« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1385–1393

УДК 766:7.012-027.3(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1385

Надійшла 30.10.2018

РЕЛІГІЙНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ ДІАСПОРИ 1945—1989 рр.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8826-0135

Косів Василь Михайлович, кандидат мистецтвознавства, доцент,

Львівська національна академія мистецтв,

кафедра графічного дизайну,

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна.

Контакти: vasylkosiv@yahoo.com

Анотація. Розглядається поєднання релігійних і національних символів у візуалізації української ідентичності на прикладах графічного дизайну української діаспори 1945—1989 рр. Обкладинки періодичних видань, листівки, виконані на замовлення світських організацій, показують, як релігійна символіка супроводжувала візуальні повідомлення про Україну та українців. З іншого боку — у церковних публікаціях національні символи доповнювали комунікацію на релігійні теми. Показано, що взаємне проникнення символіки віддзеркалювало християнське виховання авторів та їхньої аудиторії, поширену практику окреслення національної історії релігійними метафорами, а також спільну місію української православної і католицької церов на еміґрації у збереженні національної ідентичності й вихованні патріотизму. Для українців діаспори національний елемент церковного життя нерідко переважав над конфесійним, майже всі непорозуміння й конфлікти стосувалися українського характеру Церкви. У своїх графічних творах Михайло Дмитренко, Михайло Михалевич, Мирон Левицький, Микола Бутович, Петро Андрусів, Леонід Денисенко та інші автори модифікують відомі іконографічні схеми та створюють нові. Зазначено, що найбільш плідним періодом конструювання національно-християнських символів стала підготовка до 1000-ліття хрещення України, коли з’явилися численні варіанти поєднання тризуба й хреста. З’ясовано, що серед усіх візуальних окреслень української ідентичності у графічному дизайні саме в релігійному аспекті полягає найбільша відмінність між творами Радянської України та української діаспори.

Ключові слова: релігійні і національні символи, українська ідентичність, графічний дизайн, українська діаспора.

Список використаних джерел

 1. З послання Його Високопреосвященства, Високопреосвященнішого Владики Григорія, Архиєпископа Української Автокефальної Православної Церкви і Голови Української Православної церковної Ради на чужині, проголошеного в м. Чікаґо 28 липня 1951 року в день Святого Рівноапостольного Князя Володимира // Хрест і Тризуб. — Ч. 3. — 1951. — Серпень. — С. 1—2.
 2. Верига В. Роля Церкви в Вихованні Української Людини / В. Верига // За рідну Церкву. Офіційний бюлетень Комітету Оборони Обряду і Традицій Української Католицької Церкви в Канаді. — Ч. 2—3. — 1966. — Серпень-вересень. — С. 11—18.
 3. Anderson B. The Goodness of Nation / Anderson B. // Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia / edited by Peter van Der Veer and Hartmut Lehmann. — Princeton : Princeton University Press, 1999. — P. 197—203.
 4. Van der Veer. Introduction / Van der Veer, Peter and Lehmann, Hartmut // Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia / edited by Peter van Der Veer and Hartmut Lehmann. — Princeton : Princeton University Press, 1999. — P. 3—14.
 5. Mayer T. Representation and Collective Memory / Mayer T. // National Symbols, Fractured Identities: Contesting the National Narrative / ed. Michael E. Geisler. — Middlebury ; Vermont: Middlebury College Press, 2005. — P. 3—34.
 6. Stites R. Russian Symbols — Nation, People, Ideas / Stites R. // National Symbols, Fractured Identities: Contes­ting the National Narrative / ed. Micha­el E. Gei­sler. — Middlebury ; Vermont : Middlebury College Press, 2005. — P. 101—117.
 7. Пастернак Я. Пояснення тризуба герба великого київського князя Володимира Великого / Я. Пастернак. — Прага : Пробоєм, 1941. — 64 с.
 8. Андрусяк М. Тризуб / М. Андрусяк. — Б. м. : Вернигора, 1947. — 32 с.
 9. Кущинський А. Державний герб християнської України / А. Кущинський. — Чікаґо : Видання Українського Вільного Козацтва, 1983. — 80 с.
 10. Костомаров М. Дві руські народности / М. Костомаров. — Ляйпціґ : Українська накладня, б. р. — 111 с.
 11. Липинський В. Релігія і церква в історії України / В. Липинський. — Філадельфія : Америка, 1925. — 111 с.
 12. Мірчук І. Світогляд українського народу: Спроба характеристики / І. Мірчук // Іван Мірчук. Філософські студії / за ред. Миколи Шафовала і Романа Яремка. — Мюнхен : Український Вільний Університет, 2006. — С. 383—407.
 13. Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду / В. Янів // Релігія в житті українського народу. Збірник матеріалів Наукової Конференції у Рокка ді Папа (18—20.Х.1963) ; Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, т. 181. — Мюнхен ; Рим  ; Париж : НТШ, УБНТ, УВАН, УВУ, 1966. — С. 179—203.
 14. Armstrong J.A. Ukrainian Nationalism / Arms­trong J.A. — Englewood ; Colorado : Ukrainian Acade­mic Press, 1990. — 271 p.
 15. Лисяк-Рудницький І. Що робити? / І. Лисяк-Рудницький // І. Лисяк-Рудницький. Історичні Есе. — Том 2. — Київ : Основи, 1994. — С. 437—456.
 16. Рудницька М. Загальнонаціональні чи конфесійні установи? / М. Рудницька // Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи // Збірник документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької / упор. Мирослава Дядюк. — Львів : Центральний державний історичний архів України. — 1998. — С. 160—163.
 17. Качмар В. [В. К.] Чому, коли і де постав український патріярхальний рух? / В. Качмар // Патріярхат. — Ч. 2 (80). — 1978. — С. 13—14.
 18. Архів Українського Музею і Бібліотеки в Стемфорді. Фонд: О. Володимир Андрушків. Тека 1. — Т. 6: Листування з церковними діячами різних періодів. Лист до Святішого Отця Павла VI Папи Римського. 30.12.1972 р. — 2 с.
 19. Документація з Клівленду // За рідну Церкву. Офіційний бюлетень Комітету Оборони Обряду і Традицій Української Католицької Церкви в Канаді. — Ч. 4—5/1966. — Жовтень-листопад. — С. 6—37.
 20. The Ukrainian History and Education Center (New Jersey) Archives. Mykola Francuzenko Papers. Metr. Ioan (Teodorovych) interview (Audio). Voice of America, 1969.
 21. ОСІДУ // Самобутня Україна. — Ч. 37. — 1970. — Cічень. — С. 149—150.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »