkolny 1924/25 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1924. 99 s.
 • 44. UJ. Spis wykładуw, rok szkolny 1925/26 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1925. 108 s.
 • 45. UJ. Spis wykładуw, rok szkolny 1926/27 (trzytrymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1926. 118 s.
 • 46. UJ. Spis wykładуw, rok szkolny 1927/28 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1927. 128 s.
 • 47. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1928/29 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1928. 135 s.
 • 48. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1929/30 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1929. 135 s.
 • 49. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1930/31 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1930. 139 s.
 • 50. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1931/32 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1931. 147 s.
 • 51. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1932/33 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1932. 144 s.
 • 52. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1933/34 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1933. 147 s.
 • 53. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1934/35 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1934. 147 s.
 • 54. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1935/36 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1935. 149 s.
 • 55. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1936/37 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1936. 155 s.
 • 56. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1937/38 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1937. 164 s.
 • 57. UJ. Spis wykładуw, rok akademicki 1938/39 (trzy trymestry). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1938. 168 s.
 • 58. Uniwersytet Poznański (далі — UP). Spis wykładуw w pуłroczu jesiennem 1919. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1919. 58 s.
 • 59. UP. Spis wykładуw w pуłroczu zimowem 1920. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1920. 73 s.
 • 60. UP. Spis wykładуw w pуłroczu letniem 1920. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1920. 72 s.
 • 61. UP. Spis wykładуw w trimestrze pierwszym roku szkolnego 1920/21. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1920. 27 s.
 • 62. UP. Spis wykładуw. Trimestr pierwszy roku akademickiego 1921/22. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1921. 27 s.
 • 63. UP. Spis wykładуw na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1926/27. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1926. 99 s.
 • 64. UP. Spis wykładуw na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1931/32. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1931. 116 s.
 • 65. UP. Spis wykładуw i skład Uniwersytetu na rok akademicki 1932/33. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1932. 153 s.
 • 66. UP. Spis wykładуw i skład Uniwersytetu na rok akademicki 1933/34. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1933. 157 s.
 • 67. UP. Skład Uniwersytetu i spis wykładуw na rok akademicki 1934/35. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1934. 168 s.
 • 68. UP. Skład Uniwersytetu i spis wykładуw na rok akademicki 1935/36. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1935. 171 s.
 • 69. UP. Skład Uniwersytetu i spis wykładуw na rok akademicki 1936/37. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1936. 184 s.
 • 70. UP. Spis wykładуw na rok akademicki 1937/38. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1937. 121 s.
 • 71.   UP. Spis wykładуw na rok akademicki 1938/39. Poznań: Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1938. 125 s.
 • 72. Державний архів Львівської області (далі — ДАЛО). Ф. 26. Оп. 15. Спр. 717: Абсолюторії, 1870-ті —1890-ті роки. 610 арк.
 • 73. ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. Спр. 719: Абсолюторії, 1900-ті—1910-ті роки. 741 арк.
 • 74. ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. Спр. 721: Абсолюторії, 1900-ті—1920-ті роки. 390 арк.
 • 75. ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. Спр. 724: Абсолюторії, 1900-ті—1920-ті роки. 623 арк.
 • 76. ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. Спр. 783: Абсолюторії, 1920-ті роки. 106 арк.
 • 77. ДАЛО. Ф. 26. Оп. 15. Спр. 784: Абсолюторії, 1920-ті роки. 61 арк.
 • 78. Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. Ред. Олег Романів. Львів, Нью-Йорк: НТШ, 1999. 194 с.
 • 79. Головацький І. Іван Раковський (1874—1949). Життєписно-бібліографічний нарис. Львів: НТШ, 2004. 218 с.
 • 80. Раковський І. Історія а природничі науки. Іван Головацький. Іван Раковський (1874—1949). Життєписно-бібліографічний нарис. Львів: НТШ, 2004. С. 91—109.
 • 81. Раковський І. Расовість українців. Іван Головацький. Іван Раковський (1874—1949). Життєписно-бібліо­гра­фічний нарис. Львів: НТШ, 2004. С. 110—116.
 • 82. Czekanowski J. Antropologja, etnologja, prehistorja. Lud. Lwów, 1922. T. 21. S. 3—16.
 • 83. Студинський К. Матеріяли до життєпису Федора Вовка. Листування Федора Вовка з Ол. Барвінським (в рр. 1891 і 1900—3). Записки Наукового товариства імени Шевченка. Львів, 1929. Т. 150. С. 405—427.
 • 84. Хв. В. [Хведір Вовк]. Від Редакциї (Де-що про теперішній стан і завдання української етнольоґії). Материяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1899. Т. 1. С. V—XIX.
 • 85. Czekanowski J. Zarys metod statystycznych: w zastoso­waniu do antropologji. Warszawa: T-wo Nauk. Warszaw­skie, Rubieszewski i Wrotnowski, 1913. IV + 228 s.
 • 86. Stołyhwo K. Wsprawie badań nad podłożem rasowym populacyj antropologicznych. Lud. Lwуw, 1925. T. 24. S. 202—225.
 • 87. Пацай Т. Діяльність Болеслава Росінського на кафедрі антропології Університету Яна Казимира. Етнічна історія народів Європи. 2014. № 43. С. 15—20.
 • 88. Тарнавський Р. Антропологічний напрям славістичних студій у Львівському університеті (1920—1930-ті роки). Проблеми слов’янознавства. Львів, 2016. Вип. 65. С. 178—184.
 • 89. Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка, Український університет у Львові: заняття у другому семестрі 1920/21 н. р. (копія), 3 арк.
 • 90.  Rataj A. Julian Talko-Hryncewicz (1850—1936). Etnografowie I ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkicebiograficzne. Tom III. Red. Anna Spiss, Zofia Szromba-Rysowa. Wrocław; Krakуw: PTL, Odział PTL w Krakowie, 2010. S. 236—241.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »