« 2021. № 3 (159)

Народознавчі зошити. 2021. № 3 (159).  С. 641—658

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.03.641

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ ГРИГОРІЯ ДЕМ’ЯНА        

КОВАЛЬ Галина

 • ORCID ID: http://orcid. org/0000-0002-2998-2357
 • кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • 79000, Львів-центр, проспект Свободи, 15,
 • Контакти: e-mail: galyna.kov@gmail.com

Анотація. У статті йдеться про дослідження Г. Дем’яна в ділянці українського літературознавства. Це найбільш активний його період у 1970—1990-і рр., в якому охоплено величезний за обсягом матеріал.

Предметом дослідження стали розвідки про майстрів слова ХІХ—ХХ ст., у яких розглядається життєвий і творчий шлях. Особливістю цих публікацій є те, що майже кожна з них має певний стосунок до краєзнавства або містить інформацію про загальнонаціональний масштаб тієї чи іншої особистості.

На особливу увагу заслужив І. Франко. Посильний вклад у літературу внесли брати Богдан і Павло Кирчіви. Розкрито діяльність письменників і громадсько-культурних діячів зі Стрийщини О. Бобикевича, В. Бирчака. Г. Дем’ян відкрив «призабутого» письменника і перекладача Д. Йосифовича. Важливу роль відведено буковинським письменникам — Ю. Федьковичу, С. Воробкевичу, І. Бажанському, Д. Макогону та І. Вільде. Високо оцінено творчість жінок у літературі — Є. Бохенської, Є. Ярошинської, К. Малицької, О. Кобилянської.

Таке широке представництво творчих людей на літературній ниві стало запорукою показати напрацювання Г. Дем’яна у цій галузі, виявити принципи відбору та методику роботи над цим матеріалом, дати фахову оцінку науковим підходам. Це й спричинило актуальність обраної теми.

Джерельною базою для написання пропонованої розвідки стали статті, опубліковані в різних періодичних виданнях, окремі зібрання творів письменників, архівні матеріали, які зберігаються у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, домашнього архіву Г. Дем’яна.

Ключові слова: літературознавчі студії, письменник, поет, перекладач, громадсько-культурний діяч.

Надійшла 20.04.2021

Список використаних джерел

 • 1. Дем’ян Г. Підгір’я моє ти зелене. Жовтень. 1968. № 4. С. 113—117; № 5. С. 135—138.
 • 2. Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. Львів: Каменяр, 1991. С. 9—166.
 • 3. Дем’ян Г. Золотий гомін. Літературно-мистецька Стрийщина. Хвилі Стрия. Стрий: Щедрик, 1995. С. 236—295.
 • 4. Огоновський О. Історія літератури руської. Львів, 1889. Ч. ІІ. Кн. 1. С. 349—350.
 • 5. Дем’ян Г. Лука Данкевич. Таланти Бойківщини. С. 69.
 • 6. Дем’ян Г. Золотий гомін: Лука Данкевич. Хвилі Стрия. С. 255.
 • 7. Дем’ян Г. Микола Устиянович і Сколівщина. Радянська Верховина. 1973. 1 лютого.
 • 8. Дем’ян Г. В пам’яті народній. До 175-річчя з дня народження М.Л. Устияновича. Прапор перемоги (Заставна). 1986. 27 грудня.
 • 9. Франко І. Літературна мова і діалекти. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 37. С. 209.
 • 10. Дем’ян Г. Прагнув перебудувати старий світ. До 150-річчя з дня народження Ф.І. Заревича. Прапор перемоги (Заставна). 1985. 15 жовтня.
 • 11. Дем’ян Г. Письменник Федір Заревич із Славського. Радянська Верховина (Сколе). 1987. 12 вересня.
 • 12. Дем’ян Г. Засновник і редактор «Вечерниць». Жовтень. 1988. № 7. С. 109—112.
 • 13. Дем’ян Г. Федір Заревич. Таланти Бойківщини. С. 78—106.
 • 14. Дем’ян Г. Золотий гомін. Федір Заревич. С. 261—272.
 • 15. Дем’ян Г. Дзвонять струни його цитри. Хвилі Стрия. До 150-річчя з дня народження Ю. Федьковича. Радянське життя (Кіцмань). 1984. 8 серпня.
 • 16. Франко І. Передмова [до видання: Данило Млака (Ізидор Воробкевич). Над Прутом]. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1982. Т. 33. С. 114.
 • 17. Дем’ян Г. Сидір Воробкевич і Кіцманщина. Радянське життя (Кіцмань). 1986. 15 травня.
 • 18. Дем’ян Г. Великий Каменяр і Стрийщина. До 110-річчя з дня народження І.Я. Франка. Будівник комунізму (Стрий). 1965. 2, 3, 5 листопада.
 • 19. Дем’ян Г. Франковими шляхами. Радянська Верховина (Сколе). 1973. 25 жовтня.
 • 20. Дем’ян Г. Плаями й долинами Бойківщини. Шляхами Івана Франка на Україні. Упоряд. М.О. Мороз. Львів: Каменяр, 1982. С. 87—94.
 • 21. Дем’ян Г. Бойківські плаї Івана Франка. Таланти Бойківщини. С. 9—63.
 • 22. Дем’ян Г. Золотий гомін. Іван Франко (Сколівщина, Стрийщина). Хвилі Стрия. С. 236—253.
 • 23. Дем’ян Г. Богдан Кирчів. Таланти Бойківщини. С. 106.
 • 24. Дем’ян Г. Поет Богдан Кирчів. Радянська Верховина (Сколе). 1988. 7 січня.
 • 25. Дем’ян Г. Письменник Павло Кирчів. Радянська Верховина. 1988. 7 квітня.
 • 26. Дем’ян Г. Золотий гомін: Б. Кирчів. Хвилі Стрия. С. 273—278.
 • 27. Дем’ян Г. Павло Кирчів. Таланти Бойківщини. С. 113—124.
 • 28. Дем’ян Г. Бобикевич Олексій Христофорович. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 52. 2 арк.
 • 29. Франко І. Олекса Бобикевич. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1981. Т. 34. С. 371.
 • 30. Дем’ян Г. «Невтомний робітник на полі освіти…». Гомін волі (Стрий). 1995. 21 вересня.
 • 31. Дем’ян Г. Золотий гомін. Олекса Бобикевич. Хвилі Стрия. С. 288—289.
 • 32. Бобикевич О. Твори. Упоряд. М.В. Ващишин. Львів: Каменяр, 2000. 214 с.
 • 33. Дем’ян Г.В. Йосифович Дмитро Григорович. Українська літературна енциклопедія. Київ: УРЕ ім. М.П. Бажана, 1990. Т. 2. С. 360—361.
 • 34. Дем’ян Г. Його переклади читали і на Бойківщині. Ленінський шлях (Турка). 1985. 29 січня.
 • 35. Дем’ян Г. Перекладач Чехова. Молодий буковинець. 1985. 8 лютого.
 • 36. Дем’ян Г. Талановитий перекладач. Прапор перемоги. (Заставна), 1987. 10 лютого.
 • 37. Дем’ян Г. Хітар Сколівського р-ну Львівської обл. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 77. 1 арк.
 • 38. Дем’ян Г.В. Бохенська Євгенія Іванівна. Українська літературна  енциклопедія. Київ: УРЕ  ім  М.П. Бажана, 1988. С. 225—226.
 • 39. Дем’ян Г. Бохенська Євгенія Іванівна. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2004. Т. 3. С. 398.
 • 40. Дем’ян Г. Співпраця однодумців (Володимир Гнатюк і Євгенія Бохенська). Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної науки. Тези доповідей і повідомлень наукової конференції, присвяченій 120-річчю від дня народження Володимира Гнатюка. Тернопіль, 1991. С. 62—64.
 • 41. Бохенська Є. Твори. Упоряд., автор вступ. ст. та приміт. Г. Дем’ян. Львів: Каменяр, 2002. 146 с.
 • 42. Петраш О. З Франкової плеяди. Вільне життя. (Тернопіль). 2004. 13 січня.
 • 43. Дем’ян Г. Визначна письменниця. Прапор перемоги (Заставна). 1974. 31 жовтня.
 • 44. Дем’ян Г. Євгенія Ярошинська. Прапор перемоги. 1986. 4 березня.
 • 45. Дем’ян Г. Благодатна ватра. Прапор перемоги. 1988. 20 жовтня.
 • 46. Франко І. Українська література в 1888 р. Зібр. творів: у 50-ти т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 27. С. 269.
 • 47. Малицька К. І. Малі герої: Оповідання для дітей серед. шк. віку. Упоряд., автор передм. Г.В. Дем’ян. Львів: Каменяр, 1991. 62 с.
 • 48. Суходуб З. «Малі герої» Костянтини Моклицької. Дзвін. 1993. № 4—6. С. 176.
 • 49. Дем’ян Г.В. Бажанський Іван Миколайович. Мис­тецтво України. Київ: «Українська енциклопедія Ук­раїни ім. М.П. Бажана», 1994. Т. 1. С. 127—128;
 • 50. Дем’ян Г. Бажанський Іван Миколайович. Енциклопедія сучасної України. Київ, 2002. Т. 2. С. 74—75.
 • 51. Дем’ян Г.В. Штрихи до біографії І.М. Бажанського. Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Ф. 207. Од. зб. 42. 15 арк.
 • 52. Дем’ян Г. Тематика статей і повідомлень про О. Кобилянську. Домашній архів Г. Дем’яна. Статті, повідомлення, матеріали. Т. 10. Арк. 97.
 • 53. Дем’ян Г. Ольга Кобилянська і Заставнівщина. Прапор перемоги (Заставна). 1987. 25 липня.
 • 54. Дем’ян Г. Квіти щирої дружби. Прапор перемоги. 1988. 6 вересня.
 • 55. Дем’ян Г. Подруга Кобилянської зі Славська. Радянська Верховина (Сколе). 1988. 3 вересня.
 • 56. Дем’ян Г. Знайомі в кожному селі. Прапор перемоги. 1989. 26 липня.
 • 57. Дем’ян Г. Письменниця Марія Устиянович. Радянська Верховина (Сколе). 1988. 14 травня.
 • 58. Дем’ян Г. Марія Устиянович-Бобикевич. Таланти Бой­ківщини. С. 124.
 • 59. Дем’ян Г. Золотий гомін. Марія Устиянович-Бо­бикевич. Хвилі Стрия. С. 285—286.
 • 60. Дем’ян Г. Творчі взаємини. Прапор перемоги (Заставна). 1988. 1 травня.
 • 61. Дем’ян Г.В. Бобикевич-Сора Клавдія Ізидорівна. Укра­їнська літературна енциклопедія. Київ: УРЕ ім. М.П. Бажана, 1988. С. 198—199.
 • 62. Дем’ян Г. Бобикевич-Сора Клавдія Ізидорівна. Мо­лодий Буковинець. 1989. 12 березня.
 • 63. Дем’ян Г. Бобикевич-Сора Клавдія Ізидорівна. Енци­клопедія сучасної України. Київ, 2004. Т. 3. С. 91.
 • 64. Дем’ян Г. Бирчак Володимир. Червоний прапор. 1989. 21 жовтня.
 • 65. Дем’ян Г. Золота скрипка. Гомін волі (Стрий). 1995. 21 жовтня.
 • 66. Дем’ян Г. Золотий гомін. Володимир Бирчак. Хвилі Стрия. С. 289—291.
 • 67. Дем’ян Г. Ірина Левинська. Таланти Бойківщини. С. 142­—143.
 • 68. Дем’ян Г. Справжнім літературним святом. Прапор Перемоги (Заставна). 1976. 19 лютого.
 • 69. Дем’ян Г. Ірина Вільде у Веренчанці. Молодий буковинець. 1975. 21 грудня.
 • 70. Дем’ян Г. Ювілей письменника. Прапор перемоги. 1981. 5 листопада.
 • 71. Дем’ян Г. Письменники Дмитро Макогон та Ірина Віль­де працювали в УВО і ОУН. Визвольний шлях. 2001. Кн. 10. С. 75—82.
 • 72. Дем’ян Г. З-під Маківки — в науку [Спогади. Щоденники. Рецензії та інше]. Домашній архів Г. Дем’яна. Арк. 128—141.
 • 73. Дем’ян Г. Володимир Матіїв. Таланти Бойківщини. С. 158.
 • 74. Дем’ян Г. Ярослав Сачко. Таланти Бойківщини. С. 162—166.
 • 75. Дем’ян Г. Літературознавець С. Кіраль. Радянська Вер­ховина (Сколе). 1988. 15 грудня.
 • 76. Дем’ян Г. Сидір Кіраль. Таланти Бойківщини. С. 260—263.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »