« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 674—684

УДК 37(091)(477)(092)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.674

ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ СТЕПАНА ГАЙДУЧКА У ЛЬВОВІ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

СОВА Андрій

 • ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0548-4975
 • доктор історичних наук, доцент,
 • Львівський державний університет
 • фізичної культури імені Івана Боберського,
 • кафедра олімпійської освіти,
 • вул. Костюшка, 11, 79007, м. Львів, Україна;
 • старший науковий співробітник,
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
 • НАН України,
 • відділ новітньої історії,
 • вул. Козельницька, 4, 79026, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sovaandrij1980@gmail.com

Анотація. Метою дослідження є комплексно проаналізувати пе­да­гогічну працю Степана Гайдучка напередодні Першої сві­тової війни.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1911—1914 роки, територіальні межі — Львів та Галичину. Джерельною базою для написання статті стали звіти гімназії СС Василіянок та шкіл Руського товариства педагогічного у Львові; звіти та видання товариства «Сокіл-Батько» у Львові; особова справа Степана Гайдучка, яка зберігається в архіві Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; публікації у львівських часописах «Вісти з Запорожа», «Діло», «Спортові Вісти»; замітки та навчально-методичні праці Степана Гайдучка та Івана Боберського; документи, світлини та поштівки з приватних архівів Степана Гайдучка, Юрія Завербного, родин Білинських і Крип’якевичів.

Методологічною основою статті становлять принципи історизму та об’єктивності.

Ключові слова: Степан Гайдучок, Галичина, Львів, суспільно-культурна діяльність, педагогічна праця, тіловиховання, фізичне виховання, спорт.

Надійшла 8.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, вій­ськово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія; Інститут українознавства імені Івана Кри­п’якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2019. 512 с.
 • 2. Сова А. Гайдучок Степан Степанович. Західно-Укра­їнська Народна Республіка 1918—1923. Енциклопедія. Івано-Франківськ, 2021. Т. 1: А—Ж. С. 309—310.
 • 3. Sova A. Physical education professor Stepan Haiduchok: the formation of a worldview. Новітня доба. Гол. ред. Михайло Романюк; НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Вип. 7. С. 226—233.
 • 4. Особова справа Степана Гайдучка. Архів Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Спр. 8413. 26 арк.
 • 5. Боберський І., Гузар О., Кушпіренко Б. та ін. Звіт «Сокола-Батька» у Львові за рік 1910. Вісти з Запорожа. Часопись руханкових і пожарних товариств. Львів, 1911. 30 марта. Чис. 54—55. С. 4—18.
 • 6. Збір учительский з кінцем року шкільного 1910/11. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1910/11. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1911. С. 3—4.
 • 7. Збір учительский з кінцем року шкільного 1911/12. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1912. С. 3—4.
 • 8. Учительский збір з кінцем шкільного року 1912/13. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1912/13. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1913. С. 3—5.
 • 9. Посвідчення. Приватний архів Степана Гайдучка (м. Львів).
 • 10. Учительский збір з кінцем шкільного року 1913/14. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1913/14. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1914. С. 25—27.
 • 11. Ґімнастика. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1910/11. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1911. С. 7—9.
 • 12. Ґімнастика. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1912. С. 7—8.
 • 13. Боберський І. Ситківка. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1908/9. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1909. С. 2—47.
 • 14. Боберський І. Лавчина і щеблївка. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1909/10. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1910. С. 2—16.
 • 15. Боберський І. Прорух. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1912. С. 2—15.
 • 16. Боберський І. Забави і гри рухові. Львів, 1904. 31 с.
 • 17. Боберський І. Забави і гри рухові. Часть ІІ. Вісїмнайцять гор мячевих. Львів: Накладом товариства «Сокіл», 1905. 29 с.
 • 18. Боберський І. Впоряд. Львів, 1909. 58 с.
 • 19. Боберський І. Забави і гри рухові. Ч. ІV. Ситківка. Львів, 1909. 47 с.
 • 20. Боберський І. Лавчина і щеблівка. Львів, 1910. 16 с.
 • 21. Боберський І. Прорух. Львів, 1912. 15 с.
 • 22. Ґімнастика. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1912/13. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1913. С. 9.
 • 23. Sova A., Romaniuk M. Ivan Boberskyi’s pedagogical activity at Bazilian Sisters Servants Gymnasium in Lviv (1906—1914). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk. East European Historical Bulletin. 2019. Special issue. № 4. P. 71—80.
 • 24. Український Жіночий Спортовий Кружок при дівочій ґімназії СС. Василіянок у Львові. Спортові Вісти. Орґан Українського Спортового Союзу у Львові. Львів, 1934.—1. 1 жовтня. Ч. 16. С. 1.
 • 25. Плян науки. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1910/11. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1911. С. 4—8.
 • 26. Плян науки. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1912. С. 4—8.
 • 27. Кружки шкільної молодїжи. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1912/13. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1913. С. 16—18.
 • 28. Кружки шкільної молодїжи. Звіт дирекциї приватної женьскої ґімназиї СС. Василиянок у Львові за шкільний рік 1913/14. Львів: Накладом монастиря СС. Василиянок, 1914. С. 41—43.
 • 29. Українські руханкові, змагові, пожарні і стрілецькі товариства. Калєндар «Вістий з Запорожа» на 1914 рік. Львів: Наклад редакциї «Вістий з Запорожа», 1913. С. 143—144.
 • 30. Колекція світлин. Приватний архів Степана Гайдучка (м. Львів).
 • 31. Лїтопись Закладу. Звіт шкіл Руского Товариства Педаґоґічного у Львові за шкільний рік 1911/12. Львів: Накладом Руского Товариства Педаґоґічного, 1912. С. 18—23.
 • 32. Посвідка. Приватний архів Степана Гайдучка (м. Львів).
 • 33. Бб [Боберський І.]. Єще два руханкові вечери. Вісти з Запорожа. Часопись руханкових, змагових, мандрівних і пожарних товариств. Львів, 1912. 28 лютого. Чис. 66. Зимове число. С. 3—4.
 • 34. Гайдучок С. Руханковий виступ заходом учениць приватної женської семинарії в Коломиї. Дїло. Львів, 1912. 14 н. с. (1 ст. ст.) лютого. Чис. 8024. С. 6.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »