« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 652—659

УДК 75:766.05(477.82/.83-25)”20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.652

АНАЛІЗ СТІНОПИСУ ТА ГРАФІТІ НА ПРИКЛАДАХ РОБІТ «KICKIT ART STUDIO». ВУЛИЧНА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВА

ГАВРИЛЮК Борис

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3803-2441

аспірант,

Львівської національної академії мистецтв,

вул. Кубійовича, 38, 79011, м. Львів, Україна,

Контакти: e-mail: borisgavryljuk@gmail.com

Анотація. Мета статті — проаналізувати мурали та графіті (що становить предмет дослідження), виконані учасниками творчої групи «Kickit Art Studio» в урбаністичному просторі Львова та Луцька. Актуальність статті полягає в тому, що про такі сміливі креативності вуличного мистецтва, які стали рушійною силою для діалогу з соціумом, дослідження практично відсутні. Хронологічні межі дослідження — початок 2000-х років.

Описуються ідейно-художні образи митців, які відрізняються особливим живописним стилем та тематикою, насиченістю та багатством кольору, міцною продуманою композицією та соціально-філософським підтекстом. Характеризуються технічні особливості виконання в вузькому проміжку часу. Доводиться, що мурали відіграють важливу роль у процесі джентрифікації занепалих районів міст.

Урбаністичні художники намагаються боротись з консюмеризмом та негативними тенденціями рекламно-агітаційного контролю в урбаністичному просторі, трансформуючи місто за допомогою мистецьких об’єктів. Окреслено вагомість розвитку мурал-арту в Україні, який є невід’ємною частиною розвитку сучасного мистецтва. У висновках пропонується більше досліджувати творчий шлях провідних та перспективних стріт-арт художників.

Ключові слова: мурал-арт, стріт-арт, муралізм, «Kickit Art Studio», «Lviv WallKing», графіті, урбаністичний прос­тір, візуaльне мистецтво, концептуальне мистецтво, мультикультура.

Надійшла 19.05.2020

Список використаних джерел

 1. Вуличний художник про львівські мурали, графіті-фес­ти­валь на Сихові і майбутнє району (інтерв’ю). Си­хів Медіа. 2018. URL: http://sykhiv.media/vulychnyy-khudozhnyk-pro-l%CA%B9vivs%CA% B9ki-muraly-hrafiti-festyval%CA%B9-na-sykhovi-i-maybutnye-rayo­nu-interv%CA%BAyu/ (дата звернення: 17.02.2020).
 2. Гищук І. Kickit Art Studio: як вуличні художники змі­ніють міста. INSIDER. 2015. URL: http://www.the­insider.ua/ukr/lifestyle/kickit-art-studio-yak-vulichni-khu­dozh­niki-zminyuyut-mista/ (дата звернення: 11.02.2020).
 3. ЛомакінаА. Королі стін. Хто, як і навіщо малює мурали у Львові. ТВОЄ МІСТО. 2017. URL: http://tvoemisto.tv/exclusive/koroli_stin_hto_yak_i_navishcho_malyuie_muraly_u_lvovi_89888.html (дата звернення: 15.02.2020).
 4. Перехрест О. Львівську вуличну галерею прикрасили новими графіті. ZAXID.NET. 2016. URL: https://zaxid.net/lvivsku_vulichnu_galereyu_prikrasili_novimi_grafiti_n1393253\ (дата звернення: 10.02.2020).
 5. Довгалюк Т. Lviv WallKing — вуличне мистецтво Льво­ва. Unexploredcity. 2017. URL: https://unexploredcity.com/tour-view/129 (дата звернення: 08.02.2020).
 6. МицькоЛ. Графіті/ навколографіті у Львові. Тарас Arm — про кластер стріт-арту в 2016 та 2019 роках. Лінія Втечі. 2019. URL: http://www.liniyavtechi.com/pro-nas/https://donttakefake.com/ (дата звернення: 12.02.2020).
 7. Касянчук Л. Андрій Присяжнюк — про 4/8 Gallery, культуру споживання та малюнки на будинках Луцька. ВолиньPost. 2017. URL: http://www.volynpost.com/articles/1162-andrij-prysiazhnyuk-pro-48-gallery-kul­tu­ru-spozhyvannia-ta-malyunky-na-budynkah-lucka (дата звернення: 10.02.2020).
 8. У «СІТІ ПАРКУ» — нова експозиція із птахами (фото). КОНКУРЕНТ. 2019. URL: https://konkurent.in.ua/publication/36913/u-­siti-parku-nova-ekspozitsiya-iz-ptahami-foto/ (дата звернення: 19.02.2020).
 9. Основні функції мистецтва. ОСВІТА.UA. 2010. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10742/ (дата звернення: 10.02.2020).
 10. Єфімова A.В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX — початку XXI століття (досвід За­хідної України): дис. … канд. мист.: 17.00.05. Львівсь­ка національна академія мистецтв. Львів, 2017. 329с.
 11. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: український шлях. Львів: Колір ПРО, 2012. 200 с.
 12. ВерещакМ. Хто і як перетворює львівське Підзамче на район стріт-арту. 2018. URL: https://bzh.life/ua/gorod/lvivskiy-pidzamcherayon-strit-artu (дата звернення: 10.02.2020).
 13. Воротньов В. Стріт-арт — як колода в оці вітчизняних інституцій. Art Ukraine. 2010. URL: http://artuk­raine.com.ua/ukr/author/vladimirvorotnev-lodek/ (дата звернення: 04.02.2020).
 14. У Львові відбудеться найбільший в Україні графіті-фес­тиваль «ALARM». DTF MAGAZINE. 2019. URL: https://donttakefake.com/u-lvovi-vidbu­detsya- najbil­shij- v-ukrayini-grafiti-festival-alarm/ (дата звер­нен­ня: 10.02. 2020) (дата звернення: 17.02.2020).
 15. Boehm Gottfried Zuwachs an Sein. Hermeneutische Reflexion und bildende Kunst, [in:] Die Moderne und die Grenze der Vergegenständlichung, Gadamer Hans‑Georg (ed.). Klüser : München, 1996.
 16. Dickens L. How did Banksy become the world’s most famous vandal. 2014. URL: https://www.bbc.com/timelines/zytpn39 (дата звернення: 17.02.2020).
 17. Chilvers I. Dictionary of Modern and Contemporary Art. Oxford: University Press, 2015. 245 s.
 18. Gralińska-Toborek A. Experience of Art in Urban Space. Lodz: Biblioteka Publishing House, 2014. 293 s.
 19. Hall Edward Twitchell Beyond Culture. New York: Anchor Books, 1976.
 20. Hammersley Martyn, Atkinson Paul Ethnography: Principles in Practice. New York: Routlege, 2007.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »