« 2017. № 1 (133)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (133). С. 225–232

УДК 75.053: 7.04] (477.86) “20”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.01.225

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432

Надійшла 17.01.2017

ОСЕРЕДОК НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА НА СКЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. У СЕЛІ ТОРГОВИЦЯ ГОРОДЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шпак Оксана Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Анотація. На основі власних польових матеріалів, зібраних впродовж 2002—2016 рр., автор висвітлює діяльність одного з небагатьох відомих осередків народного малярства на склі другої половини ХХ століття у селі Торговиця на Покутті. Встановлено імена майстрів, окреслено хронологічні межі, стисло розглянуто типологію та художні особливості творів.

Ключові слова: осередок народного малярства, ікони на склі, малярство на склі, народні майстри, Покуття, польові дослідження.

Список використаних джерел:

 1. Іван Сколоздра: Живопис на склі: Альбом / авт.- упоряд. В.П. Откович. — Київ : Мистецтво, 1990. — 120 с. : іл.
 2. Кульчицька О. Про народне малювання на склі / О. Кульчицька // Матеріали з етнографії та художнього промислу. — Київ, 1957. — Вип. 3. — С. 172—176.
 3. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ  : ЛІК, 2010. — 320 с.
 4. Народна ікона на склі. Альбом / упоряд. О. Романів-Тріска. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2008. — 368 с. : іл.
 5. ОстровскийГ. Украинская народная живопись на стекле / Г. Островский // Панорама искусств. — Москва : Советский художник, 1982. — № 5. — С. 246—255.
 6. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) / М.Р. Селівачов. — Київ : Ант, 2005. — ХVІ, 400 с. : іл.
 7. Українські колекціонери. Іван Гречко / упоряд. Тарас Лозинський ; автори статей: Ігор Калинець, Олег Сидор, Роман Яців, Роман Чмелик, Кость Чавага. — Львів ; Київ : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ ; Оранта, 2006. — 272 с. : іл.
 8. Шпак О. Ікони на склі з Покуття другої половини ХХ століття / О. Шпак // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2010 рік. — Львів : Логос, 2010. — Кн. ІІ. — С. 868—875.
 9. Шпак О. Малювання на склі другої половини ХХ ст. на Покутті й Гуцульщині / О. Шпак // Наукові записки. — Івано-Франківськ : Інститут народознавства НАН України ; Івано-Франківський краєзнавчий музей, 2003. — Вип. 7—8. — С. 157—159.
 10. Шпак О. Малювання на склі другої половини ХХ ст.: нові матеріали / О. Шпак // МІСТ (Мистецтво, історія, сучасність, теорія). — Київ : ВХ [студіо], 2003. — № 1. — С. 253—263.
 11. Шпак О. Малярство на склі Східного Опілля та Західного Поділля середини — другої половини ХХ ст. (матеріали польових досліджень 2011 р.) / О. Шпак // Народознавчі Зошити. — 2012. — № 3 (105). — С. 552—562.
 12. Шпак О. Народне малярство на склі другої половини ХХ століття / О. Шпак // Мистецтвознавство’12. — Львів : СКІМ, 2012. — С. 169—182.
 13. Шпак О. Осередки народного малярства на склі другої половини ХХ століття у Річці на Бойківщині й Торговиці на Покутті: порівняльний аспект / О. Шпак // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Вип. 3. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 26—27 червня 2015 р.). — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. — С. 544—550.
 14. Шпак О. Осередок народного малярства на склі середини — другої половини ХХ століття у селі Річка Міжгірського району Закарпатської області (матеріали польових досліджень автора 2010 року) / О. Шпак // Народознавчі зошити. — 2011. — № 4 (100). — С. 719—728.
 15. Шпак О. Традиції народного малярства на склі на Покутті / О. Шпак // Наукові записки: Інститут народознавства НАН України ; Івано-Франківський краєзнавчий музей. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. — С. 69—74.
 16. Grabowski J. Ludowe malarstwo na szkle / J. Gra­bowski. — Wroсław ; Warszawa ; Kraków, 1968. — 380 s. : il.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »