« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 652—659

УДК 75:766.05(477.82/.83-25)”20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.652

АНАЛІЗ СТІНОПИСУ ТА ГРАФІТІ НА ПРИКЛАДАХ РОБІТ «KICKIT ART STUDIO». ВУЛИЧНА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВА

ГАВРИЛЮК Борис

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3803-2441

аспірант,

Львівської національної академії мистецтв,

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,

Контакти: e-mail: borisgavryljuk@gmail.com

Анотація. Мета статті — проаналізувати мурали та графіті (що становить предмет дослідження), виконані учасниками творчої групи «Kickit Art Studio» в урбаністичному просторі Львова та Луцька. Актуальність статті полягає в тому, що про такі сміливі креативності вуличного мистецтва, які стали рушійною силою для діалогу з соціумом, дослідження практично відсутні. Хронологічні межі дослідження — початок 2000-х років.

Описуються ідейно-художні образи митців, які відрізняються особливим живописним стилем та тематикою, насиченістю та багатством кольору, міцною продуманою композицією та соціально-філософським підтекстом. Характеризуються технічні особливості виконання в вузькому проміжку часу. Доводиться, що мурали відіграють важливу роль у процесі джентрифікації занепалих районів міст.

Урбаністичні художники намагаються боротись з консюмеризмом та негативними тенденціями рекламно-агітаційного контролю в урбаністичному просторі, трансформуючи місто за допомогою мистецьких об’єктів. Окреслено вагомість розвитку мурал-арту в Україні, який є невід’ємною частиною розвитку сучасного мистецтва. У висновках пропонується більше досліджувати творчий шлях провідних та перспективних стріт-арт художників.

Ключові слова: мурал-арт, стріт-арт, муралізм, «Kickit Art Studio», «Lviv WallKing», графіті, урбаністичний прос­тір, візуaльне мистецтво, концептуальне мистецтво, мультикультура.

Надійшла 19.05.2020

Список використаних джерел

 1. Вуличний художник про львівські мурали, графіті-фес­ти­валь на Сихові і майбутнє району (інтерв’ю). Си­хів Медіа. 2018. URL: http://sykhiv.media/vulychnyy-khudozhnyk-pro-l%CA%B9vivs%CA% B9ki-muraly-hrafiti-festyval%CA%B9-na-sykhovi-i-maybutnye-rayo­nu-interv%CA%BAyu/ (дата звернення: 17.02.2020).
 2. Гищук І. Kickit Art Studio: як вуличні художники змі­ніють міста. INSIDER. 2015. URL: http://www.the­insider.ua/ukr/lifestyle/kickit-art-studio-yak-vulichni-khu­dozh­niki-zminyuyut-mista/ (дата звернення: 11.02.2020).
 3. ЛомакінаА. Королі стін. Хто, як і навіщо малює мурали у Львові. ТВОЄ МІСТО. 2017. URL: http://tvoemisto.tv/exclusive/koroli_stin_hto_yak_i_navishcho_malyuie_muraly_u_lvovi_89888.html (дата звернення: 15.02.2020).
 4. Перехрест О. Львівську вуличну галерею прикрасили новими графіті. ZAXID.NET. 2016. URL: https://zaxid.net/lvivsku_vulichnu_galereyu_prikrasili_novimi_grafiti_n1393253\ (дата звернення: 10.02.2020).
 5. Довгалюк Т. Lviv WallKing — вуличне мистецтво Льво­ва. Unexploredcity. 2017. URL: https://unexploredcity.com/tour-view/129 (дата звернення: 08.02.2020).
 6. МицькоЛ. Графіті/ навколографіті у Львові. Тарас Arm — про кластер стріт-арту в 2016 та 2019 роках. Лінія Втечі. 2019. URL: http://www.liniyavtechi.com/pro-nas/https://donttakefake.com/ (дата звернення: 12.02.2020).
 7. Касянчук Л. Андрій Присяжнюк — про 4/8 Gallery, культуру споживання та малюнки на будинках Луцька. ВолиньPost. 2017. URL: http://www.volynpost.com/articles/1162-andrij-prysiazhnyuk-pro-48-gallery-kul­tu­ru-spozhyvannia-ta-malyunky-na-budynkah-lucka (дата звернення: 10.02.2020).
 8. У «СІТІ ПАРКУ» — нова експозиція із птахами (фото). КОНКУРЕНТ. 2019. URL: https://konkurent.in.ua/publication/36913/u-­siti-parku-nova-ekspozitsiya-iz-ptahami-foto/ (дата звернення: 19.02.2020).
 9. Основні функції мистецтва. ОСВІТА.UA. 2010. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10742/ (дата звернення: 10.02.2020).
 10. Єфімова A.В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX — початку XXI століття (досвід За­хідної України): дис. … канд. мист.: 17.00.05. Львівсь­ка національна академія мистецтв. Львів, 2017. 329с.
 11. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів: Колір ПРО, 2012. 200 с.
 12. ВерещакМ. Хто і як перетворює львівське Підзамче на район стріт-арту. 2018. URL: https://bzh.life/ua/gorod/lvivskiy-pidzamcherayon-strit-artu (дата звернення: 10.02.2020).
 13. Воротньов В. Стріт-арт — як колода в оці вітчизняних інституцій. Art Ukraine. 2010. URL: http://artuk­raine.com.ua/ukr/author/vladimirvorotnev-lodek/ (дата звернення: 04.02.2020).
 14. У Львові відбудеться найбільший в Україні графіті-фес­тиваль «ALARM». DTF MAGAZINE. 2019. URL: https://donttakefake.com/u-lvovi-vidbu­detsya- najbil­shij- v-ukrayini-grafiti-festival-alarm/ (дата звер­нен­ня: 10.02. 2020) (дата звернення: 17.02.2020).
 15. Boehm Gottfried Zuwachs an Sein. Hermeneutische Reflexion und bildende Kunst, [in:] Die Moderne und die Grenze der Vergegenständlichung, Gadamer Hans‑Georg (ed.). Klüser : München, 1996.
 16. Dickens L. How did Banksy become the world’s most famous vandal. 2014. URL: https://www.bbc.com/timelines/zytpn39 (дата звернення: 17.02.2020).
 17. Chilvers I. Dictionary of Modern and Contemporary Art. Oxford: University Press, 2015. 245 s.
 18. Gralińska-Toborek A. Experience of Art in Urban Space. Lodz: Biblioteka Publishing House, 2014. 293 s.
 19. Hall Edward Twitchell Beyond Culture. New York: Anchor Books, 1976.
 20. Hammersley Martyn, Atkinson Paul Ethnography: Principles in Practice. New York: Routlege, 2007.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »