« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 674—684

УДК 37(091)(477)(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.674

ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ СТЕПАНА ГАЙДУЧКА У ЛЬВОВІ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

СОВА Андрій

 • ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0548-4975
 • доктор історичних наук, доцент,
 • Львівський державний університет
 • фізичної культури імені Івана Боберського,
 • кафедра олімпійської освіти,
 • вул. Костюшка, 11, 79007, м. Львів, Україна;
 • старший науковий співробітник,
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
 • НАН України,
 • відділ новітньої історії,
 • вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sovaandrij1980@gmail.com

Анотація. Метою дослідження є комплексно проаналізувати пе­да­гогічну працю Степана Гайдучка напередодні Першої сві­тової війни.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1911—1914 роки, територіальні межі — Львів та Галичину. Джерельною базою для написання статті стали звіти гімназії СС Василіянок та шкіл Руського товариства педагогічного у Львові; звіти та видання товариства «Сокіл-Батько» у Львові; особова справа Степана Гайдучка, яка зберігається в архіві Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; публікації у львівських часописах «Вісти з Запорожа», «Діло», «Спортові Вісти»; замітки та навчально-методичні праці Степана Гайдучка та Івана Боберського; документи, світлини та поштівки з приватних архівів Степана Гайдучка, Юрія Завербного, родин Білинських і Крип’якевичів.

Методологічною основою статті становлять принципи історизму та об’єктивності.

Ключові слова: Степан Гайдучок, Галичина, Львів, суспільно-культурна діяльність, педагогічна праця, тіловиховання, фізичне виховання, спорт.

Надійшла 8.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, вій­ськово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія; Інститут українознавства імені Івана Кри­п’якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2019. 512 с.
 • 2. Сова А. Гайдучок Степан Степанович. Західно-Укра­їнська Народна Республіка 1918—1923. Енциклопедія. Івано-Франківськ, 2021. Т. 1: А—Ж. С. 309—310.
 • 3. Sova A. Physical education professor Stepan Haiduchok: the formation of a worldview. Новітня доба. Гол. ред. Михайло Романюк; НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 7. С. 226—233.
 • 4. Особова справа Степана Гайдучка. Архів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Спр. 8413. 26 арк.
 • 5. Боберський І., Гузар О., Кушпіренко Б. та ін. Звіт «Сокола-Батька» у Львові за рік 1910. Вісти з Запорожа. Часопись руханкових і пожарних товариств. Львів, 1911. 30 марта. Чис. 54—55. С. 4—18.
 • 6. Збір учительский з кінцем року шкільного 1910/11. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1910/11. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1911. С. 3—4.
 • 7. Збір учительский з кінцем року шкільного 1911/12. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1912. С. 3—4.
 • 8. Учительский збір з кінцем шкільного року 1912/13. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1912/13. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1913. С. 3—5.
 • 9. Посвідчення. Приватний архів Степана Гайдучка (м. Львів).
 • 10. Учительский збір з кінцем шкільного року 1913/14. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1913/14. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1914. С. 25—27.
 • 11. Ґімнастика. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1910/11. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1911. С. 7—9.
 • 12. Ґімнастика. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1912. С. 7—8.
 • 13. Боберський І. Ситківка. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1908/9. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1909. С. 2—47.
 • 14. Боберський І. Лавчина і щеблївка. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1909/10. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1910. С. 2—16.
 • 15. Боберський І. Прорух. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1912. С. 2—15.
 • 16. Боберський І. Забави і гри рухові. Львів, 1904. 31 с.
 • 17. Боберський І. Забави і гри рухові. Часть ІІ. Вісїмнайцять гор мячевих. Львів: Накладом товариства «Сокіл», 1905. 29 с.
 • 18. Боберський І. Впоряд. Львів, 1909. 58 с.
 • 19. Боберський І. Забави і гри рухові. Ч. ІV. Ситківка. Львів, 1909. 47 с.
 • 20. Боберський І. Лавчина і щеблівка. Львів, 1910. 16 с.
 • 21. Боберський І. Прорух. Львів, 1912. 15 с.
 • 22. Ґімнастика. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1912/13. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1913. С. 9.
 • 23. Sova A., Romaniuk M. Ivan Boberskyi’s pedagogical activity at Bazilian Sisters Servants Gymnasium in Lviv (1906—1914). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk. East European Historical Bulletin. 2019. Special issue. № 4. P. 71—80.
 • 24. Український Жіночий Спортовий Кружок при дівочій ґімназії СС. Василіянок у Львові. Спортові Вісти. Орґан Українського Спортового Союзу у Львові. Львів, 1934.—1. 1 жовтня. Ч. 16. С. 1.
 • 25. Плян науки. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1910/11. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1911. С. 4—8.
 • 26. Плян науки. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1912. С. 4—8.
 • 27. Кружки шкільної молодїжи. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1912/13. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1913. С. 16—18.
 • 28. Кружки шкільної молодїжи. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1913/14. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1914. С. 41—43.
 • 29. Українські руханкові, змагові, пожарні і стрілецькі товариства. Калєндар «Вістий з Запорожа» на 1914 рік. Львів: Наклад редакциї «Вістий з Запорожа», 1913. С. 143—144.
 • 30. Колекція світлин. Приватний архів Степана Гайдучка (м. Львів).
 • 31. Лїтопись Закладу. Звіт шкіл Руского Товариства Педаґоґічного у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом Руского Товариства Педаґоґічного, 1912. С. 18—23.
 • 32. Посвідка. Приватний архів Степана Гайдучка (м. Львів).
 • 33. Бб [Боберський І.]. Єще два руханкові вечери. Вісти з Запорожа. Часопись руханкових, змагових, мандрівних і пожарних товариств. Львів, 1912. 28 лютого. Чис. 66. Зимове число. С. 3—4.
 • 34. Гайдучок С. Руханковий виступ заходом учениць приватної женської семинарії в Коломиї. Дїло. Львів, 1912. 14 н. с. (1 ст. ст.) лютого. Чис. 8024. С. 6.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »