« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 225–232

УДК 75.053: 7.04] (477.86) “20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.225

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432

Надійшла 17.01.2017

ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА НА СКЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. У СЕЛІ ТОРГОВИЦЯ ГОРОДЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шпак Оксана Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Анотація. На основі власних польових матеріалів, зібраних впродовж 2002—2016 рр., автор висвітлює діяльність одного з небагатьох відомих осередків народного малярства на склі другої половини ХХ століття у селі Торговиця на Покутті. Встановлено імена майстрів, окреслено хронологічні межі, стисло розглянуто типологію та художні особливості творів.

Ключові слова: осередок народного малярства, ікони на склі, малярство на склі, народні майстри, Покуття, польові дослідження.

Список використаних джерел:

 1. Іван Сколоздра: Живопис на склі: Альбом / авт.- упоряд. В.П. Откович. — Київ : Мистецтво, 1990. — 120 с. : іл.
 2. Кульчицька О. Про народне малювання на склі / О. Кульчицька // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — Київ, 1957. — Вип. 3. — С. 172—176.
 3. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ  : ЛІК, 2010. — 320 с.
 4. Народна ікона на склі. Альбом / упоряд. О. Романів-Тріска. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2008. — 368 с. : іл.
 5. ОстровскийГ. Украинская народная живопись на стекле / Г. Островский // Панорама искусств. — Москва : Советский художник, 1982. — № 5. — С. 246—255.
 6. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) / М.Р. Селівачов. — Київ : Ант, 2005. — ХVІ, 400 с. : іл.
 7. Українські колекціонери. Іван Гречко / упоряд. Тарас Лозинський ; автори статей: Ігор Калинець, Олег Сидор, Роман Яців, Роман Чмелик, Кость Чавага. — Львів ; Київ : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ ; Оранта, 2006. — 272 с. : іл.
 8. Шпак О. Ікони на склі з Покуття другої половини ХХ століття / О. Шпак // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2010 рік. — Львів : Логос, 2010. — Кн. ІІ. — С. 868—875.
 9. Шпак О. Малювання на склі другої половини ХХ ст. на Покутті й Гуцульщині / О. Шпак // Наукові записки. — Івано-Франківськ : Інститут народознавства НАН України ; Івано-Франківський краєзнавчий музей, 2003. — Вип. 7—8. — С. 157—159.
 10. Шпак О. Малювання на склі другої половини ХХ ст.: нові матеріали / О. Шпак // МІСТ (Мистецтво, історія, сучасність, теорія). — Київ : ВХ [студіо], 2003. — № 1. — С. 253—263.
 11. Шпак О. Малярство на склі Східного Опілля та Західного Поділля середини — другої половини ХХ ст. (матеріали польових досліджень 2011 р.) / О. Шпак // Народознавчі Зошити. — 2012. — № 3 (105). — С. 552—562.
 12. Шпак О. Народне малярство на склі другої половини ХХ століття / О. Шпак // Мистецтвознавство’12. — Львів : СКІМ, 2012. — С. 169—182.
 13. Шпак О. Осередки народного малярства на склі другої половини ХХ століття у Річці на Бойківщині й Торговиці на Покутті: порівняльний аспект / О. Шпак // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Вип. 3. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 26—27 червня 2015 р.). — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. — С. 544—550.
 14. Шпак О. Осередок народного малярства на склі середини — другої половини ХХ століття у селі Річка Міжгірського району Закарпатської області (матеріали польових досліджень автора 2010 року) / О. Шпак // Народознавчі зошити. — 2011. — № 4 (100). — С. 719—728.
 15. Шпак О. Традиції народного малярства на склі на Покутті / О. Шпак // Наукові записки: Інститут народознавства НАН України ; Івано-Франківський краєзнавчий музей. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. — С. 69—74.
 16. Grabowski J. Ludowe malarstwo na szkle / J. Gra­bowski. — Wroсław ; Warszawa ; Kraków, 1968. — 380 s. : il.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »