« 2022. № 5 (167)

Народознавчі зошити. 2022. № 5 (167).  С. 1013—1040

УДК 930.2:[316.346.2-055.2:355.01](477:470+571)”2014/2022″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.05.1013

ЗМІНА УЯВЛЕНЬ ПРО РОЛЬ ЖІНКИ В РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 2014—2022 рр.

КІЛАР Анастасія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3360-513X
 • аспірантка, Інститут народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: anastasiakilar@gmail.com

Анотація. Роль української жінки у війську неодноразово була предметом дослідження учених. Однак ці студії стосуються переважно періоду Першої та Другої світових війн. Сучасна російсько-українська війна внесла багато нововведень у зміні уявлень про українську жінку у війську. З огляду на те, що війна досі триває, історія ще пишеться, і тому досліджень саме про сучасний період не так багато. Це і визначає актуальність нашої теми. Мета статті — з’ясувати особливості різних ролей жінок на війні, як солдатки, як медикині, як волонтерки та берегині. Об’єктом дослідження є українські жінки в російсько-українській війні, а предметом — уявлення про їх ролі під час війни. Методологічною основою дослідження є міждисциплінарний підхід, який суттєво розширює межі дослідницьких перспектив. Ключову роль у вивченні цього питання є усна історія як джерело і метод. Територія дослідження охоплює всю сучасну територію України. Хронологічні межі дослідження: 2014 р. (початок російсько-української війни) і по нині (включно із періодом повномасштабного вторгнення росії в Україну після 24 лютого 2022 р.). Джерельною базою роботи стали опубліковані та неопубліковані усноісторичні джерела, періодичні видання, засоби масової інформації, монографії, матеріали польових досліджень.

Ключові слова: російсько-українська війна, ролі жінок на війні, медики, воїни, волонтери, ЗСУ.

Надійшла 5.09.2022

Список використаних джерел

 • 1. Кісь О. Жіночі обличчя війни: ключові теми і підходи у західній феміністичній історіографії. Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. Київ: АРТ КНИГА, 2015. С. 15—39.
 • 2. Бежук О., Байдак М. Українське жіноцтво в роки Першої світової війни: спектр суспільних ролей. Українські жінки у горнилі модернізації. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. С. 78—105.
 • 3. Рождественська О., Семенова В., Нікітіна-ден Бастен О. Жіночі долі та жіноча пам’ять про війну. Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. Київ: АРТ КНИГА, 2015. С. 40—58.
 • 4. Кобченко К. Жінки як військовий ресурс тоталітарної влади: радянські гендерні стратегії передвоєнного часу. Жінки Центральної та Східної Європи у Другій сві товій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. Київ: АРТ КНИГА, 2015. С. 61—78.
 • 5. Алексієвич С. У війни не жіноче обличчя. Харків: Віват, 2016. 399 с.
 • 6. Подобна Є. Дівчата зрізають коси. Київ: Люта спра ва, 2018. 346 с.
 • 7. Невидимий батальйон: 5 історій жінок-військових. ВІДЕО. URL: https://life.pravda.com.ua/cul ture/ 2017/ 09/18/226487/; Невидимий Батальйон. Invisible Bat talion (офіційна сторінка на Facebook). URL: https://www.facebook.com/InvisibleBattalion/?ref= page_internal
 • 8. «Якби не війна». Фотопроєкт про українських жі нок-воїнів. URL: https://life.pravda.com.ua/society/ 2016/03/9/209129/.
 • 9. Дівчина з фотоапаратом: як Юлія Кочетова-На бож няк прокладає мости між війною і миром. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2017/07/26/ 225508/.
 • 10. «Stay» (офіційний сайт авторки проєкту з відео). URL: http://www.anastasiataylorlind.com/stay/
 • 11. Веб сайт «АрміяInform». URL: https://armyinform.com.ua/2021/12/04/skilky-zhinok-vijskovosluzhbovcziv-sluzhat-u-zbrojnyh-sylah-ukrayiny-novi-dani-kadrovogo-czentru/.
 • 12. Зеленська назвала кількість жінок у ЗСУ. URL: https://hromadske.radio/news/2022/06/11/zelens-ka-nazvala-kil-kist-zhinok-u-zsu.
 • 13. Допис на Facebook сторінці Української Асоціації Пред ставниць Правоохоронних Органів — УАППО від 6 липня 2022 року. URL: https://www.facebook.com/UAWLE/
 • 14. «Ти тут не жінка, бо війна не має статі»: Маргарита Рівчаченко про службу в теробороні та допомогу армії. URL: https://life.pravda.com.ua/society/ 2022/03/8/247712/.
 • 15. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2523-19#Text.
 • 16. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#Text.
 • 17. Міністерство оборони направило на погодження нову редакцію наказу про військовий облік жінок. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2022/01/21/mi nis terstvo-oboroni-napravilo-na-pogodzhennya-novu-redakcziyu-nakazu-pro-vijskovij-oblik-zhinok/.
 • 18. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2232-12#Text.
 • 19. Офіційна жіноча військова форма. Як ЗСУ роблять ще один крок до рівності в армії. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-62148100?at_medium= custom7&at_custom4=CD0FECEC-0659-11ED-A08A-8BD496E8478F&at_custom3= BBC+News+ Ukraine&at_campaign=64&at_custom2=facebook_page&at_custom1=%5Bpost+type%5D&fbclid=IwAR0dzfMvmJZ-vwd2v_mwautjrU5SwG-pAkkX4ZbDo_y9l5-ZQ8LZYwvFaiM&fs=e&s=cl.
 • 20. Публікація у Facebook Ярини Чорногуз від 3 липня 2022 року. URL: https://www.facebook.com/yaryna.chornohuz/posts/pfbid02oqguYDRJgGDc9ngmEWRazSZsuLfBCynHSp6FDKrx2wGy1g8g4zqQ6KMC7T5uaA7Fl.
 • 21. Закон України «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1643-20#Text.
 • 22. Баковецька О.О. Українські жінки у війнах ХХ—ХХІ століть. Херсон: Гельветика, 2021. № 3. С. 152—156.
 • 23. Кісь О. Між особистим і політичним: ґендерні особливості досвіду жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західно-українських землях у 1940—1950-х роках. Народознавчі зошити. Львів, 2013. № 4. С. 591—599.
 • 24. Грабовська І. Філософсько-світоглядний аналіз про блеми «Жінка і війна» (на прикладі сучасної України). Versus. 2017. № 2 (10). С. 50—55.
 • 25. Указ президента України № 119/2020 «Про присвоєння військового звання». URL: https://www.pre sident.gov.ua/documents/1192020-33009
 • 26. Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: «Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності». URL: https://lb.ua/society/2020/04/08/454752_ge  ne ralmayor_sbu_yuliya_laputina.html.
 • 27. Перший в Україні командир дівочого взводу Юлія Микитенко: Коли одягаєш форму, проблема статі відпадає. URL: https://novynarnia.com/2019/09/30/ iulia-mykytenko/.
 • 28. Ярина Чорногуз: Жінка має багато переваг на війні. URL: https://povaha.org.ua/yaryna-chornoguz-zhinka-maye-bagato-perevag-na-vijni/.
 • 29. Відеозвернення до Володимира Зеленського. Зу пи ни ти відведення українських військ. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0PT2qKkUu3Q
 • 30. Зустріч Зеленського та Путіна: що очікує Донбас, якщо вони не домовляться. URL: https://web.archive.org/web/20191128191415/https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/30289547.html.
 • 31. «Найкращі воїни — завжди роздовбаї». Снайперка Олена Білозерська про службу в ЗСУ та перспек ти ви війни. URL: Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2022/04/17/248251/.
 • 32. Снайперка Олена Білозерська: Здаватися в полон мені не можна, хіба доведеться застрелитись. URL:https://novynarnia.com/2022/04/28/obilozerska/
 • 33. Кілар А., Пікулицька Х., Булка С. Воїни світла: Університет і війна. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2021. Ч. 1. С. 175.
 • 34. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 829. С. 18.
 • 35. «Жінки зі сталі». Рідні захисників Маріуполя й Азовсталі створили раду, яка координуватиме процес їхнього повернення додому. URL: https://espreso.tv/zhinki-zi-stali-rodini-polonenikh-z-mariupolya-stvorili-radu-ta-prosyat-povernuti-voiniv-dodomu.
 • 36. Росія вийшла з Женевської конвенції щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. URL: https://www.ukrmilitary.com/2019/11/rusokupant.html.
 • 37. «Невидимий батальйон»: участь жінок у військових діях в АТО: (соціологічне дослідження). За заг. ред. Т. Марценюк; виконавці проекту: М. Берлінська, Т. Марценюк, А. Квіт, Г. Гриценко. Київ: НаУКМА, 2015. 89 с.
 • 38. Указ президента України «Про присвоєння військового звання». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323/2018#Text.
 • 39. Перша жінка-генерал Людмила Шугалей про службу, Майдан та евакуацію поранених на Донбасі. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/persha-zhinka-general-shugalei/29553322.html.
 • 40. «Ангели» стріляють з лука: «Тайра» — учасниця Invictus Games 2020. URL: https://armyinform.com.ua/ 2019/11/29/angely-strilyayut-z-luka-tajra-uchasnyczya-invictus-games-2020/.
 • 41. 9 травня — пам’ять про дідуся: як онука ветерана Другої світової стала парамедиком в АТО. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2018/05/ 9/230783/.
 • 42. «Росія не хоче її обміняти». Український волонтер Юлія Паєвська у полоні та в ефірі російського НТВ. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/yuliya-payevska-polon-rosiya/31795955.html.
 • 43. Російське ТБ показало відео з полоненою волонтеркою Юлією Паєвською. ВІДЕО. URL: https://no vy nar nia.com/2022/03/22/rosijske-tb-pokazalo/.
 • 44. «Там пекло. Я хочу, щоб всі повернулися додому» — інтерв’ю із Тайрою після полону. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/tayra-interview-pislya-rosiyskoho-polonu/31938181.html.
 • 45. «Пташка зі сталі» — що відомо про дівчину, яка співала в підземеллях «Азовсталі». URL: Режим доступу: https://www.5.ua/suspilstvo/ptashka-zi-stali-shcho-vidomo-pro-divchynu-iaka-spivala-v-pidze mel liakh-azovstali-276666.html.
 • 46. «У мене є вже замовлення від донечки» — розмова з матір’ю «Пташки» з «Азовсталі». URL: https://bykvu.com/ua/bukvy/u-mene-ie-vzhe-zamovlennia-vid-donechky-rozmova-z-matir-iu-ptashky-z-azovstali/.
 • 47. «Пташка зі сталі» — історія Катерини, яка захищає «Азовсталь». URL: https://bykvu.com/ua/bukvy/ptashka-zi-stali-istoriia-kateryny-iaka-zakhyshchaie-azovstal/.
 • 48. Українські бійці на «Азовсталі» виконали наказ — заява «Азову». URL: https://suspilne.media/240163-ukrainski-bijci-na-azovstali-vikonali-nakaz-zaava-azovu/.
 • 49. Зеленський розповів, скільки бійців з «Азовсталі» опинились у російському полоні та хто займається їх визволенням. URL: https://suspilne.media/247297-zelenskij-rozpoviv-skilki-bijciv-z-azovstali-opinilis-u-rosijskomu-poloni-ta-hto-zajmaetsa-ih-vizvolennam/.
 • 50. Жіноче обличчя війни: жінки-волонтерки, які вою ють у тилу. URL: https://povaha.org.ua/zhinoche-oblychchya-vijny-zhinky-volonterky-yaki-voyuyut-u-tylu/.
 • 51. Жінки-волонтери КПІ: допомогти і зігріти. URL: https://kpi.ua/1507-7.
 • 52. У Львові триває волонтерська ініціатива «Жива книга». URL: https://lv.ridna.ua/2018/02/18/u-lvo vi-tryvaje-volonterska-initsiatyva-zhyva-knyha/.
 • 53. Інтерв’ю з Світланою Булкою про волонтерський рух в Україні, записане Михайлом Запотоцьким 5 липня 2017 року. URL: https://archive.lnu.edu.ua/intervyu-z-svitlanoyu-bulkoyu-pro-volonterskyj-ruh-v-ukrajini/.
 • 54. Зі зброєю чи без. Українські жінки захищають свою державу. URL: https://ukrainer.net/zhinky/.
 • 55. Джамала зібрала 67 мільйонів євро для потреб ЗСУ. URL: https://suspilne.media/214784-dzamala-zibrala-67-miljoniv-evro-dla-potreb-zsu/.
 • 56. Скільки українців зараз захищають країну? Міністр оборони розкрив чисельність військових формувань. URL: https://vikna.tv/video/ukrayina/miljon-ukrayincziv-staly-na-oboronu-krayiny-reznikov-pro-chyselnist-vijskovyh-formuvan-ukrayiny/.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »