« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 641—658

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.641

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА        

КОВАЛЬ Галина

 • ORCID ID: http://orcid. org/0000-0002-2998-2357
 • кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • 79000, Львів-центр, проспект Свободи, 15,
 • Контакти: e-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. У статті йдеться про дослідження Г. Дем’яна в ділянці українського літературознавства. Це найбільш активний його період у 1970—1990-і рр., в якому охоплено величезний за обсягом матеріал.

Предметом дослідження стали розвідки про майстрів слова ХІХ—ХХ ст., у яких розглядається життєвий і творчий шлях. Особливістю цих публікацій є те, що майже кожна з них має певний стосунок до краєзнавства або містить інформацію про загальнонаціональний масштаб тієї чи іншої особистості.

На особливу увагу заслужив І. Франко. Посильний вклад у літературу внесли брати Богдан і Павло Кирчіви. Розкрито діяльність письменників і громадсько-культурних діячів зі Стрийщини О. Бобикевича, В. Бирчака. Г. Дем’ян відкрив «призабутого» письменника і перекладача Д. Йосифовича. Важливу роль відведено буковинським письменникам — Ю. Федьковичу, С. Воробкевичу, І. Бажанському, Д. Макогону та І. Вільде. Високо оцінено творчість жінок у літературі — Є. Бохенської, Є. Ярошинської, К. Малицької, О. Кобилянської.

Таке широке представництво творчих людей на літературній ниві стало запорукою показати напрацювання Г. Дем’яна у цій галузі, виявити принципи відбору та методику роботи над цим матеріалом, дати фахову оцінку науковим підходам. Це й спричинило актуальність обраної теми.

Джерельною базою для написання пропонованої розвідки стали статті, опубліковані в різних періодичних виданнях, окремі зібрання творів письменників, архівні матеріали, які зберігаються у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, домашнього архіву Г. Дем’яна.

Ключові слова: літературознавчі студії, письменник, поет, перекладач, громадсько-культурний діяч.

Надійшла 20.04.2021

Список використаних джерел

 • 1. Дем’ян Г. Підгір’я моє ти зелене. Жовтень. 1968. № 4. С. 113—117; № 5. С. 135—138.
 • 2. Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. Львів: Каменяр, 1991. С. 9—166.
 • 3. Дем’ян Г. Золотий гомін. Літературно-мистецька Стрийщина. Хвилі Стрия. Стрий: Щедрик, 1995. С. 236—295.
 • 4. Огоновський О. Історія літератури руської. Львів, 1889. Ч. ІІ. Кн. 1. С. 349—350.
 • 5. Дем’ян Г. Лука Данкевич. Таланти Бойківщини. С. 69.
 • 6. Дем’ян Г. Золотий гомін: Лука Данкевич. Хвилі Стрия. С. 255.
 • 7. Дем’ян Г. Микола Устиянович і Сколівщина. Радянська Верховина. 1973. 1 лютого.
 • 8. Дем’ян Г. В пам’яті народній. До 175-річчя з дня народження М.Л. Устияновича. Прапор перемоги (Заставна). 1986. 27 грудня.
 • 9. Франко І. Літературна мова і діалекти. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 37. С. 209.
 • 10. Дем’ян Г. Прагнув перебудувати старий світ. До 150-річчя з дня народження Ф.І. Заревича. Прапор перемоги (Заставна). 1985. 15 жовтня.
 • 11. Дем’ян Г. Письменник Федір Заревич із Славського. Радянська Верховина (Сколе). 1987. 12 вересня.
 • 12. Дем’ян Г. Засновник і редактор «Вечерниць». Жовтень. 1988. № 7. С. 109—112.
 • 13. Дем’ян Г. Федір Заревич. Таланти Бойківщини. С. 78—106.
 • 14. Дем’ян Г. Золотий гомін. Федір Заревич. С. 261—272.
 • 15. Дем’ян Г. Дзвонять струни його цитри. Хвилі Стрия. До 150-річчя з дня народження Ю. Федьковича. Радянське життя (Кіцмань). 1984. 8 серпня.
 • 16. Франко І. Передмова [до видання: Данило Млака (Ізидор Воробкевич). Над Прутом]. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 33. С. 114.
 • 17. Дем’ян Г. Сидір Воробкевич і Кіцманщина. Радянське життя (Кіцмань). 1986. 15 травня.
 • 18. Дем’ян Г. Великий Каменяр і Стрийщина. До 110-річчя з дня народження І.Я. Франка. Будівник комунізму (Стрий). 1965. 2, 3, 5 листопада.
 • 19. Дем’ян Г. Франковими шляхами. Радянська Верховина (Сколе). 1973. 25 жовтня.
 • 20. Дем’ян Г. Плаями й долинами Бойківщини. Шляхами Івана Франка на Україні. Упоряд. М.О. Мороз. Львів: Каменяр, 1982. С. 87—94.
 • 21. Дем’ян Г. Бойківські плаї Івана Франка. Таланти Бойківщини. С. 9—63.
 • 22. Дем’ян Г. Золотий гомін. Іван Франко (Сколівщина, Стрийщина). Хвилі Стрия. С. 236—253.
 • 23. Дем’ян Г. Богдан Кирчів. Таланти Бойківщини. С. 106.
 • 24. Дем’ян Г. Поет Богдан Кирчів. Радянська Верховина (Сколе). 1988. 7 січня.
 • 25. Дем’ян Г. Письменник Павло Кирчів. Радянська Верховина. 1988. 7 квітня.
 • 26. Дем’ян Г. Золотий гомін: Б. Кирчів. Хвилі Стрия. С. 273—278.
 • 27. Дем’ян Г. Павло Кирчів. Таланти Бойківщини. С. 113—124.
 • 28. Дем’ян Г. Бобикевич Олексій Христофорович. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 52. 2 арк.
 • 29. Франко І. Олекса Бобикевич. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1981. Т. 34. С. 371.
 • 30. Дем’ян Г. «Невтомний робітник на полі освіти…». Гомін волі (Стрий). 1995. 21 вересня.
 • 31. Дем’ян Г. Золотий гомін. Олекса Бобикевич. Хвилі Стрия. С. 288—289.
 • 32. Бобикевич О. Твори. Упоряд. М.В. Ващишин. Львів: Каменяр, 2000. 214 с.
 • 33. Дем’ян Г.В. Йосифович Дмитро Григорович. Українська літературна енциклопедія. Київ: УРЕ ім. М.П. Бажана, 1990. Т. 2. С. 360—361.
 • 34. Дем’ян Г. Його переклади читали і на Бойківщині. Ленінський шлях (Турка). 1985. 29 січня.
 • 35. Дем’ян Г. Перекладач Чехова. Молодий буковинець. 1985. 8 лютого.
 • 36. Дем’ян Г. Талановитий перекладач. Прапор перемоги. (Заставна), 1987. 10 лютого.
 • 37. Дем’ян Г. Хітар Сколівського р-ну Львівської обл. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 77. 1 арк.
 • 38. Дем’ян Г.В. Бохенська Євгенія Іванівна. Українська літературна  енциклопедія. Київ: УРЕ  ім  М.П. Бажана, 1988. С. 225—226.
 • 39. Дем’ян Г. Бохенська Євгенія Іванівна. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2004. Т. 3. С. 398.
 • 40. Дем’ян Г. Співпраця однодумців (Володимир Гнатюк і Євгенія Бохенська). Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної науки. Тези доповідей і повідомлень наукової конференції, присвяченій 120-річчю від дня народження Володимира Гнатюка. Тернопіль, 1991. С. 62—64.
 • 41. Бохенська Є. Твори. Упоряд., автор вступ. ст. та приміт. Г. Дем’ян. Львів: Каменяр, 2002. 146 с.
 • 42. Петраш О. З Франкової плеяди. Вільне життя. (Тернопіль). 2004. 13 січня.
 • 43. Дем’ян Г. Визначна письменниця. Прапор перемоги (Заставна). 1974. 31 жовтня.
 • 44. Дем’ян Г. Євгенія Ярошинська. Прапор перемоги. 1986. 4 березня.
 • 45. Дем’ян Г. Благодатна ватра. Прапор перемоги. 1988. 20 жовтня.
 • 46. Франко І. Українська література в 1888 р. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 27. С. 269.
 • 47. Малицька К. І. Малі герої: Оповідання для дітей серед. шк. віку. Упоряд., автор передм. Г.В. Дем’ян. Львів: Каменяр, 1991. 62 с.
 • 48. Суходуб З. «Малі герої» Костянтини Моклицької. Дзвін. 1993. № 4—6. С. 176.
 • 49. Дем’ян Г.В. Бажанський Іван Миколайович. Мис­тецтво України. Київ: «Українська енциклопедія Ук­раїни ім. М.П. Бажана», 1994. Т. 1. С. 127—128;
 • 50. Дем’ян Г. Бажанський Іван Миколайович. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2002. Т. 2. С. 74—75.
 • 51. Дем’ян Г.В. Штрихи до біографії І.М. Бажанського. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 42. 15 арк.
 • 52. Дем’ян Г. Тематика статей і повідомлень про О. Кобилянську. Домашній архів Г. Дем’яна. Статті, повідомлення, матеріали. Т. 10. Арк. 97.
 • 53. Дем’ян Г. Ольга Кобилянська і Заставнівщина. Прапор перемоги (Заставна). 1987. 25 липня.
 • 54. Дем’ян Г. Квіти щирої дружби. Прапор перемоги. 1988. 6 вересня.
 • 55. Дем’ян Г. Подруга Кобилянської зі Славська. Радянська Верховина (Сколе). 1988. 3 вересня.
 • 56. Дем’ян Г. Знайомі в кожному селі. Прапор перемоги. 1989. 26 липня.
 • 57. Дем’ян Г. Письменниця Марія Устиянович. Радянська Верховина (Сколе). 1988. 14 травня.
 • 58. Дем’ян Г. Марія Устиянович-Бобикевич. Таланти Бой­ківщини. С. 124.
 • 59. Дем’ян Г. Золотий гомін. Марія Устиянович-Бо­бикевич. Хвилі Стрия. С. 285—286.
 • 60. Дем’ян Г. Творчі взаємини. Прапор перемоги (Заставна). 1988. 1 травня.
 • 61. Дем’ян Г.В. Бобикевич-Сора Клавдія Ізидорівна. Укра­їнська літературна енциклопедія. Київ: УРЕ ім. М.П. Бажана, 1988. С. 198—199.
 • 62. Дем’ян Г. Бобикевич-Сора Клавдія Ізидорівна. Мо­лодий Буковинець. 1989. 12 березня.
 • 63. Дем’ян Г. Бобикевич-Сора Клавдія Ізидорівна. Енци­клопедія сучасної України. Київ, 2004. Т. 3. С. 91.
 • 64. Дем’ян Г. Бирчак Володимир. Червоний прапор. 1989. 21 жовтня.
 • 65. Дем’ян Г. Золота скрипка. Гомін волі (Стрий). 1995. 21 жовтня.
 • 66. Дем’ян Г. Золотий гомін. Володимир Бирчак. Хвилі Стрия. С. 289—291.
 • 67. Дем’ян Г. Ірина Левинська. Таланти Бойківщини. С. 142­—143.
 • 68. Дем’ян Г. Справжнім літературним святом. Прапор Перемоги (Заставна). 1976. 19 лютого.
 • 69. Дем’ян Г. Ірина Вільде у Веренчанці. Молодий буковинець. 1975. 21 грудня.
 • 70. Дем’ян Г. Ювілей письменника. Прапор перемоги. 1981. 5 листопада.
 • 71. Дем’ян Г. Письменники Дмитро Макогон та Ірина Віль­де працювали в УВО і ОУН. Визвольний шлях. 2001. Кн. 10. С. 75—82.
 • 72. Дем’ян Г. З-під Маківки — в науку [Спогади. Щоденники. Рецензії та інше]. Домашній архів Г. Дем’яна. Арк. 128—141.
 • 73. Дем’ян Г. Володимир Матіїв. Таланти Бойківщини. С. 158.
 • 74. Дем’ян Г. Ярослав Сачко. Таланти Бойківщини. С. 162—166.
 • 75. Дем’ян Г. Літературознавець С. Кіраль. Радянська Вер­ховина (Сколе). 1988. 15 грудня.
 • 76. Дем’ян Г. Сидір Кіраль. Таланти Бойківщини. С. 260—263.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »