« 2020. № 4 (154)

Народознавчі зошити. 2020. № 4 (154). С. 907—922

УДК 303.442.43(=161.2):167-39:321.64:327.2:316.2:

81-116

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.04.907

ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ТА СЛОВ’ЯНОФІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМИ В ЕТНОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИЦІ ЯК ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ БІЛОРУСІВ ЗА ЕТНІЧНОЮ І МОВНОЮ ОЗНАКАМИ

КАНАПЛЯНІКОВ Дмитро

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4957-1619
 • здобувач наукового ступеня кандидата історичних наук,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail:zvyczaj@gmail.com

ТОВСЦІК Тетяна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7462-5060
 • Гомельскае краязнаўчае таварыства «Талака»,
 • Ліщинська, 26, 1, 246008, Гомель, Білорусь,
 • Контакти: e-mail:tolscik@gmail.com

Анотація. Актуальність. У сучасних Росії, Білорусі, на окупованих Росією територіях, поширена расова дискримінація корінних народів за мовою, закриваються школи, де навчаються мовами корінних народів, а активісти, які борються проти русифікації, піддаються фізичному насильству, штрафом, поліцейському, кримінальному переслідуванню. Причому для багатьох не білоруських дослідників дивним є те, що це відбувається в державі Білорусь відносно білорусів та білоруської мови.

Мета. Для вирішення цієї проблеми недостатньо тільки виявлення економічного і військово-політичного російського колоніалізму, а слід виявити способи, яким російський імперіалізм конструює свою ідеологію через сформовані в Росії і Білорусі за століття колоніалізму академічні народознавчі школи.

Ключові слова: історіографія етнології і фольклористики, націоналізм, расизм, русифікація, імперіалізм, ідеологія, методологія соціальних і гуманітарних наук.

Надійшла 26.06.2020

Список використаних джерел

 • 1. Ukraine v. Russian Federation. Judgment of 8 November 2019. International Court of Justice. 2019. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/166 (accessed: 31.10.2019).
 • 2. Кісь Р. Фінал третього риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Львів: Інститут народо­знавства НАН України, 1998.
 • 3. Кісь Р. Вымеры еўразійства. Фрагмэнты. 1998. № 4. С. 21—41.
 • 4. Nnaji J., Lujбn J.L. The Content of Science Debate in the Historiography of the Scientific Revolution. International Studies in the Philosophy of Science. 2016. Vol. 30. № 2. С. 99—109. DOI:10.1080/02698595.2016.1265864.
 • 5. Smith B. Internalism and Externalism in the Philosophy of Mind and Language. 2019. URL: https://www.iep.utm.edu/int-ex-ml/ (accessed: 31.10.2019).
 • 6. Bird A. Kuhn and the Historiography of Science. Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions — 50 Years On. Boku­lich; Boston: Springer International Publishing, 2015. P. 23—38.
 • 7. Reisch G.A. The politics of paradigms: Thomas S. Kuhn, James Bryant Conant, and the Cold War «Struggle for Men’s Minds.» New York: State University of New York Press, 2019. 456 p.
 • 8. Kuhn T.S., Hacking I. The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago Press, 2015. 217 p.
 • 9. Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. Москва: Новое литературное обозрение, 2016. 441 с.
 • 10. Kant I. Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken Bдnde und Verknьpfungen zu den Inhaltsverzeichnissen. Band VII: Der Streit der Fakultдten, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Essen: Korpora.org, 2008. S. 335. URL: https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa07/ (accessed: 30.11.2019).
 • 11. Khurana T. Review: Katrin Flikschuh and Lea Ypi, Kant and Colonialism: Historical and Critical Perspectives. Notre Dame Philosophical Reviews. 2015. URL: https://ndpr.nd.edu/news/kant-and-colonialism-historical-and-critical-perspectives/ (accessed: 30.10.2019).
 • 12. Flikschuh K., Ypi L. Kant and colonialism: historical and critical perspectives. Londra: OUP Oxford, 2014. 255 p.
 • 13. Foucault M. Introduction а l’Anthropologie de Kant. URL: http://www.generation-online.org/p/fpfoucault8.htm (accessed: 21.09.2019).
 • 14. Herder J.G. Auszug aus einem Briefwechsel ьber Ossian und die Lieder alter Vцlker. Von deutscher Art und Kunst: einige fliegende Blдtter. Hamburg: Bode, 1773. S. 1—70.
 • 15. Herder J.G. Volkslieder: Nebst untermischten andern Stьcken. Weygand, 1779. Vol. 2. 315 s.
 • 16. Herder J.G. Volkslieder. Leipzig: Weygand, 1778. Vol. 1. 335 s.
 • 17. Noyes J.K. Herder: aesthetics against imperialism. Toronto: University of Toronto Press, 2015. 416 p.
 • 18. Zipes J. Grimm legacies: the magic spell of the Grimms’ folk and fairy tales. Princeton: Princeton University Press, 2014. 267 p.
 • 19. Bendix R., Hasan-Rokem G. A companion to folklore. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. 660 p.
 • 20. Baycroft T., Hopkin D.M. Folklore and nationalism in Europe during the long nineteenth century. Leiden: Brill, 2012. 433 p.
 • 21. Gobineau A. Essai sur l’inйgalitй des races humaines. Chicoutimi: J.-M. Tremblay, 1967. 873 p.
 • 22. Miles R., Brown M. Racism. London; New York  N.Y.: Routledge, 2003. 197 с.
 • 23. Gracia J.J.E. Race and Ethnicity. The Oxford handbook of philosophy and race. New York: Oxford University Press, 2017. P. 180—190.
 • 24. Рябчук М. Відміни колоніалізму: про застосовність постколоніальної методології до вивчення посткому­ністичної Східної Європи. Наукові записки Інсти­туту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. 2013. № 2. С. 41—58.
 • 25. Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження. Київ: К.І.С., 2011. 240 с.
 • 26. Троян С. Постколоніальні студії: Україна в постколо­ніальних дослідженнях. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia. 2014. Vol. 2.№ 2: Postkolonializm-Tozsamosc-Gender. S. 61—74.
 • 27. Thompson E.M. Imperial knowledge: Russian literature and colonialism. Westport: Greenwood Press, 2000. 239 p.
 • 28. Barthes R. Mythologies. Paris: Editions du Seuil, 1957. 247 p.
 • 29. Величенко С. Питання російського колоніалізму в українській думці. Політична залежність, ідентичність та економічний розвиток. Схід-Захід: Історико-куль­ту­рологічний збірник. 2009. № 13—14. P. 300—344.
 • 30. Величенко С. Імперіалізм і націоналізм по-червоному: українська марксистська критика російського комуністичного панування в Україні (1918—1925). Львів: Видавництво УКУ, 2017. 376 c.
 • 31. Величенко С. Постколоніялізм, Европа та українська історія. Україна Модерна. 2005. № 9. С. 237—248.
 • 32. Цьвікевіч А., Ліс А. «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в. Мінск: Навука і тэхніка, 1993. 352 с.
 • 33. Цьвікевіч А. «Эўразійцы» (новыя шуканьня расійс­кай думкі). Беларускі сьцяг. 1922. Т. 4. С. 38—44.
 • 34. Мельнікаў І. Заходнерусізм як праява расійскай ім­перскай ідэалогіі ў сучаснай Беларусі. 2012. URL: http://inbelhist.org/zaxodnerusizm-yak-prayava-rasijskaj-imperskaj-idealogii-ў-suchasnaj-belarusi/ (дата звернення: 19.08.2019).
 • 35. Lewis S. Belarus-alternative visions: nation, memory and cosmopolitanism. Abingdon: Routledge, 2019. 230 p.
 • 36. Torbakov I., Plokhy S. After empire: nationalist imagination and symbolic politics in Russia and Eurasia in the twentieth and twenty-first century. Stuttgart: Ibidem-Ver­lag, 2018. 347 p.
 • 37. Laruelle M. Russian nationalism: imaginaries, doctrines, and political battlefields. London: Routledge, 2019. 247 p.
 • 38. Laruelle M. Russian Eurasianism: an ideology of empire. Washington: DC Woodrow Wilson Center Press, 2012. XI, 287 p.
 • 39. Said E.W. Culture and imperialism. New York: Vintage Books, 1994. 380 p.
 • 40. Said E.W. Orientalism. London: Penguin, 2003. 396 p.
 • 41. Said E.W., Barsamian D. Culture and resistance: conversations with Edward W. Said. Cambridge: South End Press, 2003. 225 p.
 • 42. McCarthy c. The Cambridge introduction to Edward Said. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 158 p.
 • 43. Phillipson R. Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press, 1992. 365 p.
 • 44. Dumont L. Essais sur l’individualisme: une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Editions du Seuil, 1983 p.
 • 45. Haugbolle S. Anthropology and Political Ideology. The Handbook of Political Anthropology. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. P. 121—191.
 • 46. Nadeau K. Ideology and Anthropology. 21st Century Anthropology: A Reference Handbook. Thousand Oaks: SAGE, 2011. P. 453—462.
 • 47. Fanon F., Chevalier H., Maspero F. Toward the African revolution: political essays. New York: Grove Press, 1988. 197 p.
 • 48. Fanon F. Peau noire, masques blancs. Éditions du Seuil, 1952. 188 p.
 • 49. Rabaka R. Forms of Fanonism: Frantz Fanon’s critical theory and the dialectics of decolonization. Lexington Books, 2010. 402 p.
 • 50. Фанон Ф. Расизм і культура. Вперед. 2014. URL: https://vpered.wordpress.com/2014/06/19/fanon-racisme-et-culture/ (дата звернення: 15.08.2019).
 • 51. Fanon F. Racisme et culture. Prйsence Africaine. Prйsence Africaine Editions, 1956. № 8/10. P. 122—131. URL: https://afrodiasporarts.wordpress.com/2012/05/30/racisme-et-culture-par-frantz-fanon/ (accessed: 15.08.2019).
 • 52. Богданович А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов: Этнографический очерк. Мінск: Беларусь, 1995. 186 c.
 • 53. Шейн П.В. Белорусские народные песни с относящимися к ним обрядами, обычаями и суевериями, с приложением объяснительного словаря и грамматических примечаний. Санкт-Петербург: Тип. П. Майкова, 1874. 567 с.
 • 54. Kolberg O. Dzieіa wszystkie. T. 52. Biaіoruś-Polesie. War­sza­wa: Ludowa Spóіdzielnia Wydawnicza, 1968. XLIII, 571 s.
 • 55. Doіęga-Chodakowski Z. O Slawiańszczyźnie przed chrzes­́cijaństwem: oraz inne pisma i listy. Warszawa: Pan­́stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. 453 s.
 • 56. Романов Е.Р. Белорусский сборник: Вып. 1—9.Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1885—1912.
 • 57. Добровольский В.Н. Смоленский Этнографический Сборник. Ч. I. Рассказы и сказки. СПб: Типография Е. Евдокимова, 1891. 748 c.
 • 58. Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. Смоленск: Тип. П.А. Силина, 1914. 1026 с.
 • 59. Славянская этнолингвистика. Библиография. Ред. С.М. Толстая. Москва: Институт славяноведения РАН, 2018. 332 c. URL: https://inslav.ru/sites/default/files/etnolingvistika_bibliografija_2018.pdf (дата звернення: 14.11.2019).
 • 60. Лотман Ю.М. Пушкин. Санкт-Петербург: Искус­ство-СПб, 1995. 847 с.
 • 61. Толстой Н.И., Толстая С.М. Славянская этнолин­гвистика: вопросы теории: Ко Второму Всероссийскому совещанию славистов Москва, 5—6 ноября 2013 г. Москва: Институт славяноведения РАН, 2013. 240 p.
 • 62. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. Москва: Наука, 1988. 239 с.
 • 63. Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. Москва: Индрик, 1995. 512 с.
 • 64. Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. Москва: Индрик, 2003. 622 с.
 • 65. Славянские древности: этнолингвистический сло­варь: в 5 т. Ред. Толстой Н.И., Агапкина Т.А., Толстая С.М. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1. 584 с.
 • 66. Иванов В.В. О Романе Якобсоне. (Главы из воспоминаний). 1999. URL: https://magazines.gorky.media/zvezda/1999/7/o-ro­mane-yakobsone-glavy-iz-vospomi­nanij.html (дата звернення: 20.08.2019).
 • 67. Вроон Р., Пильщиков И. Вяч. ВС. Иванов как исследователь русской и мировой литературы. Новое литературное обозрение. 2018. Vol. 5. URL: https://www.nlo­books.ru/maga­zines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/ article/20141/ (дата звернення: 19.08.2019).
 • 68. Глебов С. Евразийство между империей и модер­ном: исто­рия в документах. Москва: Новое издательство, 2009. 630 с.
 • 69. Sériot p. Structure and totality: the intellectual origins of structuralism in Central and Eastern Europe. Boston: De Gruyter Mouton, 2014. XIV, 294 с.
 • 70. Sériot p. Structure et totalité: les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et orientale. Paris: Pres­ses universitaires de France, 1999. 353 с.
 • 71. Халилуллов Г., Гумилев Л.Н. «К мрачным типам себя не отношу». Интервью Льва Гумилева. URL: http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article35.htm (дата звернення: 20.08.2019).
 • 72. Шнирельман В.А. Порог толерантности: идеология и практика нового расизма. Том 1. Москва: Но­вое литературное обозрение, 2011. 552 с.
 • 73. Палкин А.Г. Концепция государства в учении евра­зийцев:Автореферат дис. на соиск. ст. канд. юр. наук. Уральская академия государственной службы. Омск. 2009. 27 c.
 • 74. Топоров В.Н. Николай Сергеевич Трубецкой — уче­ный, мыслитель, человек: К 100-летию со дня рождения (часть 1). Советское славяноведение. 1990. №  6. С. 51—84.
 • 75. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. Москва: Нау­ка, 1974. 342 с.
 • 76. Топоров В.Н. Значение белорусского ареала в этно­генетических исследованиях. Славяне: адзінства і мна­га­стайнасць: Міжнародная канферэнцыя (Мінск, 24—27 мая 1990 г.): Тэзісы дакладаў i паве­дам­лен­няў. Секцыя 2. Этнагенез славян. Мінск, 1990. С. 87—90.
 • 77. Bartmiсski J. O aktualnych zadaniach etnolingwistyki. Etnolingwistyka. Problemy Jкzyka i Kultury. 2016. Vol. 28. S. 7—30. DOI:10.17951/et.2016.28.7.
 • 78. Zinken J. Jakich danych potrzebuje etnolingwistyka porуwnawcza? Etnolingwistyka. Problemy Jкzyka i Kultury. 2016. Vol. 28. S. 334—335. DOI:10.17951/et.2016.28.334.
 • 79. Фролова О. et al. Dyskusja podsumowuj№ca projekt «Me­tody analizy jкzykowego obrazu њwiata w kontekњcie ba­daс porуwnawczych». Etnolingwistyka. Problemy Jкzyka i Kultury. 2016. Vol. 28. S. 337. DOI:10.17951/et.2016.28.337.
 • 80. Niebrzegowska-Bartmiсska S. Jakie dane s№ relewantne etnolingwistycznie? Etnolingwistyka. Problemy Jкzyka i Kultury. 2017. Vol. 29. S. 11—30. DOI:0.17951/et.2017.29.11.
 • 81. Bernard H.R. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. Lanham: AltaMira Press, 2011. 666 p.
 • 82. Bartmiński J. Sіownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1. Kosmos. Cz. 1. Niebo, њwiatіa niebieskie, ogieс, kamienie. Lublin: Wydaw. UMCS, 1996. 439 s.
 • 83. Bartminski J. Jкzykowe podstawy obrazu swiata. Lublin: Wydaw. UMCS, 2007. 283 s.
 • 84. Handbook of categorization in cognitive science. Ed. Cohen H., Lefebvre c. Amsterdam: Elsevier, 2005. 1087 p.
 • 85. Duranti A. Linguistic anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 398 p.
 • 86. Новожилов А.Г. Проблемы развития пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилёва. Вестник Санкт-Петербургского Университета. К 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилева. 2012. Спец. выпуск. Ок­тябрь. С. 164—176.
 • 87. Bassin M. The Gumilev mystique: biopolitics, Eurasia­nism, and the construction of community in modern Rus­sia. Ithaca: Cornell University Press, 2016.
 • 88. Rich V. Anthropology Institute Accused of Racism. Science. 1995. Vol. 269. № 5220. P. 27—27. DOI: 10.1126/science.269.5220.27.
 • 89. Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. Москва: Рус. Миръ, 2008. 473 с.
 • 90. Соловей Т., Соловей В. Несостоявшаяся революция. Москва: АСТ, Астрель, 2011. 544 с.
 • 91. Соловей Т., Соловей В. К пониманию русского национализма. 2009. URL: http://www.za-nauku.ru/in­dex.php?option=com_content&task=view&id=1709&Itemid=33 (accessed: 02.09.2019).
 • 92. Соловей В. «Мы» и «Они». 2007. URL: http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=36 (дата звернення: 02.09.2019).
 • 93. Морозов Е.Ф. Религия — расы — этносы. Вера. Этноc. Нация. Религиозный компонент этнического со­знания. Москва: Культурная революция, 2007. С. 35—64.
 • 94. Балушок В. Этническое и национальное: динамика вза­имодействия. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Iнститут соціології НАН України, 1999. Vol. 1. С. 93—107.
 • 95. Anderson B.R.O. Under three flags: anarchism and the anti-colonial imagination. London: Verso, 2005. 255 p.
 • 96. Anderson B.R.O. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso, 2006. 240 p.
 • 97. Hague E. Benedict Anderson. Key Thinkers on Space and Place. London: SAGE, 2011. P. 16—21.
 • 98. Тишков Валерій Олександрович. 2019. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Тишков_Валерій_Олександрович URL:(дата звернення: 18.08.2019).
 • 99. Тишков В., Звягина Е. Нация — это метафора. Беседа Екатерины Звягиной с директором Института этнологии и антропологии РАН Валерием Тиш­ковым. 2000. URL: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/ publikacii3/novye_publikacii/naciya__et1.html (дата звернення: 18.08.2019).
 • 100.     Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. Москва: Нау­ка, 2003. 544 с.
 • 101.     Тишков В.А. Российский народ. Книга для учителя. Москва: Просвещение, 2010. 191 с.
 • 102.     Тишков В. Нация и национальная идентичность в России. Вестник Российской нации. 2016. № 51. С. 7—15.
 • 103.     Мартынова М.Ю. Языковое многообразие населения России и проблема школьного образования. XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Казань, 2—6 июля 2019 г. Москва: ИЭА РАН, 2019. С. XIV—XXII.
 • 104.     XII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Ижевск, 3—6 июля 2017. Ред. Загребин А.Е., Мартынова М.Ю. Москва: ИЭА РАН, 2017. 512 с.
 • 105.     XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Казань, 2—6 июля 2019 г. Ред. Мартынова М.Ю. Москва: ИЭА РАН, 2019. 571 с.
 • 106.     Григорьева Р.А. На перекрестке культур трех восточнославянских народов. Границы, культуры и идентичности. Этнология восточнославянского погра­ничья. Ред. Мартынова М.Ю.; Москва: ИЭА РАН, 2012. С. 15—53.
 • 107.     Крук І.І. Аўтэнтычны фальклор беларусаў як гіпертэкст нацыянальнай духоўнасці. In Аўтэнтычны фальклор: праблемы бытавання, вывучэння, перай­мання: матэрыялы навукова-метадычнай канфе­рэн­цыі (15—16 сакавіка 2007 г.). Мінск: БГУКІ. С. 77—84. URL: http://repository.buk.by/handle/ 123456789/4311 (дата звернення: 05.09.2019)
 • 108.     Крук Я., Котович О. Колесо времени: традиции и современность. Минск: Беларусь, 2003. 350 с.
 • 109.     Гигин В. Идея сильнее всех армий. Союзное вече. 2016. URL: https://souzveche.ru/articles/our-union/ 31568/ (дата звернення: 18.09.2019).
 • 110.     Ластоўскі А. Русацэнтрызм як ідэалагічны праект беларускай ідэнтычнасці. Палітычная сфера. 2010. № 14. С. 58—79.
 • 111.     Бабосов Е.М. Основы идеологии современного государства. Минск: Амалфея, 2004. 352 с.
 • 112.     Мельник В.А. Основы идеологии белорусского государства. Минск: Вышэйшая школа, 2013. 343 с.
 • 113.     Дзермант А. Беларусь: особенности государственной идеологии и национальной идентичности. Центр Льва Гумилёва. 2015. URL: https://www.gumilev-cen­ter.ru/belarus-osobennosti-gosudar­stvennojj-ideologii-i-nacionalnojj-identichnosti/ (дата звернення: 18.09.2019).
 • 114.     Рудкоўскі П. Паўстаньне Беларусі. Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2007. 252 с.
 • 115.     Белорусское общество в контексте цивилизаци­онно-культурного кода: социологическое измерение. Ред. Котляров И.В.Минск: Беларуская навука, 2017. 392 с.
 • 116.     Котляров И.В. Социально-политическая ситуация как фактор цивилизационного кода. Социологический альманах. 2018. № 9. С. 9—14.
 • 117.     Котляров И.В. Интеграционные процессы в человеческом измерении (социологические тренды). Социологический альманах. 2017. № 8. С. 18—31.
 • 118.     Котляров И.В. Традиционные ценности как основа развития белорусского общества. Духовно-нрав­ствен­ное воспитание на основе отечественных культур­но-исторических и религиозных традиций и ценностей: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Жи­ровичи, 27 мая 2010 г. Минск: БеларуС. навук, 2010. С. 13—18.
 • 119.     Котляров И.В. et al. Беларусь на пути в будущее: социологическое измерение. Минск: Белорусская на­ука, 2015. 498 с.
 • 120.     Егоров А.Г. et al. Исследования. Россия и Беларусь глазами студенческой молодежи. СмолГУ. Смоленск, 2016. URL: http://rusbelrec.smolgu.ru/issledovania/ (да­та звернення: 31.10.2019).

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »