« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 594—600

УДК 655.53:003.24:376-056.262(44+450)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.594

СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТАКТИЛЬНИХ КНИЖОК

ГУЛЕВИЧ Світлана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6719-6453
 • магістр мистецтвознавства, аспірантка,
 • Львівська національна академія мистецтв,
 • кафедра теорії та історії мистецтва,
 • вул. Кубійовича, 38, 79011, Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: svetlanagulevich2020@gmail.com

Анотація. Мета статті — проаналізувати досвід створення тактильних книг для дітей з вадами зору та інклюзією засобами мистецького спрямування на прикладі унікальної творчості відомих представників тифлопедагогіки Ф. Клоде, Ф. Пікарді, П. Веккьяреллі. Особливості їх внеску у розвиток видавничих асоціацій Франції та Італії (географічні межі) додають актуальності в дослідження значення тактильних книг у мистецьких, соціальних, естетичних сферах. У статті вперше у вітчизняному мистецтвознавстві проаналізовано засадничі правила створення тактильних книг, запропоновані Ф. Клоде, а саме: поєднання шрифту Брайля та звичайного шрифту; використання технології різання, склеювання, шиття різнофактурного матеріалу; додавання звукових елементів; використання кольорових контрастів тощо. Систематизовано знання технологій виготовлення тактильних ілюстрацій для дітей з вадами зору, зокрема досвід дизайнерської практики Д. Валенте. Розкрито особливості психологічного сприйняття мистецтва тактильної книги та її роль у формуванні особистості.

Наукова новизна статті. Вперше в українській мистецтвознавчій науковій літературі висвітлено досвід іноземних мистців та їх методик створення тактильних книг та ілюстрацій для дітей з вадами зору.

Ключові слова: тактильні книги, світовий досвід, мистецтво для незрячих, шрифт Брайля, практика Філіпа Клоде.

Надійшла 27.04.2022

Список використаних джерел

 • 1. Valente D. Tactile books for blind children: a design for all approach. European Academy of Design Conference Proceedings. The value of design research. URL: https://www.researchgate.net/publication/306061056_ Tactile_books_for_blind_children_a_design_for_all_approach.
 • 2. Осипова Л. Книга как средство воспитания и обучения слепых и слабовидящих дошкольников. Челябинск: Челяб. обл. спец. б-ка для слабовидящих и слепых, 2016. 74 с.
 • 3. Claudet Ph. Concepteur de livres tactiles. Ludosens. 2016. URL: https://ludosens.com/2016/11/30/phi­lip­pe-claudet-livres-tactiles/
 • 4. Blain S. France inter «Esprit d’initiative» de Lionel Thompson. Dans la presse. 2021. URL: https://ldqr.org/association/dans-la-presse/
 • 5. Marchand L. International Competition of Tactile illustrated Books. 2019. URL: http://tactus.org/?lang=en
 • 6. Vecchiarelli P. Concorso Nazionale TOCCA A TE! Federazione Nazionale delle istituzioni pro Ciechi Onlus. 2021.URL:https://libritattili.prociechi.it/concorsi/con­corso-nazionale-tocca-a-te/
 • 7. Piccardi F. I libri tattili illustrati nel processo di educazione all’immagine del bambino con deficit visivo. 2001. URL: http://libritattili.prociechi.it/approfondimenti/francesca-piccardi
 • 8. Монтессори М. Мой метод: начальное обучение. Москва: Центрполиграф, 2016. 269 с. URL: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/15.pdf
 • 9. Болонський ярмарок дитячої книги вперше відбувся в онлайн режимі. Український Інститут Книги. 2020. URL: https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/bolonskiy-yarmarok-dityacho-knigi-vpershe-vidbuvsya-v-onlayn-rezhimi-pidsumki

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »