« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 594—600

УДК 655.53:003.24:376-056.262(44+450)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.594

СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТАКТИЛЬНИХ КНИЖОК

ГУЛЕВИЧ Світлана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6719-6453
 • магістр мистецтвознавства, аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • кафедра теорії та історії мистецтва,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: svetlanagulevich2020@gmail.com

Анотація. Мета статті — проаналізувати досвід створення тактильних книг для дітей з вадами зору та інклюзією засобами мистецького спрямування на прикладі унікальної творчості відомих представників тифлопедагогіки Ф. Клоде, Ф. Пікарді, П. Веккьяреллі. Особливості їх внеску у розвиток видавничих асоціацій Франції та Італії (географічні межі) додають актуальності в дослідження значення тактильних книг у мистецьких, соціальних, естетичних сферах. У статті вперше у вітчизняному мистецтвознавстві проаналізовано засадничі правила створення тактильних книг, запропоновані Ф. Клоде, а саме: поєднання шрифту Брайля та звичайного шрифту; використання технології різання, склеювання, шиття різнофактурного матеріалу; додавання звукових елементів; використання кольорових контрастів тощо. Систематизовано знання технологій виготовлення тактильних ілюстрацій для дітей з вадами зору, зокрема досвід дизайнерської практики Д. Валенте. Розкрито особливості психологічного сприйняття мистецтва тактильної книги та її роль у формуванні особистості.

Наукова новизна статті. Вперше в українській мистецтвознавчій науковій літературі висвітлено досвід іноземних мистців та їх методик створення тактильних книг та ілюстрацій для дітей з вадами зору.

Ключові слова: тактильні книги, світовий досвід, мистецтво для незрячих, шрифт Брайля, практика Філіпа Клоде.

Надійшла 27.04.2022

Список використаних джерел

 • 1. Valente D. Tactile books for blind children: a design for all approach. European Academy of Design Conference Proceedings. The value of design research. URL: https://www.researchgate.net/publication/306061056_ Tactile_books_for_blind_children_a_design_for_all_approach.
 • 2. Осипова Л. Книга как средство воспитания и обучения слепых и слабовидящих дошкольников. Челябинск: Челяб. обл. спец. б-ка для слабовидящих и слепых, 2016. 74 с.
 • 3. Claudet Ph. Concepteur de livres tactiles. Ludosens. 2016. URL: https://ludosens.com/2016/11/30/phi­lip­pe-claudet-livres-tactiles/
 • 4. Blain S. France inter «Esprit d’initiative» de Lionel Thompson. Dans la presse. 2021. URL: https://ldqr.org/association/dans-la-presse/
 • 5. Marchand L. International Competition of Tactile illustrated Books. 2019. URL: http://tactus.org/?lang=en
 • 6. Vecchiarelli P. Concorso Nazionale TOCCA A TE! Federazione Nazionale delle istituzioni pro Ciechi Onlus. 2021.URL:https://libritattili.prociechi.it/concorsi/con­corso-nazionale-tocca-a-te/
 • 7. Piccardi F. I libri tattili illustrati nel processo di educazione all’immagine del bambino con deficit visivo. 2001. URL: http://libritattili.prociechi.it/approfondimenti/francesca-piccardi
 • 8. Монтессори М. Мой метод: начальное обучение. Москва: Центрполиграф, 2016. 269 с. URL: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/15.pdf
 • 9. Болонський ярмарок дитячої книги вперше відбувся в онлайн режимі. Український Інститут Книги. 2020. URL: https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/bolonskiy-yarmarok-dityacho-knigi-vpershe-vidbuvsya-v-onlayn-rezhimi-pidsumki

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »